NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ
VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI


Na začátku roku 2018 začala výstavba v Nerudově ulici. Mají tam být bytové domy a sociální kavárna.
Ale i prodejny a parkovací místa k bytům.Rozhodl jsem se sledovat postup prací.


VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI SE DOSTÁVÁ DO FINÁLNÍ PODOBY

Vloženo 13.12.2020

Jindřich Buchal.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ZADÁNÍ PRO ZMĚNU č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU RYCHTA

Vloženo 30.9.2020Zdroj: www stránky města.
Jindřich Buchal.

VE VÝSTAVBĚ V tzv. "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" JE OPROTI KVĚTNU 2018 ZMĚNA
V MAJETKOVÝCH POMĚRECH.


Vloženo 07.09.2020.

Takhle to vypadalo 20.5.2018 podle katastru nemovitostí - viz první vstup na této stránce dole úplně na začátku:
A takhle to vypadá dnes 7.9.2020 podle současného katastru nemovitostí - kdy došlo ke změně nevím, sem to dávám pouze pro pořádek a správnost informací na této stránce:

KDY UVIDÍME PŘEDSTAVU NAŠEHO MĚSTA O KONEČNÉM ŘEŠENÍ CELÉHO "ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU"?

Vloženo 24.08.2020.

Podívejte se, co zveřejnilo naše město s datem vydání "30.7.2020" a také "červenec 2020":

Kolonka "vyvěšeno dne" je nevyplněna.

(Zdroj www stránky města)


A také se podívejte, co dnes (24.8.2020) uveřejnil ing. Brož na facebooku:

Dobrý den
V současné době je možné dát připomínky k návrhu Regulačního plánu Rychta a to do 1.9.2020.
Stávající návrh umožňuje dostavbu celého Zlatého trojúhelníku v parametrech nově vznikajících domů a to jak v ulici TGM, tak v ulici Nerudova.

To co tam nyní vzniká je pouze malá část budoucí uvažované zástavby.
S návrhem RP nesouhlasím, jsem názoru, že nové bytové domy nepatří do centra města, nová výstavba přináší další potřebu již dnes chybějících parkovacích míst a z centra vytvoří nové sídliště. V centru města by dle mého názoru měli občané nalézt služby, prostor pro odpočinek a slušné parkování, prostor pro život a setkávání.

Proto jsem připravil variantní návrh, jak by se prostor od nových domů směrem k autobusovému terminálu mohl řešit jinak.
Celoroční tržnice, soustava propojených veřejných prostranství s krámky a službami, další parkovací místa.

Pokud s řešením souhlasíte, podpořte ho. Nicméně je to jen názor, jak by to šlo jinak.

Konečný návrh řešení území by měl vzniknout z architektonické soutěže.

Regulační plán by měl respektovat budoucí vize, k tomu směřuji.

Ve čtvrtek v 18 hodin budu připraven návrh konzultovat s občany u lékárny U černého orla.
Vladimír Brož

Komentář Novoměstského kurýra:
Tak uvidíme, co nakonec vznikne. Podle mého názoru by se měl řešit CELÝ ten tzv. "Zlatý trojúhelník" jako komplex (ulice TGM, Nádražní a Boženy Němcové jako hranice) a cestu k tomu konečnému řešení rozdělit na etapy. A hlavně - naprosto nezbytnou součástí musí být vyřešení parkování. Osobně nevidím jinou možnost než vícepodlažní parkoviště.

Jindřich Buchal.

V NERUDOVCE PRÁCE JEDOU NAPLNO

Vloženo 23.07.2020.
Jindřich Buchal.

V NERUDOVCE, TAM TO JEDE

Vloženo 02.06.2020.

Komentář Novoměstského kurýra:
Tak si myslím, že už je nejvyšší čas, aby nám vedení našeho města sdělilo, jak si představuje to "KONEČNÉ ŘEŠENÍ" opravdu celého tzv. Zlatého trojúhelníku.
Ovšem trochu mě rozesmutnila informace na posledním Zastupitelstvu, že do konce tohoto roku to nebude. Ale ani ta připravovaná změna č. 1 tzv. "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010 nebude řešit celý "horní konec" tohoto území. Takže kdy to vlastně bude řešeno - a zobrazeno - komplexně? Zatím to může vzbuzovat dojem, že ta "ZLATOST" je nenávratně pohřbena. Nebo snad jsem přehnaný pesimista?

