NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 02. 08. 2018.

OŽIJE V NAŠEM MĚSTĚ INICIATIVA ZA ZNOVUZROZENÍ KOUPALIŠTĚ NA KRÁSNÉM PŮVODNÍM MÍSTĚ?
Přijďte podpořit tuto novou iniciativu.O zveřejnění výše uvedeného letáku mě požádal pan Zdeněk Menec.

Na Novoměstském kurýru jsem se již dříve také snažil oživit myšlenku na znovuvybudování koupaliště.

Viz "Aktualita" na adrese:

Bude v Novém Městě přece jenom koupaliště?

Jindřich Buchal.