NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 26.02.2018

OTÁZKA KTERÁ NÁS ČEKÁ V REFERENDU

Otázka pro referendum:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádali u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovali v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma . Nahořany?"

Je pravda, otázka je zbytečně složitá. Ale už je, takže s tím nic nenaděláme.

Není pravda, že ji lidé nemusí správně pochopit. Je to jednoduché:

Odpoví.li občan "ANO", znamená to, že je pro obchvat mimo město.

Odpoví-li občan "NE", znamená to, že je pro přeložku I/14 vedoucí městem.

Takže žádná věda!
Referendum se bude konat spolu s komunálními volbami v říjnu 2018. Čekalo se na něj cca tři roky. Je to možná poslední příležitost, jak poslat přeložku I/14 vedoucí městem definitivně "do věčných lovišť" a donutit vedení města KONEČNĚ začít pracovat na opravdovém obchvatu, který povede důsledně mimo město a nebude nikoho obtěžovat. Také nás přiblíží k "pražské" dálnici v Jaroměři a rychlé cestě do našeho krajského města Hradce Králové i do našeho staroslavného hlavního města Prahy.

Mimochodem, v ZÚR (Zásady územního rozvoje), aktualizace č. 1, pro Královéhradecký kraj najdete větu:

"Vytvářet územní podmínky pro převedení tranzitní dopravy mimo centrální a hustě obydlená území měst Náchod,
Nové Město nad Metují a Červený Kostelec".


No a "vo tom to je".


Níže se můžete na přiložené mapě pokochat pohledem na ten slavný obchvat jak jej v roce 2012 nakreslili hradečáci do studie s názvem "Brána k sousedům".
To je podle mého názoru ten nejpravděpodobnější
KONEČNÝ výsledek řešení opravdového obchvatu Nového Města a zároveň přeložky I/14.Jindřich Buchal.