NÁVRAT
Říjen 2015

Události v říjnu 2015.

Co mě zaujalo v měsíci říjnu?
- nelze nezačít tématem "uprchlíci". Proudí stále do Evropy i přesto, že se zhoršilo počasí a dalo by se čekat, že to odloží na jaro. Zatím to neplatí. Evropská unie nás kritizuje – že prý s uprchlíky nezacházíme dobře. Ministr vnitra Chovanec argumentuje tím, že dodržujeme platné zákony a předpisy. Ochránkyně práv se připojuje ke kritice – špatné podmínky, děti za ostnatý drát nepatří, rodiče v poutech před dětmi by neměli být. Celkově je to tragedie – masy lidí utíkají ze svých domovů kvůli válce, vybrali si Německo, které jim otevřelo náruč a tak uprchlické trasy směřují do tohoto "vysněného ráje". Někdo argumentuje rokem 1968, kdy z naší země směřovalo poměrně velké množství lidí do okolních západních zemí – Rakousko, Německo, Švýcarsko atd. Někde jsem se dočetl, že tehdy Švýcarsko, které je pověstné tím, že uprchlíky přijímá velmi obezřetně, se k našim lidem cca 2 – 3 měsíce chovalo velmi vstřícně – přijímali je do rodin, řada se jich tam usadila. V Rakousku prý tehdy v tzv. "uprchlických táborech" nebyly podmínky nijak ideální, lidé tam byli internováni několik měsíců a odtud probíhala jejich distribuce do celého světa, asi nejvíce do Kanady, která díky své velikosti a poměrně řídké osídlenosti přijímá uprchlíky dlouhodobě.
Ovšem současná situace je podstatně jiná. Především uprchlíků je veliké množství. Druhý velmi významný fakt je skutečnost, že jejich především blízkovýchodní původ sebou nese určité kulturní, politické, náboženské a další vlastnosti, které jsou nám hodně vzdálené a oni nejsou ochotni se přizpůsobit našemu (evropskému) způsobu života. A tak po jejich přijetí hrozí vytváření komunit s hodně odlišným způsobem života a co je horší – čím jich zde bude víc, tím více budou prosazovat svá domnělá práva na všechno možné. A to musí přinášet rozpory. Také se tak v některých zemích už děje. No a EU stále prosazuje kvóty pro své členské země. To opravdu považuji za nesmysl. A je dobré, že se naše vláda k této problematice staví nesouhlasně. Smutná skutečnost je, že EU vytvořilo tzv. "Šengenský prostor" (hranice EU) a ten nedokáže vůbec dostatečně střežit a ochránit. Neudělaly se k tomu dostatečná opatření. A nyní, když je už hodně pozdě, se to chce nějak řešit. A kritizuje se Maďarsko, které si účinně pomohlo plotem. A tak musím konstatovat, že mě osobně EU hodně zklamalo. Jeví se mi jako administrativní moloch, který se často vyžívá v administrativních pitomostech, ale který není schopen postupovat jednotně a kde i nadále rozhodují velmoci typu Německo, Francie atd. A od malých zemí, zejména těch, co přišly z východní zóny, se očekává, že budou držet hubu a krok. A tak tiše závidím těm Švýcarům, kteří si stabilně střeží svou neutralitu a tomu, co se děje okolo se jistě potutelně usmívají.
- také se musím dotknout zásahu Ruska v Sýrii – jak jsem to pochopil, jde o to stabilizovat situaci v zemi – tj. podpořit vládu Asada – s tím, že potom by se demokraticky zvolilo vedení země. Odpůrci a fandové Ameriky budou tvrdit – demokratické volby s Asadem nejsou možné – ale já si myslím, že by se to dalo pohlídat mezinárodním dozorem – tak jak se to ostatně dělá i jinde. Zdá se, že Rusové zaznamenali v poměrně krátké době významné úspěchy (objevily se zprávy, že syrští povstalci už chtějí vyjednávat). Takže je vidět, že Američané (a spol.) tam dlouhodobě předvádějí zvláštní politiku "boje – neboje". Protože syrští povstalci, které Amerika podporuje, nemají často daleko k tzv. "islámskému státu", proti kterému Amerika bojuje. Ovšem s chabými výsledky. A že by to Amerika neuměla, kdyby opravdu chtěla, tomu se mi nechce věřit.
- v Polsku jsou dnes (neděle 25.10.) parlamentní volby. Údajně tam jsou silné hlasy proti současné vládě. A tak to také dopadlo – výrazně zvítězila pravice a může vytvořit jednobarevnou vládu. A tak se znovu ukazuje výhoda – nevýhoda parlamentní demokracie. Barvy vlád se obvykle dříve nebo později vymění a nová vláda retušuje výsledky té předchozí. A cesta k cíli vede často hodně klikatě. Jak známo, nejbližší cesta k cíli je přímá – ale byla by ta možnost demokratická? To je ta otázka.
- ve Vídni se sešli zástupci významných zemí z hlediska Sýrie a utečenců. Ale nedošlo k dohodě ohledně Asada. Rusko by chtělo ho zachovat a po zastavení války udělat demokratické volby pod mezinárodním dohledem. Politici se následně shodli, že Sýrie by měla být jednotná a její vedení sekulární. Rusko a Saúdské Arábie si dnes na vídeňských jednáních o Sýrii vyměnily seznamy syrských opozičních skupin, které chtějí zapojit do rozhovorů. Novinářům to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Michail Bogdanov. Uvedl, že Rusko předalo seznam všech skupin, s nimiž jedná nebo je ochotno jednat v budoucnu. Podle Moskvy by měly být přizvány k rozhovorům. Seznam má údajně 38 položek a Moskva není proti jeho rozšíření. Zástupci Saudské Arábie prý předali vlastní seznam a Američané slíbili, že vyhotoví svůj. Podle ruských sdělovacích prostředků chce Moskva k rozhovorům přizvat také Kurdy a Syrskou svobodnou armádu. Jednání má pokračovat.
- nedávno se ke mě (náhodou) dostala informace, že jeden nejmenovaný pan učitel v jedné nejmenovené soukromé škole (u nás v ČR, konkrétní údaje mám) prohlásil, že "Babička" Boženy Němcové je kýč 19. století. Pane jo, to jsme se dočkali věcí! Uvádím to zde jako příklad, kudy se také mohou u nás ubírat cesty vzdělávání mládeže a jejich výchova k tomu, vážit si některých tradičních hodnot. Ale je to ojedinělý případ? Nezvrhává se někam naše školství? Není snaha měnit některé historické skutečnosti? A proč k tomu dochází?
Takže, pro dnešek už raději končím.
Jindřich Buchal.