Jindřich Buchal.

DOPLNĚNÍ NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE
Dodatečně jsem našel na stránkách města informaci
o předpokládaných změnách ve Zlatém trojúhelníku při změně č. 1 regulačního plánu, kterou zde přidávám.


Vloženo 25.05.2020.

Dovoluji si zde také přidat dva obrázky ze studie, kterou nedávno předal Zastupitelům našeho města nezištně a zdarma ing. arch. Novotný jako příklad, že se věci v této části našeho města dají řešit jinak, než docela nedávno schválilo naše Zastupitelstvo v souvislosti s rekonstrukcí kina. Na schválené řešení dodané městem už je dnes dokonce vydáno stavební povolení. Více viz minulé zastupitelstvo v bodu 3.8. Vypadá to, že se celá tato věc bude znovu řešit a není vyloučeno, že se povede docílit realizace vypsání výběrového řízení pro řešení rekonstrukce kina. Nejlepší by bylo, kdyby se zároveň řešil výběrovým řízením celý Zlatý trojúhelník včetně té rekonstrukce kina, jak je vidět, svépomocí města se lehce může dospět k ne právě nejlepšímu řešení.

Na přiložených obrázcích ze studie ing. arch. Novotného je vidět i zobrazení možného řešení dolní části tzv. Zlatého trojúhelníku. Určitě by bylo zajímavé vidět řešení pana Novotného pro celý tzv. Zlatý trojúhelník. A jak by se to potom, zřejmě na etapy, realizovalo, je další věc. Naše město zatím celý trojúhelník opět neřeší!

Zároveň zde mohu doplnit informaci z posledního Zastupitelstva, že odbor výstavby nepředpokládá, že se vydání této změny č. 1 stihne vydat do konce roku 2020 (viz zvukový záznam z toho zastupitelstva).


Jindřich Buchal.

NAŠE MĚSTO ZVEŘEJNILO INFORMACI K NÁVRHU ZMĚNY ŘEŠENÍ ZLATÉHO TROJÚHELNÍKU

Vloženo 12.05.2020.


Informace k návrhu změny zveřejněný městem.

Současná kopie platné katastrální mapy tzv. Zlatého trojúhelníku.

Text ke změně vydaný městem.
Komentář Novoměstského kurýra.
Tak především očekávání zveřejnění konečného řešení tzv. "Zlatého trojúhelníku" musíme zřejmě ještě asi nadlouho potlačit. Kdy to bude? Jak to bude vypadat? Co a kdy se bude bourat? V čem zejména bude spočívat ta "ZLATOST" oblasti? Možná to dopadne v "příští sokolovně". Protože se zdá, že z těch minulých "dvou sokoloven" se asi město nepoučilo. Mám na mysli ten přístup k "transparentnosti" o rozhodování, např. jak bude naše město vypadat.

Přesto si myslím, že sdělení jednoduchého seznamu konkrétních změn, by nemělo být pro město žádný problém.

K tomu co bylo zvěřejněno:
Přiznám se, ať jsem se snažil vyčíst z podkladů zveřejněných městem co se vlastně změnou č. 1 mění, nepodařilo se mi to. Pátral jsem i na stránkách města, ale také nic. Naštěstí nejsem "účastník řízení", takže můžu zůstat v klidu. Možná, že ti "účastníci" něco dostali navíc. Nebo si zajdou na "ÚŘAD". Ale co "obyčejný" občan, kterého rozvoj našeho města zajímá, a který by - možná - k připravovaným změnám rád také sdělil svůj názor? A to v době, kdy už není pozdě něco měnit.

Jindřich Buchal.

ZLATÝ TROJÚHELNÍK ROSTE. BUDE TO DO KRÁSY?

