NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


PROJEKTOVÝ LIST číslo A.4.1.
(údaje zjišťovány na stránkách města Nové Město nad Metují)


Vloženo 17.10.2021, poslední aktualizace: 21.10.2021Datum vložení Popis realizačního kroku Datum realizačního kroku Vložil - jméno Odkaz na doklad
21.10.2021 V říjnu 2018 odpovědělo platné a závazné referendum "ANO" na níže uvedenou otázku:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?".
Zdroj: www mesta.
06.10.2018 Buchal zápis o výsledku referenda
27.10.2021 V březnu 2019 odeslalo vedení města dopis na Kraj.
Zdroj: www mesta.
28.03.2019 Buchal dopis města NMNM
na Kraj
27.10.2021 V říjnu 2019 Kraj odpověděl.
Zdroj: www mesta.
09.10.2019 Buchal dopis Kraje na vedení NMNM
27.10.2021 V dubnu 2021 uveřejnil Kraj poslední aktualizaci ZÚR. Obchvat NMNM tam není obsažen. Ale je tam doporučení, aby i NMNM řešilo tranzitní dopravu mimo zastavěné oblasti. To bylo i v předchozím ZÚR.
Zdroj: www Kraje.
01.04.2021 Buchal citace z poslední aktualizace ZÚR