NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 02.02.2018

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA STRÁNKÁCH "NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA" K ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ OD DUBNA 2006.

Stránky "Novoměstský kurýr" jsem založil 24.4.2006.
První téma, které jsem tehdy zvolil, bylo zveřejnění mého názoru, že plánovaná přeložka silnice I/14, procházející Novým Městem nad Metují není tím nejlepším řešením a vyslovil jsem názor, že tímto řešením by měl být plnohodnotný obchvat, obcházející město. A můj první názor na možnou trasu jsem i nakreslil.
Od té doby uplynulo už zhruba 12 let a v podkladech města obchvat stále nezvítězil nad přeložkou.

Ovšem za tu dobu se nasbíralo množství vyjádření, názorů a střetů. Vše jsem se snažil objektivně zaznamenat. Často jsem doplnil můj pohled na věc.


Nyní se blíží místní referendum, které by mělo rozhodnout. Dovoluji si sem nabídnout jednoduchý přístup k informacím,
které jsem za těch dvanáct let nashromáždil a které stále doplňuji.
Věřím, že by mohly pomoci ke správnému rozhodnutí při očekávaném referendu.Text v níže uvedené tabulce je řazen odspodu tj. nejstarší informace je dole.
Prostřednictvím kolonky "vstup" se dostanete ihned k příslušnému článku.


POZOR - POZOR - POZOR
TOTO JE PŘÍLEŽITOST JEDNODUŠE SE SEZNÁMIT S OBJEKTIVNÍM ZÁZNAMEM INFORMACÍ OD ROKU 2006
POZOR - POZOR - POZOR

datum text vstup
20180814 Pan Miroslav Hofman z Petičníhio výboru reagoval na poslední článek pana starosty Nového Města nad Metují v ECHU vstup-118
20180810 Pan starosta Nového Města nad Metují reagoval na poslední článek v regionálních novinách ECHO vstup-117
20180809 Zajímavé dopravní stavby v Hradci Králové vstup-116
20180806 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č.6 v "Novoměstském zpravodaji 08/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-115
20180720 Královéhradecký kraj zpracoval v říjnu 2017 "Studii územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou" vstup-114
20180716 V regionálních novinách ECHO č. 20/2018 byl uveřejněn článek k tranzitní dopravě v Novém Městě nad Metují. vstup-113
20180716 V Novoměstském zpravodaji č. 7/2018 byl uveřejněn rozhovor s panem starostou Nového Města nad Metují. vstup-112
20180712 Na stránkách Nového Města nad Metují byl uveřejněn článek "Přeložka nebo obchvat". vstup-111
20180705 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č. 5 v "Novoměstském zpravodaji 07/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-110
20180622 Nové Město nad Metují zveřejnilo "Vyhledávací studii" a "Ekonomické hodnocení" k tranzitní dopravě pro NMNM vstup-109
20180614 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č. 4 v "Novoměstském zpravodaji 06/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-108
20180606 Město "Nové Město nad Metují" zveřejnilo na svých stránkách "Technickou a vyhledávací studii a Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu - I/14 Nové Město nad Metují, přeložka". vstup-107
20180604 V regionálních novinách ECHO č. 15/2018 byl uveřejněn článek k tranzitní dopravě v Novém Městě nad Metují. vstup-106
20180601 Aktualizovaný leták, k přeložce I/14 vydaný ŘSD v lednu 2018 vstup-105
20180506 Zahájení stavby obchvatu Jaroměře má zpoždění. vstup-104
20180506 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č. 3 v "Novoměstském zpravodaji 05/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-103
20180424 Na portálu iDnes byl dne 24.4.2018 uveřejněn článek týkající se dopravy v našem městě. Zastupitelstvo NMNM schválilo nový "Územní plán" vstup-102
20180419 Zmocněnec přípravného výboru pro pořádání místního referenda v Novém Městě nad Metují ing. Zilvar poslal dopis zastupitelům. vstup-101
20180416 Poslední RADA MĚSTA doporučuje zastupitelstvu ke schválení nový Územní plán. vstup-100
20180406 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č. 2 v "Novoměstském zpravodaji 04/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-99
20180315 V Rychnově nad Kněžnou budou mít plnohodnotný obchvat. vstup-98
20180311 Článek v novinách "ECHO" č. 9/2018 k tranzitní dopravě v Novém Městě nad Metují. vstup-97
20180305 Vedení Nového Města nad Metují zveřejnilo článek č. 1 v "Novoměstském zpravodaji 03/2018" k řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. vstup-96
20180302 PETIČNÍ VÝBOR POSLAL DOPISY ZASTUPITELŮM A STAROSTOVI NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ. vstup-95
20180224 Jednání zastupitelstva Nového Města nad Metují dne 22.2.2018 k obchvatu s vazbou na dopis Petičního výboru a komentář Novoměstského kurýra.