Vloženo 04.05.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak je vidět, od mé poslední návštěvy u této výstavby realizace výrazně postoupila.

Netroufnu si zde zatím vyslovit nějaký definitivní soud nad výsledkem z hlediska pohledu na celou oblast tzv. "Zlatého trojúhelníku". Jisté však je, že toto, do značné míry dílčí řešení celé této oblasti, tam zatím vůbec nezapadne. Tato "dílčí etapa" tam (jak dlouho?) bude silně "vyčnívat".
Protože naše město připravuje inovaci studie "Zlatý trojúhelník", tak si počkejme, zda se dočkáme definice konečné podoby této strategické oblasti našeho města.
Připomínám, že na letošní diskuzi v Sokolovně jsme mimo jiné slyšeli, že v konečném výsledku tam podobně vysoké stavby budou i v další výstavbě. K tomu dodávám, že se to zřejmě neobejde bez bourání starších objektů, což je naprosto zřejmé. Asi by termíny a postup v budoucnosti, jejich majitele, docela zajímal a to s dostatečným předstihem.

Doufejme, že nová studie tento opravdu "konečný" výsledek řešení bude obsahovat včetně případných etap realizace. No uvidíme, co město letos předloží.

V roce 2010 vydalo naše město tzv. "Regulační plán", který řešil oblast "Zlatého trojúhelníku" (viz níže). Ten zatím definitivní řešení vysokých domů ve smyslu letošní informace v Sokolovně - viz výše - neobsahoval. Uvidíme, jak uvažování města v této věci za deset let pokročilo.

A závěrem si dovoluji vyslovit jedno skromné očekávání:
Bylo by jistě milé, kdyby řešitelé této "Zlaté oblasti" našeho města spolu s inovovanou studií, která v současné době vzniká, sdělili svým občanům, v čem hlavně bude ve finále spočivat ta "
ZLATOST" této oblasti mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové a Nádražní.
Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVĚ ULICI DÍKY PŘÍZNIVÉMU POČASÍ RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 13.03.2020.Jindřich Buchal.

V RADĚ NMNM č. 33/2020 BYL PROJEDNÁVÁN BOD K tzv. "ZLATÉMU TROJÚHELNÍKU"

Vloženo 14.02.2020.

Komentář Novoměstského kurýra:
Občan, který si čte zápisy z "Rady" se dozvěděl, že "Rada bere na vědomí" nějaké informace. Jaké? Žádný konkrétní cíl, žádný termín. No doufejme, že zastupitelé, jako nejvyšší orgán v obci, jsou informováni lépe. A že na tom slíbeném setkání s občany v červnu, bude mít vedení města občanům co sdělit. K tomu "Zlatému trojúhelníku".
Ve čtvrtek 20.2. se bude konat Zastupitelstvo, bude zajímavé sledovat, zda se k tomuto bodu z Rady v diskuzi objeví nějaký dotaz, případně komunikace, případně snaha uložit vedení města nějaký konkrétní úkol, s konkrétním termínem. V návaznosti také na poměrně "živou" nedávnou besedu v sokolovně ke Zlatému trojúhelníku (viz níže).

Jindřich Buchal.

POČASÍ PRO VÝSTAVBU V NERUDOVĚ ULICI JE NA ÚNOR DOCELA PŘÍZNIVÉ

Vloženo 11.02.2020.
Jindřich Buchal.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA 28.1.2020 PREZENTACE K OBLASTI "ZLATÝ TROJÚHELNÍK"

Vloženo 06.02.2020.
Zlatý trojúhelník:
Fotografie viz aktuality.

Prezentaci provedl starosta Petr Hable. Bylo to poněkud stručné, byl jsem potěšen, že tam bylo použito několik fotografií z "Novoměstského kurýra". Bravo!
Diskuse neproběhla úplně hladce.


