NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ

DNE 10.11.2020 ODPOVÍDALO NAŠE MĚSTO NA DOTAZ.

10.11.2020
O BUDOUCÍM VYUŽITÍ HOTELU METUJ JE UŽ ROZHODNUTO?

09.11.2020

V zápise z poslední Rady města č. 51 se objevil bod 5.4 s následujícím obsahem:Připomeňme si, co bylo v zápise RM č.46 v bodu 5.4:
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak podle výše uvedeného to vypadá, že o dalším osudu bývalého hotelu Metuj je rozhodnuto.

Ve čtvrtek má být další jednaní Zastupitelstva našeho města. Podíváme-li se do programu tohoto jednání, zda tam najdeme bod k hotelu Metuj - ve zveřejněných podkladech jsem žádnou zmínku o hotelu Metuj nenašel. Možná, že to některý ze zastupitelů otevře.

Ale nabízí se otázky:
- je možné rozhodnout o dalším osudu hotelu Metuj bez schválení zastupitelstvem?
- A je bez tohoto rozhodnutí Zastupitelstva možné zahájit např. zpracování nějaké studie, která není zadarmo (72,6 tis.)?
- při poslední "tvůrčí" besedě v kině převládal názor ze strany přítomných občanů pro vrácení se určení objektu k hotelu - bere se to v úvahu?
- nedávno proběhl dotazníkový průzkum mezi občany města - zatím nebyly zveřejněny výsledky jak to dopadlo např. konkrétně s hlasy pro bývalý hotel Metuj. A přesto se o budoucnosti objektu už rozhoduje?
Kdy bude zveřejněn ten dotazníkový průzkum?

Počkejme si, zda ve čtvrtek na Zastupitelstvu dojde i na budoucí využití hotelu Metuj.


Jindřich Buchal.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 46 BYL ZVEŘEJNĚN BOD 5.1 O DALŠÍM OSUDU
BÝVALÉHO HOTELU METUJ V NAŠEM MĚSTĚ.

29.08.2020.

Tak se podívejte co uvedený bod z RM obsahuje:
Komentář Novoměstského kurýra:

Přiznám se, že mě docela překvapila úvaha o zvážení možnosti parkování v přízemí objektu. Nebylo by té pěkné a zachovalé restaurace přece jen škoda?

Připomenu zde můj komentář, který jsem zveřejnil v Aktualitách Kurýra k diskuzi na téma bývalého hotelu Metuj na ne tak dávném setkání občanů s vedením města v kině 70:

Citace:
"Shrnu-li to velmi stručně, měl jsem dojem, že obava z toho, že v případě když to město nekoupí, tak se lehce může stát, že objekt bude sloužit k ubytování více či méně tzv. "nepřizpůsobivým", vedla k převážení názoru to koupit. A padla zde také informace, že město by s tím v podstatě, kdyby to koupil někdo jiný a udělal z toho tu "ubytovnu", prakticky nemohlo nic dělat. Docela dlouho se diskutovalo, co by v objektu mohlo být, kdyby to město koupilo. Sociální zařízení nebo hotel? Paní zastupitelka Balcarová doporučovala sociální zařízení, z pléna se častěji ozývala varianta hotel, který v našem turisticky exponovaném městě chybí."
Konec citace.


A tak se musím zeptat:
Je výše uvedený bod 5.1 z minulé rady města už rozhodnutím o budoucím využití bývalého hotelu Metuj? Je opravdu tak exponovaná lokalita v centru města vhodná pro nějaké sociální zařízení? Případně pro nějaké startovací bydlení. Není pro něco takového podstatně vhodnější prostor bývalých kasáren, který se v současné době začíná řešit? Například.
Nebylo by vhodné o této věci rozhodnout na Zastupitelstvu? A co názor občanů?

Počkejme si, jak se to vyvine.


Pro připomenutí zde přidávám pohled na to exponované místo kolem bývalého hotelu Metuje - dle katastru:
(Podrobněji viz Aktuality Kurýra 19.leden 2020).


Jindřich Buchal.