Otázka, na kterou budeme odpovídat v referendu.
vstup-94
20180221 Petiční výbor poslal všem zastupitelům Nového Města nad Metují dopis vstup-93
20180209 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ UKONČILO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ K PŘELOŽCE I/14 VEDOUCÍ MĚSTEM. Také článek v Náchodském deníku z 6.2.2018. vstup-92
20180122 Otázka a odpověď na stránkách Nového Města nad Metují týkající se podjezdů trati v Krčíně. Komentář Novoměstského kurýra vstup-91
20180114 Článek v ECHU s názvem "Přežije město růží?" Komentář Novoměstského kurýra vstup-90
20171216 Článek v ECHU s názvem "Vedení města Nové Město nad Metují se důrazně ohrazuje proti článku nazvanému "Utajovaný novoměstský dárek s průtahem", který byl zveřejněn v ECHU ve vydání z 8.12.2017 vstup-89
20171012 Článek v ECHU s názvem "Utajovaný novoměstský dárek s průtahem". Komentář Novoměstského kurýra vstup-88
20171122 Zrušení Krajským úřadem přerušení územního řízení městem - vyhověl odvolání ing. Zilvara a Šrámka vstup-87
20171105 Článek v ECHU s názvem "Kudy povede TRANZIT". Komentář Novoměstského kurýra. Informace o projednání Územního plánu 20.12.2017. Informace o možnosti připomínkovat ZÚR vstup-86
20170912 Článek v ECHU s názvem "Přeložka není obchvat". Novoměstský kurýr připomíná co město slíbilo vstup-85
20170416 Další moje úvaha o možném řešení obchvatu města s obsáhlým komentářem vstup-84
20170324 Článek z iDnes o Vyhledávací studii se zmínkou, že si ji objednalo ŘSD. Komentář Novoměstského kurýra vstup-83
20170322 Dotaz na městě v rubrice Dotazy kdy se bude projednávat ˇUzemní plán. Komentář Novoměstského kurýra vstup-82
20170227 Výsledky vyhledávací studie s "vítězstvím" přeložky I/14. Komentář Novoměstského kurýra vstup-81
20170219 Informace o získání Náchoda Územního rozhodnutí k jejich obchvatu vstup-80
20170131 Dotaz v rubrice Dotazy NMNM k přeložce I/14. Komentář Novoměstského kurýra vstup-79
20161226 Informace o stavbě D11 do Jaroměře. Informace o obchvatu Jaroměře vstup-78
20161104 Výňatek ze zápisu zastupitelstva České Skalice kde otevřeně napsali, že si Nové Město nepřeje obchvat ke Skalici vstup-77
20161031 Rozhovor v Novoměstském zpravodaji se starostou k tranzitní dopravě. Komentář Novoměstského kurýra vstup-76
20161015 Článek v ECHU s nadpisem "Obchvatem se nezabývá" vstup-75
20161003 Zpráva starosty města v zastupitelstvu o stavu řešení tranzitní dopravy v NMNM. Zvukový záznam. Informace z Novoměstského zpravodaje. Kopie části vyhlášky Kraje s informací o překračování hlukových limitů na přeložce I/14. Informace právničky o možných dopadech novely zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vstup-74
20160821 Informace, že kraj rozbíhá první silniční projekty v rámci rozšíření zóny Solnice - Kvasiny. Komentář Novoměstského kurýra vstup-073
20160720 Reakce pana místostarosty na úvahy a otázky připomenuté Novoměstským kurýrem vstup-072
20160712 Vyslovení Novoměstským kurýrem předpokladu, že město už má Vyhledávací studii a připomenutí předchozích slibů města vstup-071
20160611 Informace Novoměstského kurýra o přípravě obchvatu Jaroměře vstup-070
20160315 Odpověď města na dopis Petičnímu výboru s odmítnutím jejich požadavku vstup-069
20160303 Dopis přípravného výboru na město s požadavkem na účast jejich zástupců ve skupině pro hodnocení Vyhledávací studie vstup-068
20160217 Vyhláška města o odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení. Kopie odvolání pana ing. Zilvara a p. Šrámka vstup-067
20160122 Informace o jednání Rady města k Vyhledávací studii vstup-066
20160106 Informace města o přerušení územního řízení k přeložce s podmínkou na předložení tam uvedených dokladů do 31.12.2018 vstup-065