- nepadla otázka, zda současná výstavba dodržuje "Regulační plán Rychta 2010"
- kdy začne výstavba autobusového terminálu zatím nelze dnes říci
- připravuje se inovace "Regulačního plánu Rychta", ale co bude v té inovaci nového zatím nemá konečnou podobu, bude se řešit ve výborech města
- z řad občanů se vyskytly negativní názory na výstavbu, co tam vzniká (že se to tam nehodí)
- bylo vysvětlováno ing. Tymelem, že celkové řešení nakonec přinese podobně vysoké domy v celé lokalitě. To bude ovšem v dlouhém časovém horizontu (jak dlouhém?)
- zatím tam zůstavá docela vysoký podíl "původních" soukromých domů. Kdy budou vykupovány (nebo rekonstruovány)? A v jakém sledu?
- ing. Brož vystoupil se zásadním názorem, že byty do této lokality vůbec nepatří, ale že by tam mělo být příjemné oddechové místo pro občany a byty někde jinde (kasárna).
Pan ing. Brož je členem výboru pro výstavbu, tak tam se asi odehraje zajímavá diskuze. Ale dnes už jsou kostky vrženy. "Zlatý trojúhelník" už nikdy nebude "zlatý" ve smyslu pěkného druhého "centra města"
- představa vzniku zadání pro inovaci "Regulačního plánu" je do konce letošního roku.

Takže můj závěr:
Není časový plán, do kdy by se měly realizovat "červené" objekty na dnes platném "Regulačním plánu". Není ani žádná "časová představa" kdy se to celé dokončí a není představa jak by ten "finál finálů" měl v konečné fázi vypadat - celý ten trojúhelník.
Jak bude vypadat konečné řešení toho "Zlatého trojúhelníku" se dnes vůbec nedá (nic není zveřejněno) odhadnout. Ovšem to, co se tam už staví, tam zůstane.


Byla tam sdělena informace, že iniciativu ve svolávání "besed" s občany převezme město. Předpoklad 1x až 2x ročně. Byl zmíněn termín červen a listopad.


Jindřich Buchal.

JAK TO V NERUDOVCE VYPADÁ DNES?

Vloženo 20.01.2020

Tento dům je již obydlen.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE DOCELA RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 06.11.2019


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE VYUŽÍVÁ NAPLNO PĚKNÉ POČASÍ

Vloženo 30.10.2019
Jak je na fotografiích vidět, byla zahájena výstavba posledních dvou domů, které zde mají stát.
Také je nově "nalajnované" parkoviště v Nerudově ulici na straně k autobusovému stanovišti.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE ROSTE DO NEBES

Vloženo 22.10.2019Pro tzv. "Zlatý trojúhelník" v současné době vzniká aktualizace studie z roku 2010. Bude zajímavé sledovat, do jaké míry se nová výstavba "trefí" do této inovované studie.
A také jak zapadne do celkového finálního řešení.

Jindřich Buchal.

A OPĚT POHLED DO NERUDOVY ULICE

Vloženo 10.10.2019

A ještě bych zde chtěl doplnit informaci o parkovacích místech k této výstavbě. Někde níže jsem napsal, že všechna parkovací místa ke stavěným bytům budou na pozemcích této výstavby nebo ve stavěných domech. Nedávno jsem se dozvěděl upřesnění této informace z rozhovoru s panem ing. Shánělem, že čtyři parkovací místa budou vyhrazena v Nerudově ulici mimo tuto výstavbu a jedno na parkovišti u knihovny (specielní pro vozíčkáře).

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA V NERUDOVCE JEDE NAPLNO

Vloženo 11.09.2019


VÝSTAVBA V NERUDOVCE A TGM NA KONCI SRPNA

Vloženo 27.08.2019


VÝSTAVBA VE "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" RYCHLE POKRAČUJE

Vloženo 31.07.2019


DALŠÍ POHLED NA VÝSTAVBU MEZI ULICÍ TGM A NERUDOVOU ULICÍ

Vloženo 10.07.2019Stavebníci nás informují o některých cílových řešeních:

A ještě pohled na další exponované místo v ulici TGM - pomalu zde zaniká seskupení třech "kiosků". Co zde asi bude? A kdy?

Bude ten "Zlatý trojúhelník" někdy opravdu "ZLATÝ"?

