NÁVRAT
Červen 2012:
Rekapitulace a názory:
- David Rath je ve věznici v Litoměřicích, bylo odsouhlaseno jeho vystoupení na první červnové schůzi parlamentu, které by mělo být veřejné, obhajoba se snaží o jeho přemístění do Prahy
- byl také přivezen na schůzi mandátního a imunitního výboru, kde trval na své nevině a celou událost označil za spiknutí
- Karolina Peake zaregistrovala svou novou stranu LIDEM
- David Rath vystoupil v parlamentu - popřel svou vinu, událost prohlásil za politickou objednávku, sněmovna ho zbavila imunity
- protikorupční policie požádala sněmovnu o vydání k trestnímu stíhání Vlastu Parkanovou, bývalou ministryni obrany za pochybení při nákupu letounů Cassa - prý připravila stát o 658 milionů
- ministr zdravotnictví chystá další omezení placení zdravotní pojišťovnou - tentokrát za rehabilitace a lázně
- prezidentův tajemník Jakl bude kandidovat také na prezidenta
- ministr zdravotnictví Heger uvažuje o zavedení dvojí platby zdravotním pojišťovnám - jedna standardní (jako zdravotní pojištění) a druhá stanovená jednotlivými pojišťovnami ve výši cca do 1000 Kč měsíčně. Chce tím vytvořit konkurenční prostředí zdravotních pojišťoven
- v parlamentu to zatím vypadá, že je nálada spíš Parkanovou vydat tj. zbavit imunity (ČSSD, KSČM, LIDEM, nazařazení)
- byl odvolán vrchní státní zástupce Rampula. Kauza "RATH" docela rozvířila politickou scénu a najednou, ani jsme nemuseli dlouho čekat, se tady objevila kauza " PARKANOVÁ". Po kauze Rath prohlásil pan kníže Schwarzenberg, že by to chtělo aby se něco podobného stalo i pravici (asi aby se otupilo podezření, že Rath byla politická zakázka). A ejhle - už je tady Parkanová. A pan kníže se nechal slyšet, že pro její zbavení imunity hlasovat nebude.
Tak mě napadlo - existují na naší politické scéně opravdové osobnosti - o panu knížeti v dnešních novinách (Právo 16.6.) pan Gazdík prohlásil, že když si někdy dává s panem knížetem štamprli, tak mu otevřeně říká, že je hrdý na to, že ho zná a že bude moci o tom vyprávět svým vnoučatům. Tak si myslím, že názor na to, kdo je opravdová osobnost je asi velmi relativní, je ovlivňován politikou (a politickým přesvědčením) ale také je ovlivňován chováním jedinců a hlavně konkrétními výsledky jejich práce a snažení. Takže nestačí jenom před volbami mluvit co všechno bude, ale pokud se to potom nedostaví, tak lidé (voliči) stále více vnímají (doufejme), že asi to s tou osobností co volili asi nebude zcela v pořádku. A tak se dostávám k tomu: jak a koho volit, abychom zase nešlápli vedle?
Rath jistě uškodil sociální demokracii z hlediska pověsti, že tam se tolik nekrade jako v jiných stranách. To se odrazilo i ve voličských preferencích. Bohužel, kdyby se mě někdo zeptal, koho si v naší společnosti opravdu vážím, jaké osobnosti, asi bych v oblasti politické scény těžko hledal uspokojivou odpověď.
A to i v sociální demokracii, jejímž jsem dlouholetým voličem.
A tak si myslím, že klíčem ke správné volbě není ta či ona osobnost, která bohužel může zklamat, ale poloha té či oné strany v politickém spektru od leva do prava.
A jaká poloha v tomto politickém spektru je tomu kterému voliči sympatická - tj. odpovídá nejvíce jeho přesvědčení, jeho názorům, jeho vychování, tam je třeba hodit svůj volební lístek. A nezbývá než věřit, že osobnost, která je v té či oné straně zrovna na špici a do jisté míry je jejím reprezantem, bude co nejvíce prosazovat plnění progranu své strany, který odpovídá poloze té strany v politickém spektru naší politické scény. A to bez ohledu na to, zda je mi ten člověk sympatický nabo nesympatický.
V našem politickém systému politických stran, takovéto kompromisy bohužel asi ještě dlouho budou nutné.
A opravdu upřímně bych si přál, aby se u nás co nejvíce začaly prosazovat prvky přímé demokracie, tj. přímé rozhodování lidí o co nejvíce otázkách našeho života a ne prostřednictvím svých volených zástupců, do kterých při volbách nevidíme, nevíme jaké udělají po volbách kompromisy a zda se z nich nestanou sprostí podvodníci, korupčníci a zloději.
S řízením státu souvisí přímo pojmy politika a právo. U nás jsme svědky určitého boje politiky s právem. Současné odvolání vrchního státního zástupce Rampuly je toho důkazem. Jak dlouho to trvalo? A proč? Protože jedna politická strana si přála aby tam byl. Proč asi? No určitě proto, že (asi) byl ochoten naslouchat jejich politickým přáním (a nejen naslouchat). Některé případy, které jsou mu vyčítány tomu nasvědčují.
Takže: jsou politici, kteří chtějí mít možnost ovlivnit právníky a jsou právníci, kteří jsou ochotni vyhovět.
Podaří se toto někdy odstranit?
Bohužel absolutní demokracie neexistuje. Vždy má větší pravdu ten co vládne, než ten co právě nevládne.

Jindřich Buchal.