NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Poslední aktualizace 16.04.2018

JAKÉ ŠANCE MÁ REFERENDUM "PRO OBCHVAT" ŽE VYHRAJE OBCHVAT?


Pokusil jsem se na základě pravidel pro "místní referendum" zhotovit tabulku, která ukazuje, kolik odpovědí "ANO" je třeba v závislosti na počtu oprávněných voličů v našem městě.
 
  příklad %
Počet oprávněných občanů (zapsaných v seznamech) - např. při 1. kole prezidentských voleb jich bylo v Novém Městě nad Metujíi 7794 7 794  
aby rozhodnutí v referendu bylo platné, je třeba aby se ho zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných občanů (zapsaných v seznamech) tj. minimálně: 2 728  
v referendu je závazná ta varianta návrhu, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina v referendu hlasujících občanů tj. minimálně: 1365  
ale také platí, že v referendu musí hlasovat pro vítěznou variantu alespoň 25 % všech oprávněných občanů (zapsaných v seznamech), aby bylo rozhodnutí závazné. Ve vedlejším sloupečku je uvedeno procento z potřebného minima zúčastněných. 1 949 71,43

Takže v Novém Městě nad Metují potřebuje OBCHVAT k vítězství s určitou rezervou (nevíme kolik bude oprávněných voličů)
cca 2000 odpovědí ANO v připravovaném referendu!!!
Co myslíte, najde se těch cca 2000 pokrokových, kteří se zúčastní a rozhodnou pro obchvat? Ten potřebný počet je určitě dosažitelné číslo.
Ale také je jasné, že zdaleka není jisté, že se to povede. A tak se také může stát, že v referendu rozhodne většina pro obchvat ale nebude to pro vedení města závazné rozhodnutí. Jak se asi potom naše město zachová?

Je tedy třeba dosáhnout platnosti a závaznosti referenda.
A která varianta tranzitní dopravy zvítězí, to záleží na co nejlepších informacích pro oprávněné občany, jednak aby měli zájem rozhodovat,
ale také aby uměli kvalifikovaně posoudit, co je NEJEN PRO NĚ ALE I PRO CELÉ MĚSTO to nejlepší a to nezávisle na tom, kde v tom městě bydlí.
Není ovšem jednoduché vzbudit zájem u občanů, kteří nejsou tranzitní dopravou přímo ohroženi a o problematiku města se moc nezajímají.


Poznámka:
Prosím, pokud někdo zjistí, že ve výše uvedených úvahách je nějaká chyba, sdělte mi to. Samozřejmě, pro referendum platí příslušný zákon 22/2004 Sb. a ten je rozhodující. Děkuji.

Jindřich Buchal.