No uvidíme, bylo zahájeno zpracování aktualizace "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010, tak se nechme překvapit, co nám město předloží. Možná, že se dokonce naše město zeptá i na současné názory občanů. Více komunikace (existuje vůbec nějaká?) mezi městem a občany by jistě neškodilo.Jindřich Buchal.

V NERUDOVĚ ULICI RYCHLE POKRAČUJE VÝSTAVBA

Vloženo 14.05.2019Jindřich Buchal.

CO JE NOVÉHO VE VÝSTAVBĚ v NERUDOVĚ ULICI?

Vloženo 30.04.2019Jindřich Buchal.

POKRAČUJE VÝSTAVBA OBJEKTU NA STRANĚ ULICE TGM

Vloženo 10.04.2019POHLEDY NA VÝSTAVBU V NERUDOVĚ ULICI A NĚKTERÉ SOUVISLOSTI

Vloženo 26.03.2019
Nejdříve pokračování již rozjeté výstavby mezi Nerudovou a Masarykovou ulicí:

Jak vidíte, výstavba se po zimě opět rozjela naplno. Zatím se mi nepodařilo získat vizualizaci toho objektu přilehlého k Masarykově ulici.
Tak se budeme muset nechat překvapit.


A nyní se podívejme na tento prostor trochu šířeji:Na obrázcích výše je prostor, který má být zastavěn jinak, než je tomu dnes. Už jsme si zvykli na toto zákoutí, nyní se ale bude bourat. Bohužel došlo ke sporu současných uživatelů s městem a zřejmě se nepodařilo dospět k nějaké dohodě, prostřednictvím které by současní uživatelé tohoto prostoru zde mohli pokračovat při respektování požadavku města na druh nové zástavby. Na posledním Zastupitelstvu byla k tomuto prostoru obsáhlá diskuze, poslechněte si tu část zvukového záznamu. Neni to příjemné poslouchat. Spory podnikatelů s městem nejsou nikdy příjemné.
Jak to nakonec dopadne si musíme počkat.


Podívejme se dál:

Zde je pohled do Nerudovy ulice ze strany od autobusového nádraží u Rychty. Vpravo se nachází objekt známého a oblíbeného autoservisu. S jeho majitelem se město rovněž dostalo do sporu a to v souvislosti s připravovanou výstavbou nové podoby autobusového terminálu nedaleko tohoto prostoru. V současné době spor trvá. Vypadá to, že město při přípravě výstavby dopravního terminálu poněkud zapomnělo jasně a vstřícně k podnikání v místě, projednat postup přijatelný pro obě strany. A tak se nyní nemůže divit, že došlo ke sporu. Nechci to zde dále rozvádět. I zde nezbývá než doufat, že vše bude vyřešeno ke spokojenosti místního podnikatele.

Ovšem přiznám se, že uvedené skutečnosti mi trochu kolidují s tím nedávným vyhodnocením našeho města na třetím místě v Kraji z hlediska vstřícnosti k podnikání.


Jindřich Buchal.

Změna regulačního plánu Rychta
Fotografováno a vloženo 29.11.2018
V návrhu rozpočtu na rok 2019, který byl zveřejněn na www stránkách města v těchto dnech je v části výdaje navržena částka 250 tisíc na provedení změny
"Regulačního plánu Rychta".
Co se plánuje změnit se zatím můžeme jen domýšlet.

Podívejte se jak vypadá dosud platný "Regulační plán Rychta" z roku 2010:
A také se podívejte, jak vypadá studie "Rekonstrukce kina":
A také představa města o rekonstrukci tzv. "Dopravního terminálu" na místě dnešního autobusového nádraží u Rychty:
(Omlouvám se za kvalitu obrázku, bylo to za sklem v knihovně).


