NÁVRAT
Srpen 2017.
Tentokrát jsem nashromáždil více poznámek k různým oblastem, ke kterým bych se chtěl vyjádřit:

- kandidáti do parlamentu
asi se shodneme, že z kandidátů se po volbách mohou stát poslanci, kteří potom rozhodují o našem životě v našem státě. A tedy ti kandidáti by měli mít předpoklady, které zaručí, že budou rozhodovat moudře a správně s cílem zajistit co nejlepší rozvoj naší země a BLAHO občanů této země. Z každodenní praxe ale pak v průběhu těch čtyř let mezi parlamentními volbami nám vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když vidíme a slyšíme ty různé "bláboly" a naprosto nepochopitelné názory, některých poslanců – a není jich málo.
Mezi potenciálními kandidáty se objevují herci, sportovci, miliardáři – staví svůj volební potenciál na skutečnosti, že jsou mediálně známí, případně extrémě bohatí. Ale do jaké míry mohou splnit ta očekávání – viz výše – o tom většina voličů nepřemýšlí. A jsme u toho pojmu "profesionální politik" viz názory pana Přibáně v minulém měsíci. Neskákejme na špek těmto pseudopolitikům. Zkusme najít mezi kandidáty ty opravdu dobré. Ale jak? Zkuste selský rozum.

- nadstandardy ve zdravotnictví
zaznamenal jsem v médiích informaci, že se zvyšuje poptávka po nadstandardech ve zdravotnictví, což prý signalizuje, že životní úroveň u nás stoupá a lidé jsou ochotni si připlatit. Ovšem, podle mého názoru vyvozovat ze skutečnosti, že se někteří poptávají po nadstandardech např. v nemocnicích, po lepších léčebných postupech, stravě, prostředí, implantátech, lécích atd nemůže znamenat, že se všichni občané mají lépe a že si to mohou dovolit. To prostě není pravda. Ano, věřím, že těch odhadem cca 5% občanů si může už dovolit (finančně) o hodně víc, než těch zbývajících 95%. Ale aby to znamenalo zavedení "zlatých" zdravotních karet od pojišťoven (něco podobného se v návrzích objevilo), to asi není ta nejlepší cesta. Ovšem na vlastní uši jsem v TV slyšel jednoho váženého pana profesora s vyjádřením:
"Myslíte si, že ten, co přijede v Mercedesu, dostane stejnou péči, jako ten co přijede v Trabantu?"

- je naše ekonomika v pasti?
v poslední době často slyšíme, že je nedostatek pracovních sil, že by se měl zjednodušit přístup Ukrajinců na náš pracovní trh. Volají po tom podnikatelé. Prý průmyslu se daří, mohla by se zvyšovat výroba, ale nejsou lidi.
Tak jak to vlastně je?
Skladba našeho průmyslu je ze značné míry založena na levné pracovní síle. Slyšíme, že tahounem naší ekonomiky jsou automobilky, pomalu se dostáváme do pozice jednoho z největších výrobců automobilů (ve vztahu k počtu obyvatel) na světě. Vesměs se jedná o cizí majitele těchto automobilových firem. Proč sem přišli? No přece kvůli levnější pracovní síle, to dá rozum. A proč sem přišla celá řada jiných zahraničních investorů? No samozřejmě – levnější pracovní síla než u nich doma a také významným daňovým úlevám v prvních letech podnikání. A tak jsme se postupně dostali do pasti – značná část našeho průmyslu je založena na levné pracovní síle, malé přidané hodnotě, nízké produktivitě.
Exportéři si vymohli několikaleté oslabení koruny, stát jim vyhověl, i když v praxi to znamenalo vykradení z kapes občanů cca 5% jejich peněz – a tedy vlastně snížení jejich životní úrovně. Podnikatelé volají po další levné pracovní síle (Ukrajinci) a neumí zvednout produktivitu a přidanou hodnotu. Velké množství peněz vyprodukovaných ve firmách zahraničních vlastníků utíká do zahraničí. A tak jsme se dostali do ekonomické pasti, ze které se jen tak nedokážeme vyhrabat.
Velký rozruch vyvolává snaha vlády zvyšovat minimální mzdu. To je bezesporu nástroj vedoucí ke zvýšení životní úrovně našich občanů a to nejen těch 100 tisíc, kterých se to přímo týká, zvýšení minimální mzdy má širší dopad.
Samozřejmě, podnikatelům se to nelíbí, zvyšuje jim to náklady a oni si neumí pomoci jinými nástroji. Pan Dlouhý (ale i jiní) se vyjádřili, že podnikatelé raději ty lidi propustí a nahradí je nějakým automatem nebo robotem. No sláva, tak půjdou zalepit tu díru v chybějících pracovních silách a nebudeme muset čerpat v zahraničí. S tím robotem je to úsměvné, kdo ví, co to je zavedení robotiazace z hlediska nákladů a složitosti, tak ví, o čem mluvím. Samozřejmě, levné pracovní síly se musíme zbavovat, ta nezajistí ten blahobyt a dohonění těch západních vzorů. Takže to zvyšování minimální mzdy ale i tlak na růst průměrné mzdy by mělo donutit podnikatele ke snižování nákladů (pracnost, materiál), zvyšování produktivity a přidané hodnoty. A ti, co to nedokážou, skončí. A nahradí je ti chytřejší a podnikavější, kteří to dokážou.
Dnes, 23.8. se v Rakousku sešli ti od Slavkova (říkají tomu Slavkovský formát) – Francie, Rakousko, Slovensko, Česko). A pan Holand držel taktovku a volal po tom (mezi jiným), aby čeští dopravci platili svým řidičům, pokud jezdí do nebo přes Francii francouzskou výši mzdy. Sobotka připomněl, že francouzští podnikatelé u nás by také měli platit našim lidem francouzskou výši mzdy – za stejnou práci, stejné peníze. Víme, že to tak samozřejmě není – oni sem přišli za nízkou cenou práce.
A světe, div se. V dnešních "Událostech" v TV jsem slyšel názor našich politiků, že to pan Sobotka asi nemohl myslet vážně, že přece nejde srovnávat práci u nás našeho člověka a práci ve Franci francouzského člověka.
A pana redaktora nenapadlo položit tomu politikovi otázku, zda by mohl vysvětlit, v čem se liší práce na lince v automobilce – např. namontování dveří do karoserie – ve Francii nebo v Německu a u nás. Když ty automobilky jsou na stejné technické úrovni. A dokonce třeba i se stejným vlastníkem. Tak takovéto bláboly musíme poslouchat v našich zprávách. Potom se nelze divit, že pořád máme k tomu německému blahobytu tak daleko. A opravdu si myslím, že jsme v ekonomické pasti.
A takmé to potvrzuje to, co jsem uvedl výše, že parlamentní "vážení" politikové mluví často o věcech, kterým ve skutečnosti vůbec nerozumí. Nemají k tomu často ani potřebnou kvalifikaci, nebo u nich vítězí "politické tričko a povinnost ho reprezentovat" než pravdivě hodnotit příslušný problém zdravým rozumem.

