NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ

JE UŽ HOTEL METUJ NA POKRAJI PROPADLIŠTĚ DĚJIN?

Podívejte se na zápis z poslední Rady města č. 58

Vložeo 14.02.2021.Podívejte se na fotografie, které jsem vyfotil v roce 2011, když tam začínalo sociální zařízení pro seniory. To v roce 2020 skončilo, hotel koupilo zpět Nové Město nad Metují a nyní rozhoduje co s ním.
Líbí se vám ta restaurace? Ta tam je nedotčená dodnes (předpokládám) . A z výše uvedeného zápisu z Rady města je zmínka o zřízení parkoviště v prvním nadzemním podlaží. Je to snad tato restaurace?

V současné době se řeší Strategický plán města na další řadu let. Z diskuzí vyplývá nutnost podpořit turistický ruch v našem městě, které jakoby v poslední době "ztrácí na lesku". Ukazuje se, že zde není vhodný hotel na potřebné úrovni, kde by turisté mohli strávit několik dní, kdy by se "kochali" krásami našeho města a jeho blízkým i vzdálenějším okolím.
Víte o nějaké takové restauraci v našem městě? Myslíte si také, že by byla velká škoda ji zlikvidovat? Po rekonstrukci tohoto hotelu by to bylo přesně to, co město potřebuje nabídnout turistům. Rajská zahrada je jiná kategorie. A Rambousek - ten je vedle Metuje a na pokrytí potřeb města na ubytování nestačí. Výhledově by se tyto dva objekty možná daly spojit.
Lokalita hotelu Metuje je velice výhodně umístěná v exponované části města s perspektivou na vedlejším pozemku směrem k údolí vybudovat parkoviště, později i vícepodlažní (bude třeba ty pozemky vykoupit) a výhledově uvažovat o napojení na údolí Metuje, které jistě také zaznamená svůj rozvoj, který začne koupalištěm. O tom není pochyb.

Do lokality "hotel Metuje" podle mého názoru nepatří nějaké nízkonákladové bydlení. Na to máme dost prostoru například v místě Kasárna, kde nedávno byla schválena dosud neznámá studie.

Naše město jakoby zapomnělo, že zde máme také lokalitu "Hradčany" s velkými pozemky, která sice dnes patří v souvislosti se školstvím Kraji, ale je již delší dobu nevyužívána. Takové krásné místo. To město nechce od Kraje vrátit? Možná na rozšíření nějakých sociálních služeb.

A tak "pamětníci", kteří jste do Metuje chodili na tanečky, přispějte ke změně současných úmyslů vedení našeho města s bývalým hotelem Metuj.

K celé věci se ještě bude vyjadřovat Zastupitelstvo, tak doufejme, že tam výše uvedené úvahy najdou své příznivce. Nyní budeme mít možnost Zastupitelstva sledovat "v přímém přenosu".


Jindřich Buchal.

DNE 10.11.2020 ODPOVÍDALO NAŠE MĚSTO NA DOTAZ.

10.11.2020
O BUDOUCÍM VYUŽITÍ HOTELU METUJ JE UŽ ROZHODNUTO?

09.11.2020

V zápise z poslední Rady města č. 51 se objevil bod 5.4 s následujícím obsahem:Připomeňme si, co bylo v zápise RM č.46 v bodu 5.4:
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak podle výše uvedeného to vypadá, že o dalším osudu bývalého hotelu Metuj je rozhodnuto.

Ve čtvrtek má být další jednaní Zastupitelstva našeho města. Podíváme-li se do programu tohoto jednání, zda tam najdeme bod k hotelu Metuj - ve zveřejněných podkladech jsem žádnou zmínku o hotelu Metuj nenašel. Možná, že to některý ze zastupitelů otevře.

Ale nabízí se otázky:
- je možné rozhodnout o dalším osudu hotelu Metuj bez schválení zastupitelstvem?
- A je bez tohoto rozhodnutí Zastupitelstva možné zahájit např. zpracování nějaké studie, která není zadarmo (72,6 tis.)?
- při poslední "tvůrčí" besedě v kině převládal názor ze strany přítomných občanů pro vrácení se určení objektu k hotelu - bere se to v úvahu?
- nedávno proběhl dotazníkový průzkum mezi občany města - zatím nebyly zveřejněny výsledky jak to dopadlo např. konkrétně s hlasy pro bývalý hotel Metuj. A přesto se o budoucnosti objektu už rozhoduje?
Kdy bude zveřejněn ten dotazníkový průzkum?

Počkejme si, zda ve čtvrtek na Zastupitelstvu dojde i na budoucí využití hotelu Metuj.


Jindřich Buchal.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 46 BYL ZVEŘEJNĚN BOD 5.1 O DALŠÍM OSUDU
BÝVALÉHO HOTELU METUJ V NAŠEM MĚSTĚ.

29.08.2020.

Tak se podívejte co uvedený bod z RM obsahuje:
Komentář Novoměstského kurýra:

Přiznám se, že mě docela překvapila úvaha o zvážení možnosti parkování v přízemí objektu. Nebylo by té pěkné a zachovalé restaurace přece jen škoda?

Připomenu zde můj komentář, který jsem zveřejnil v Aktualitách Kurýra k diskuzi na téma bývalého hotelu Metuj na ne tak dávném setkání občanů s vedením města v kině 70:

Citace:
"Shrnu-li to velmi stručně, měl jsem dojem, že obava z toho, že v případě když to město nekoupí, tak se lehce může stát, že objekt bude sloužit k ubytování více či méně tzv. "nepřizpůsobivým", vedla k převážení názoru to koupit. A padla zde také informace, že město by s tím v podstatě, kdyby to koupil někdo jiný a udělal z toho tu "ubytovnu", prakticky nemohlo nic dělat. Docela dlouho se diskutovalo, co by v objektu mohlo být, kdyby to město koupilo. Sociální zařízení nebo hotel? Paní zastupitelka Balcarová doporučovala sociální zařízení, z pléna se častěji ozývala varianta hotel, který v našem turisticky exponovaném městě chybí."
Konec citace.


A tak se musím zeptat:
Je výše uvedený bod 5.1 z minulé rady města už rozhodnutím o budoucím využití bývalého hotelu Metuj? Je opravdu tak exponovaná lokalita v centru města vhodná pro nějaké sociální zařízení? Případně pro nějaké startovací bydlení. Není pro něco takového podstatně vhodnější prostor bývalých kasáren, který se v současné době začíná řešit? Například.
Nebylo by vhodné o této věci rozhodnout na Zastupitelstvu? A co názor občanů?

Počkejme si, jak se to vyvine.


Pro připomenutí zde přidávám pohled na to exponované místo kolem bývalého hotelu Metuje - dle katastru:
(Podrobněji viz Aktuality Kurýra 19.leden 2020).


Jindřich Buchal.