NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

DVĚ STAVEBNÍ AKCE V REGIONU - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ A DOBRUŠKA

Vloženo 15.03.2019
Níže uvádím popis a náčrtky řešení náhradních tras v důsledku výstavby ve zmíněných městech.
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ:
Zdroj: www stránky nmnm.

Od pondělí 11. března 2019 zahajuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. stavbu "II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1.etapa". V této etapě dojde k opravě silnic v části ul. Nádražní a v ul. Havlíčkova. Se zahájením této stavby začne i úplná uzavírka pro veškerou dopravu od Rychty po křižovatku u Papežů. Stavbu bude realizovat firma STRABAG, a. s.

Od pondělí 11. března 2019 zahajuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. stavbu "II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1.etapa". V této etapě dojde k opravě silnic v části ul. Nádražní a v ul. Havlíčkova. Se zahájením této stavby začne i úplná uzavírka pro veškerou dopravu od Rychty po křižovatku u Papežů. Stavbu bude realizovat firma STRABAG, a. s. Telefonní kontakt na stavbyvedoucího uvedené stavby: 602 620 169.

Oprava by měla probíhat do 23. 6. 2019 a to za úplné uzavírky pro veškerou mimostaveništní dopravu.
Přístup k objektům bude umožněn pěším, a to ve vyznačených koridorech včetně průchodu pod viaduktem v Havlíčkově ulici.Obyvatelé přilehlých nemovitosti budou mít možnost vjezdu automobilem po dohodě s vedením stavby. Dopravní obsluha dotčených výrobních a obchodních provozoven bude možná rovněž po dohodě s vedením stavby.
Pro lepší informovanost obyvatel proběhla na žádost města ve středu 6. března 2019 od 17:00 hod. veřejná schůzka s dotčenými občany, kde zástupci města, investor stavby a zhotovitel stavby odpovídali na dotazy a seznámili veřejnost s průběhem stavebních prací.
Objízdná trasa po dobu uzavírky bude vedena přes Vrchoviny - viz přiložené nákresy.

Autobusová doprava.
Autobusová doprava bude vedena ze zastávky "Na Rychtě", ulicí Nerudovou (která bude po dobu uzavírky silnice II/285 obousměrná a bude osazena dopravním značením zakazujícím zastavení), dále po místních komunikacích: ulicí Boženy Němcové, ulicí 28. října, ulicí Rašínovou, na křižovatce vpravo ulicí Smetanovou, na další křižovatce vlevo ulicí Zborovskou, zde vpravo do ulice Nádražní, vpravo ulicí Gen. Klapálka na silnici III/285 20, do ulice Náchodské, kde se napojí na své pravidelné linky. Trasa pro autobusovou dopravu v opačném směru vede stejnými ulicemi v opačném pořadí. Po dobu uzavírky bude zrušena obslužnost zastávky "Slévárna" v ulici Nádražní.
Všem obyvatelům města a řidičům se omlouváme za komplikace a prosíme je o pochopení a trpělivost.


Zveřejněné náčrtky:
DOBRUŠKA:
Zdroj: www stránky Dobrušky.

Na stránkách města Dobrušky byl zveřejněn tento podklad:

přechodná úprava provozu

A následující náčrtky:

Protože výše uvedené obrázky z Dobrušky existují v kvalitnější podobě, podívejte se na ně níže ve zvětšeném (a čitelném) provedení:

Jindřich Buchal.