- případ Babiš, Faltýnek
policie požádala Parlament ČR o vydání (zbavení imunity) pana Babiše a Faltýnka z důvodu podezření z podvodu při získání dotace z EU ve výši 50 mil. Kč v souvislosti s výstavbou tzv. Čapího hnízda. Jde o skutečnost, že ČH bylo vyvedeno z majetku Agrofertu, vlastníky se stali rodinní příslušníci pana Babiše. Tato "malá firma" měla právo požádat o dotaci, dostala ji a potom se po určité době zase vrátila do majetku Agofertu.
Ano, je to před volbami, nepůsobí to nejlépe, umožňuje to poukazovat na možné politické pozadí této žádosti (samozřejmě těmi postiženými). Dokonce i ministr spravedlnosti pan Pelikán se v tomto smyslu veřejně vyjádřil. Také asi u něho převládá politika nad profesionalitou.
Jsem opravdu zvědav, jak to dopadne. Je docela možné, že skalní příznivce ANO a Babiše to ještě posílí v jejich víře v neochvějnou všemohoucnost a poctivost jejich HVĚZDY.

- smlouvy po telefonu
množí se případy, kdy po telefonátu dojde k uzavření "slovní smlouvy" a postižení dostanou fakturu, ze které není úniku. A o tom, že uzavřeli smlouvu, do té doby nic nevěděli. Ano, do novely "Občanského zákoníku" se dostala možnost uzavírat smlouvy i jen slovně. Práce pana Pospíšila (ODS), který jako ministr spravedlnosti tento zákoník vydal. A samozřejmě, ta možnost je zneužívána podvodníky, kteří, jak známo se u nás rozmnožili geometrickou řadou.
A tak nezbývá, při každém telefonátu musíme být velmi, velmi obezřetní. Ovšem, z vlastní zkušenosti musím říci, že s věkem obezřetnost klesá. A tak dříve nebo později nás (možná) někdo "dostane"!

- zavedení "dešťovky"
náš stát se rozhodl podpořit využití dešťové vody a nenechat ji jen tak vytéci do kanalizace. Zavedl na to dotace s jednou variantou s podmínkou použít tuto vodu nejen k zalévání zahrádky ale i např. ke splachování záchodu.
Ale to by nebylo Česko, hned se ozvali ti, co prodávají pitnou vodu a účtují nám už dnes hodně předražené vodné a stočné. Ve zprávách jsme se dozvěděli, že budou muset asi o čtvrtinu zvednout cenu stočného, když tam při spláchnutí poteče ta dešťová voda. Já nevím, co ti chlapci měli z matematiky. Doufám, že si nemyslí, že se zvýší množství exkrementů našich občanů a tím více spláchnutí. Snad, možná u těch, co se pos.... z jejich chamtivosti.
Dnes dešťová voda ze střech vesměs teče do kanalizace. Pokud ji bude někdo ze střechy chytat, tak jí do kanalizace část poteče ze střechy dále (zdaleka všechnu nelze nachytat, nádrž má omezenou velikost), a ta zbývající po protečení záchodem tam nateče také. Takže množství vytečené do kanalizace zůstane stejné.
K čemu ale dojde? Ke snížení spotřeby pitné vody, která se dnes používá ke splachování a tím menším tržbám za vodné. A to ti ziskuchtiví obchodníci s vodou neslyší rádi. Už dříve, když při stoupajících cenách klesala díky šetření vodou její spotřeba, museli zvýšit cenu, aby se dostali "na své".
Ach ten sladký kapitalismus. A také skutečnost, že si náš stát pustil z ruky strategické oblasti, k nimž jistě hospodaření s pitnou vodou patří. A teď roní slzy a bude to kupovat dlouze a draze zpátky.

Blíží se volby. Buďme moudří.
Jindřich Buchal.