NÁVRAT
Leden 2012:
Vážení a milí čtenáři,
již několik let se snažím udržovat webové stránky "Novoměstský kurýr". Dělám to víceméně pro zábavu ale také s cílem trochu zpřístupnit náš překrásný kraj a jeho historii širší veřejnosti a i mým vzdálenějším přátelům. Zatím jsem se důsledně vyhýbal politice a veřejnému "fandění" některé z politických stran. V poslední době jsem však stále více znepokojen vývojem nejen u nás ale i v EU a dokonce v celém světě. Zdá se, že dochází k vývoji, který by mohl přinést nečekané zvraty ve společnosti a ty by nemusely být pro další život lidí a národů na naší Zemi právě příznivé.
Co s tím ale dělat?
Dá se vývoj nějak pozitivně usměrnit?
To je otázka na kterou si hledáme těžko odpověď. Například "pravda a láska" - proč to v praxi nefunguje. Nebo podobně "nebát se a nekrást" - proč se tolik, snad stále víc, krade a to ve velkém? Asi významným nástrojem jak alespoň rámcově ovlivnit vývoj v naší zemi jsou volby - i když ti co k volbám nechodí mají názor, že to je k ničemu - není to pravda.
Nadávat v hospodě na poměry a nejít k volbám - to považuji za pokrytectví hrubého kalibru. Je to alibismus, kdy aniž bych se snažil dát najevo svůj názor a volil ty, kteří mi myšlenkově, slušností a snahou pracovat pro co nejširší okruh lidí a to nejen řečmi ale i prokazatelnými skutky, nejvíce vyhovují, nadávám na všechno možné.
Rozhodl jsem se tedy trochu pomoci k vytváření názorů zveřejňováním myšlenek, prohlášení a (NĚKDY) článků, které se mi budou zdát přínosné a vhodné k zamyšlení. Jako zdroj budu využívat především internet, noviny, a široké spektrum všelijakých dobrých až pohoršení vzbuzujících informací, které každý, kdo má internet každý den dostává. Budu samozřejmě vybírat a to podle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud kdokoli z vás bude chtít přispět, přijmu i polemiku, kterou jsem ochoten zveřejnit. Základním požadavkem je slušnost a věcnost a také ochota se pod svůj názor podepsat.

Aby byla co největší aktuálnost, budu stránky doplňovat po jednotlivých měsících průběžně.
Těším se na širší spolupráci.

Jindřich Buchal.