NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

JAK VYPADÁ INTEGROVANÉ ŠKOLSTVÍ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ V SRPNU 2019?

Vloženo 19.08.2019

.
Nejdříve se podívejme, co měly kandidující subjekty ve svých předvolebních programech v říjnu v roce 2018 na téma školství:

Volba pro Nové Město:
- zkvalitňovat podmínky výuky na základních školách, podpořit spolupráci škol se školními psychology a zajišťovat spolupráci s městskými organizacemi
- V případě zájmu veřejnosti podpořit vznik tříd s alternativními programy výuky, např. sportovních tříd nebo tříd s programem "Začít spolu" a vytvořit tím podmínky pro rozvoj osobnosti dětí
- Podpora rozvoje středního školství a spolupráce střední školy se základními školami a výrobními podniky.

Občanská demokratická strana:
- navrácení prestiže novoměstské průmyslové škole
- společně s místními podnikateli a živnostníky zajistíme propojení škol a praxe
- zajistíme fungování školky po celou dobu letních prázdnin

KDU-ČSL:
- Optimalizace kapacity předškolních a školních zařízení provozovaných městem, sledování kvality a směru vzdělávání
- Zprostředkování a podporování spolupráce školských zařízení všech typů s místními podniky tak, aby směřovala výuka na obory a odvětví využitelné na místním trhu práce.
- Pokračovat v Investicích do modernizace vybavení a vzdělávací techniky školských zařízení provozovaných městem.
- Udržení kvalitního smysluplného středního školství ve městě, tlak na zřizovatele (Královéhradecký kraj) vedoucí ke zvýšení kvality výuky a perspektivy absolventů.
- Podpora Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.
- Podpora bezplatných systematických volnočasových aktivit v ZŠ, DDM, ZUŠ a Školních klubech při li. jako alternativy nízkoprahových zařízení.
- Podpora možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel, rekvalifikační kurzy, spolupráce s ÚP, univerzita třetího věku,....
- Dlouhodobý cíl - Zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, orientace vzdělávání na obory a odvětví s možností uptatnění na trhu práce v regionu.

Východočeši:
- úroveň školství ve městě

ČSSD: (po volbách v opozici).
- Změníme přístup města ke střednímu školství (širší nabídka středního vzdělání i pro děvčata)

KSČM: (po volbách v opozici).
- na téma školství nic.

Nové Město: (po volbách v opozici).
- intenzivní spoluprací s novým vedením dnes již sloučené SPŠ, UŠ a ZŠ zamýšlíme vyvinout maximální úsilí k navrácení úrovně a věhlasu zdejšího středoškolského vzdělávání. Stejně důležité je pro nás navázání úzké spolupráce s vedením všech dalších škol a hledání cest pro zvýšení úrovně všech stupňů místních vzdělávacích institucí.

Novoměstská kavárna s podporou TOP09: (po volbách se do Zastupitelstava nedostali).
- na téma školství nic.


A nyní se podívejte na "Programové prohlášení" vzniklé koalice po volbách:
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.


Poznámka Novoměstského kurýra:
Předkládám pohled na jednotlivá školní zařízení, která vlastní v našem městě Královéhradecký kraj.
Je to pohled zvenku. Vybral jsem si toto téma z důvodu, že kolují různé "zvěsti" že to či ono není dostatečně využito nebo dokonce, že je nebo bude zavřeno. I rozmístění na celkem šesti místech ve městě je docela zvláštní, hovoříme-li o "Integrovaném školství". Připomínám, že to co jsem vyfotografoval je pohled "zvenku" a neříká nic o míře využití objektu ani o jeho stávajícím vybavení a jeho využití. Také jsem místa navštívil v době prázdnin. Ovšem na první pohled je vidět, že jde o významné objekty často s velkými pozemky na atraktivních místech ve městě. Přidávám i mapové obrázky z Katastru nemovitostí, které ukazují velikost objektů i pozemků.

Pokud jde o předvolební i povolební sliby, tak se můžete sami přesvědčit, jak zhruba po roce "staronové" vlády v našem městě jsou plněny, zda byly nebo jsou nějaké úkoly ze Zastupitelstva nebo Rady v tomto směru. Přiznám se, že já jsem v zápisech nic nenašel.


Podívejte se na několik fotografií.

Hradčany:

Stav objektu při pohledu zvenku:
Údržba by mohla být lepší, zřejmě trochu vázne.
Školní zařízení by měla být "jako ze škatulky".
Králíček:

Stav objektu při pohledu zvenku:
Objekt působí zachovalým dojmem, venkovní údržba zřejmě v pořádku.
Merkur:


Stav objektu při pohledu zvenku:
Objekt působí zachovalým dojmem, venkovní údržba zřejmě v pořádku.
Jde o objekt na historickém náměstí, tak by to měla být samozřejmost.
Ovšem při bližším pohledu zjistíme, že stav okapových rour je za hranicí životnosti a i ta omítka není perfektní. Zezadu jsem se na objekt nedíval.

A při pohledu ze zámecké věže na střechy historických domů kolem náměstí ta střecha bývalého hotelu Merkur určitě nikomu radost neudělá.

Proslýchá se, že v objektu Merkur najde své rozšíření místní Hudební škola.
Průmyslovka:


Stav objektu při pohledu zvenku:
Objekt působí poněkud "sešlým" dojmem. Dovedu si představit, že když se přijedou podívat rodiče možných budoucích studentů, že příznivý dojem ze současného vzhledu školy a jejího okolí nezískají.
A to byla tato škola "rodinným střibrem" našeho města!!!
Kasárna:


Stav objektu při pohledu zvenku:


V prostoru bývalých kasáren "ukořistilo" integrované školství cca třetinu celého areálu. Zahrnuje to rozsáhlé pozemky a celkem 5 objektů (včetně zanedbané "vrátnice").
To je v současné době poněkud komplikace v návaznosti na nedávné rozhodnutí vedení našeho města, že nechá vypracovat studii pro CELÝ areál bývalých kasáren.

A tak se na poslední Radě objevil úkol, vyžádat od Kraje zpět pozemky a také spodní část areálu bývalého autoparku. Ovšem objekty školy, tj. renovovaná budova bývalých kasáren, objekt s rampou vedle, restaurace Pyramida, objekt bývalého "štábu" s pozemkem a také tu zanedbanou "vrátnici" město zpět nepožaduje.
Do jaké míry dnes v objektech funguje škola a jak to vypadá s výhledem jejich využití nechci hodnotit, protože to nevím.

Ale ví to naše město?

A co vlastně bude zahrnovat ta studie CELÉHO PROSTORU BÝVALÝCH KASÁREN?
Malecí:

Stav objektu při pohledu zvenku:
Jde o relativně nový objekt v dobrém stavu. Ovšem už má za sebou roční přerušení výuky, byl jsem se tam podívat, probíhaly tam řemeslné práce zřejmě s cílem rozšířit možnosti druhu učebních oborů.
V následujícím (letošním) školním roce tam má být zahájena výuka.
Tak uvidíme.

Poznámka:
Pokud ve výše uvedených poznámkách a informacích jsou nějaké nepřesnosti nebo dokonce nepravdy, prosím kohokoli, kdo to zjistí, ať mi předá informaci.
Ihned to opravím.
Samozřejmě uvítám i doplňující a zpřesňující informace.

Možná, že se někdy dočkáme i souhrnné informace v "Novoměstském zpravodaji",
jak je naše město daleko s tím
"Důsledným prosazováním proaktivní podpory rozvoje středního školství ve městě".
Jindřich Buchal.