20160104 Informace o druhém rozhovoru Novoměstského kurýra s panem místostarostou vstup-064
20151219 Informace o obchvatu Solnice vstup-063
20151114 Zajímavý nález na internetu - hodnocení tras externí organizací. Informace o výsledku jednání sněmovny k hlukovým limitům vstup-062
20151112 Zamyšlení Novoměstského kurýra nad nepochopitelným jednaním města při znalosti všech současných okolností o možnostech přeložky I/14 vstup-061
20151109 Informace o vysílání Hradeckého rozhlasu kde zaznělo na základě rozhovoru se starostou NMNM: "připravovaná přeložka silnice první třídy číslo 14 je kvůli hluku neprůchozí" vstup-060
20150929 Bod z jednání zastupitelstva k tranzitu, kopie dopisu města na Pet. vyb., odpověď Pet. vyb. městu vstup-059
20150706 Zamyšlení Novoměstského kurýra nad možnými dopravními toky od Spů (Kvasin) na D11 k Jaroměři vstup-058
20150701 Zpráva Královéhradeckých novin o deklaraci hejtmanů a starostů českých a polských měst k R11 vstup-057
20150626 Tisková zpráva města k tranzitní dopravě, komentář Novoměstského kurýra k jednání posl. zast. k dopravě, kopie dopisu Pet. vyb. na město vstup-056
20150612 Záznam z jednání Rady města o dalším postupu v návaznosti no rozhodnutí o referendu. Můj komentář na který reagoval pan místostarosta vstup-055
20150606 Záznam rozhovoru se starostou NMNM v Novoměstském zpravodaji červen 2015 s komentářem Novoměstského kurýra vstup-054
20150521 Rozhovor Novoměstského kurýra s místostarostou ing. Besedou, MBA vstup-053
20150501 Článek v iDnes: SOUDY DOTLAČILY NOVÉ MĚSTO K REFERENDU O SILNICI vstup-052
20150424 Informace města NMNM o rozhodnutí Krajského soudu o konání referenda s komunálními volbami v roce 2018 vstup-051
20150329 Tiskovka B. Sobotky v HK k dálnici D11. Stanovisko města NMNM k rozhodnutí o konání referenda. Moje úvaha o žádoucím využití rozvoje Kvasin a přísunu peněz do regionu i pro obchvat NMNM vstup-050
20150311 Článek v MF Dnes, že referendum v NMNM bude. Rozhodl nejvyšší správní soud. Městu se nepodařilo referendum zablokovat vstup-049
20150202 Kopie dopisu Petičního výboru na město - viz lednové jednání Zastupitelstva vstup-048
20150128 Nové zastupitelstvo poprvé jednalo o problematice přeložka I/14 a obchvatu. Souvislost s dopisem od Petičního výboru. Zvukový záznam vstup-047
20141112 Čl. o rozvoji Kvasin. Pan Vymetálek komunikuje s městem. Informace města o zamítnutí žaloby Petičního vyboru. Moje poznámky k letáku města vstup-046
20140705 Jednání o referendu na Zast. města. Informace o vznesení městem připomínek a konstatování, že Pet. vyr. má jedinou možnost - podat žalobu vstup-045
20140701 Rada města NMNM projednávala Návrh na konání místního referenda předaný Petičním výborem vstup-044
20140613 Reakce Občanského sdružení K-47 a města NMNM v ECHU č. 16/2014 na předchozí článek Petičního výboru v Echu č. 12/2014. vstup-043
20140421 Další články v novinách ECHO od Petičního výboru. Poprvé se objevuje informace, že přeložka překračuje limity hluku podél celé trasy vstup-042
20140314 Moje rekapitulace všech obchvatů v regionu - plánovaných i hotových, zakreslených do mapy s doplněním PRAVDIVÝCH obrysů měst vstup-041
20140227 Město vydává oficiální stanovisko k problematice přeložky silnice I/14 formou čtyřstránkového letáku. Pro přeložku. vstup-040
20140225 Dotaz pana Bartoše na město - ptá se, jaký názor zastávají zastupitelé ve vztahu k přeložce vstup-039
20140224 Kopie návrhu Územního plánu s mým komentářem vstup-038
20140221 Dotaz pana Rouska na město, zda postupující výstavba spojí Vrchoviny s městem. Pan Balcar odpovídá, že to z urbanistického hlediska není vhodné vstup-037
20140218 Dotaz ing. Vymetálka na město. Navrhuje odložit projednání Úzenmního plánu do období až po komunálních volbách vstup-036
