NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

Snaží se nové vedení našeho města zlepšovat transparentnost svého chování?

Vloženo 10.01.2019
S politováním musím konstatovat, že hned po Novém roce musím na otázku uvedenou v nadpise této stránky odpovědět NE!!!
A co mě k tomu přivedlo?

Bylo to zveřejnění zápisu z posledního Zastupitelstva. Tentokrát jsem marně čekal na zveřejnění zvukového záznamu, který byl vždy k zápisu ze ZM zveřejňován.

A reakce na stránkách města na sebe nedala dlouho čekat:

Dne 4.1.2019 se objevila v rubrice "Dotazy a odpovědi" následující otázka a k ní odpověď:

Citace:
Dobrý den,chci se zeptat,proč nejsou k dohledání zvukové záznamy ze zasedání Zastupitelstva,jako tomu bylo již dříve.Děkuji JR (Vloženo 04.01.2019)

Vážená paní Rašínová,
zvukové záznamy zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "ZM") v plném znění nebylo již dále možné zveřejňovat z důvodu ochrany osobních údajů osob, které na zasedání zazní (viz GDPR). Proto také přestaly být zvukové záznamy součástí zápisu ze zasedání ZM. Toto bylo zároveň ošetřeno v Jednacím řádu ZM.
S pozdravem
Bc. Petr Tyč - tajemník MěÚ, 04.01.2019

Konec citace.

Poznámka Novkur:
No vida, tady GDPR ještě nezasáhlo - nebo tady neplatí to samé jako v zápisech ze Zastupitelstva - tj. zatajení jména?


Ale zpět k tématu - podíval jsem se na "Jednací řád" Zastupitelstva zveřejněný na stránkách města, tj. předpokládám, že je platný.
A tam je uvedeno:

Poznámka Novkur: dnes (10.01.2019) jsem si ověřil na stránkách města, že tam je pořád tento Jednací řád zveřejněn jako platný.


Doplněk z 11.1.2019:
Dnes se na stránkách města objevil nový jednací řád - viz níže. Tento jednací řád byl schválen na Zastupitelstvu města v prosinci 2018 (viz níže), takže vypuštění zvukových záznamů na konci roku 2018 bylo už v souladu s novým Jednacím řádem. Pouze do dneška (11.1.2019) nebyl tento nový Jednací řád zveřejněn na stránkách města. Takže nedošlo ke konání v rozporu s platným Jednacím řádem, příslušný bod v zápisu z prosincového Zastupitelstva jsem přehlédl a výše nezmínil, za což se omlouvám.

Níže uvádím příslušné části uvedených dokladů.


Příslušný bod v zápisu ze Zastupitelstva:
K tomu dodávám:
Zastupitelstvo schválilo nový Jednací řád jednohlasně. Nikomu tedy zřejmě nevadilo, že bylo vypuštěno zveřejnění zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Protože jsme si nemohli poslechnout zvukový záznam z tohoto jednání, nevíme, zda tato informace tam vůbec padla a zda se o tom diskutovalo.


Ovšem musím připojit několik informací:
Nejdříve co to je GDPR (zdroj Wikipedie):

Citace:
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.
Konec citace.

A následuje vysvětlení, co to jsou osobní údaje:


Citace:
Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem proto nejsou např. údaje o právnické osobě (o jejích zaměstnancích už ale ano), údaje o osobách zemřelých, nejsou to údaje, které konkrétní osobu neztotožňují (např. pouhé běžné jméno a příjmení) a mezi osobní údaje nepatří údaje anonymizované, tedy takové, které původně možnost identifikace osoby obsahovaly, ale takový identifikátor z nich byl odstraněn. Oproti dřívější praxi směrnice naopak mezi osobní údaje zařazuje i dynamické IP adresy či jiné virtuální identifikátory.
Konec citace.


A ještě jedna informace:
Od 25.4.2000 platí u nás Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000.


V našem městě byly zvukové záznamy zveřejňovány několik let (první jsem poslouchal v prosinci 2014). Z výše uvedených skutečností vyplývá jak dlouho už platí příslušný zákon i kdy byla zveřejněna směrnice EÚ (GDPR) - takže s rušením zveřejnění zvukových záznamů v našem městě jistě nemusel být žádný spěch.
A když už opravdu považuje naše město za nutné zrušit na svých stránkách trvalou dostupnost zvukových záznamů ze Zastupitelstev, lze postupovat následovně:
Záznam na internetu města může být docela lehce nahrazen přímým přenosem jednání Zastupitelstva - stačil by jen ten zvukový přenos. Jen chtít. A to je zcela jednoznačně možné bez jakékoli "anonymizace". Stačí chtít a podívat se na internet jak to dělají jinde. Ale opakuji: JE TŘEBA CHTÍT!!!

Podíváte-li se na internet, zjistíte, že značné množství obcí a měst zveřejňuje své videozáznamy nebo audiozáznamy z jednání svých Zastupitelstev. A nepodařilo se mi najít jakoukoli informaci o tom, že by někde byly uplatněny nějaké sankce. Často jsou - mimochodem - zveřejňována v zápisech i ke všem hlasováním jména hlasujících zastupitelů s uvedením jak kdo hlasoval. Není se přece za co stydět.
Je docela smutné, že brzy po volbách se u nás objevil krok, který občanům výrazně zhoršil možnost sledovat jednání Zastupitelstva prostřednictvím zvukového záznamu v plném znění z celého průběhu, když se nemohou zúčastnit přímo. A zápisy? To je hodně rozředěný odvar skutečného průběhu.


Z internetu:
Například na Praze 4 zjistili:
Vysílání on-line přenosu ze zasedání zastupitelstva obce není podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.


Podívejme se, jak vypadá současná "vláda" našeho města:

Zdroj: Český statistický úřad, upraveno.

A nabízím také "tablo" našich Zastupitelů:
(Zdroj oficiálních fotografií: www stránky města)


Čopík Jan Ing. Ph.D.

Kulhavá Zdeňka PhDr.

Hable Petr

Maur Vilém Ing. MBA

Hladík Jiří

Prouza Radek

Petruželková Marie

Němeček Jan Ing.

Sláma Jiří Bc.

Žahourková Markéta

Paarová Soňa Mgr.

Hylský Josef Mgr.

Neumann Petr Ing.

Dostál Pavel Ing. et Ing.

Hovorka Libor Ing.

Kupková Irena Mgr.

Slavík Milan Ing.

Jarolímek Miroslav

Tymel Jiří Ing.

Prouza Martin Ing.

Balcarová Jana Mgr.

Ano, toto je ta sestava, kterou jsme si zvolili. Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací orgán ve městě. O čem rozhodne, to platí.
Věřme, že bude moudré a aktivní. A že bude rozhodovat ve prospěch všech občanů našeho města.
A že maximální transparentnost svých jednání považuje za důležitou.
Ovšem potom se musím trochu podivit, že všichni Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zrušení zveřejňování zvukových záznamů ze Zastupitelstev, když, jak jsem výše uvedl, možnost existuje.

Ve věci "boje za transparentnost" se snad můžeme spolehnout na "Sdružení nezávislých kandidátů" - viz Facebook - s jejich snahami a názory lze jen s radostí souhlasit. Takže opoziční Zastupitelé z této iniciativy, zkuste vnést trochu nového světla do jednání Zastupitelstva, např to hlasování s uvedením jmen nebo ty přímé zvukové přenosy z jednání.


Jindřich Buchal.