A tady je "letecký pohled" na celý současný "Zlatý trojúhelník" - není tam ovšem zatím již zahájená výstavba mezi Nerudovou ulicí a ulicí TGM:


A ještě dvě fotografie ze strany ulice TGM - pohled na oblast o které se dá předpokládat, že se změní:
A úplně nakonec studie z druhé poloviny 80 let minulého století o této části města:
Ještě malá poznámka:
Zatím není řešeno parkování v této oblasti. Když jsem jednou dopoledne přepočítal automobily, které parkovaly v přilehlých ulicích, bylo jich cca 150. To nemůže vyřešit nic jiného, než parkovací dům. Mohl by být umístěn u zadní strany kina. Jistě jsme se všichni setkali se situací, že když se něco konalo v kině, zejména odpoledne, zaparkovat se rozumně nedalo. Těch několik parkovacích míst, která mají vzniknout v Nerudově ulici, tento problém nevyřeší! Naše město nedávno rozhodlo, že do Nerudovy ulice a ulice TGM umístí parkovací automaty.


Jindřich Buchal.


Fotografováno a vloženo 15.11.2018:

Tentokrát se budu touto stavbou zabývat trochu podrobněji. Umožnila mi to nabídka ing. Sháněla, který je jedním z investorů a také na této stavbě dělá stavbyvedoucího.
Nejdříve několik obrázků:Toto je výřez z tzv. "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010.

Výstavba o které zde mluvíme prakticky vyhověla výše uvedenému regulačnímu plánu. A to co do tvaru domů i počtu jejich pater. Přiznám se, že i já, dokud jsem nezískal dnešní informaci, jsem měl určitou pochybnost, zda výstavba zapadá do představy města.
K tomu je třeba dodat, že k počtu bytů jsou na tomto stavebním pozemku případně v domech projektována parkovací místa (inf. ing. Sháněl). V přízemí patrových domů budou situovány prodejny, které budou nabídnuty zájemcům. V patrech patrových domů jsou situovány byty, které budou pronajímány.

Nyní se podívejte na situační schéma:


Objekty "A,B,C,D" jsou třípatrové domy s byty v patrech.
Objekt "K"bude obsahovat tzv. "sociální kavárnu".


A nakonec vizualizace objektů "B,K,C,D"
(vizualizace objektu "A" nebyla zatím k dispozici).


Vizualizace objektů "C,D".


Vizualizace objektů "B,K".

Závěrem této části chci poděkovat ing. Shánělovi, který mě velmi ochotně a otevřeně seznámil se základními skutečnostmi k této výstavbě, které jsem zde popsal.

Jindřich Buchal.

Fotografováno 15.11.2018:


Pohledy z horního patra domu "D".A nyní obrázky zvenku:
Fotografováno 13.10.2018:


Fotografováno 09.10.2018:
Fotografováno 26.9.2018:


Fotografováno 4.9.2018:

 


Fotografováno 20.5.2018:


Fotografováno 27.2.2018: 

Jindřich Buchal.
Vloženo 20. 05. 2018.

V tzv. "ZLATÉM TROJÚHELNÍKU" V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ PROBÍHÁ POMĚRNĚ ROZSÁHLÁ VÝSTAVBA
Nejdříve si připomeňme, co to je "Zlatý trojúhelník":

Je to oblast v našem městě mezi ulicemi "T.G.M.", "Boženy Němcové" a "Nádražní".
Již v osmdesátých letech byla představa tuto exponovanou oblast celou rekonstruovat a udělat z ní novodobé městské centrum.

Níže uvádím návrh "velkorysé" představy z osmdesátých let:


Opravdu, velkorysé řešení. Všimněte si parkovacího domu s 291 parkovacími místy. A také parkoviště pro autobusy. A také prodloužení ulice Čs. legií až do tohoto prostoru.
Bohužel, dnes je toto řešení definitivně v propadlišti dějin. A ani částečně se o ničem podobném neuvažuje.

Nové Město nad Metují následně vydalo v roce 2010 následující návrh řešení "Zlatého trojúhelníku":V současné době to mezi ulicí TGM a Nerudovou vypadá následovně:

Jak je vidět, začala tam poměrně rozsáhlá výstavba.


A kdo to tam začal stavět? Z veřejného "Katastru nemovitostí" lze zjistit majitele pozemků v této lokalitě:A tak se nechme překvapit, do jaké míry bude výsledek korespondovat s představami o "Zlatém trojúhelníku".

Jindřich Buchal.