20140217 Petiční výbor organizuje Petici za obchvat. Znění petice vstup-035
20140217 Další moje úvaha nad možnými variantami obchvatu zakreslená do mapy vstup-034
20140214 Beseda v kině k návrhu Územního plánu - nejvíce se diskutovalo k přeložce vstup-033
20140212 Názor pana Drašnara, který mi doručil - argumentuje proti přeložce vstup-032
20140210 Článek v Náchodském deníku s názvem "Okolo silnice se dělá dusno" vstup-031
20140127 Zveřejnění dalšího článku v novinách ECHO. vstup-030
20130701 Kopie části zápisu jednání zastupitelstva NMNM dne 20.6.203, který se týkal problematiky přeložky kontra obchvat vstup-029
20130601 Moje informace o besedě v kině vstup-028
20130523 Pozvánka města na besedu s občany v kině vstup-027
20130512 Kopie části zápisu jednání zastupitelstva NMNM, která se týkala problematiky přeložky kontra obchvat vstup-026
20130427 Článek v ECHU zveřejněný petičním výborem vstup-025
20130326 Odpověď starosty NMNM petičnímu výboru na jejich dopis. Zahájení "přestřelek" mezi petičním výborem a městem vstup-024
20130309 Otevřený dopis "Petičního výboru" starostovi NMNM se žádostí o promítnutí do Územního plánu" územní rezervy pro obchvat vstup-023
20130210 Můj návrh etapového řešení obchvatu NMNM s definitivním řešením dle Brány k sousedům. Kritika zatvrzelého trvání města na průtahu městem vstup-022
20120804 Informace o vydání podkladu "Brána k sousedům" s odkazy na tento podklad. Město odmítlo tam uvedený obchvat NMNM na Č. Skalici vstup-021
20110619 Uvedení zprávy regionální TV: N. Městu hrozí, že bude bez Územního plánu. Jeden účastník řízení ho napadl v souvislosti s přeložkou I/14 vstup-020
20110426 Reakce pana Hladíka (tehdy městský kronikář) s vyslovením přesvědčení, že přeložka bude realizována. Doplnil letáky ŘSD vstup-019
20110131 Mnou vložená mapa plánované výstavby silnic a dálnic do roku 2025. Vydalo ministerstvo dopravy vstup-018
20100316 Pan Mach uplatnil dotaz na městě jak pokročila přeložka I/14. Slíbeno vydání Územního rozhodnutí do týdne vstup-017
20100315 Můj nákres do mapy obchvatů Jaroměře a Náchoda, které se připravují. Č. Skalice, která má hotovo. Doplněn leták ŘSD s obchvatem Náchoda vstup-016
20090531 Pan Novák se ptá na městě na cyklostezku od Spů. Souvislost s I/14. Vložení mého náčrtku obchvatu Jaroměře do mapy vstup-015
20090303 Paní Lena se ptá na městě, zda přestavba silnice Spy - Vrchoviny nezasáhne jejich dům vstup-014
20090205 Paní Hvozdecká se ptá na městě jak to je s opravou silnice Spy - Nové Město vstup-013
20090122 Moje zakreslení možné trasy opravdového obchvatu do reálné mapy - trasa za letištěm, Šonovem, Provodovem vstup-012
20090111 Dopis pana ing. Vymetálka městu s argumentací proti přeložce vstup-011
20090108 Dotaz pana Balcara na městě, kde se dá stáhnout nákres přeložky I/14. Odkázán na platný Územní plán vstup-010
20080903 Požadavek pana Slavíka o zveřejnění na Kurýru, že město svolává jednání k zahájení územnního řízení k přeložce I/14 vstup-009
20080120 Dotaz pana Hvězdy na radnici, na řešení Náchodské ulice. Město slibuje rekonstrukci trasy Spy - Vrchoviny. Můj komentář podporující obchvat vstup-008
20070306 Odpověď Ivety Prouzové na můj dotaz k obchvatu na město: pokračuje se na přeložce. Slovo "obchvat" vůbec nepoužila vstup-007
20070225 Informace z jednání Rady města se zdůvodněním starostky Malijovské nutnosti pokračovat v přípravě přeložky vstup-006
20070424 Názor pana Stejskala s nesouhlasem s přeložkou. vstup-005
20070424 Dotaz autora Novoměstského kurýra ing. Buchala na radnici zda připravují opravdový obchvat vstup-004
20070224 Názor pana ing. Vymetálka z Krčína s nesouhlasem s přeložkou vstup-003
20060418 Názor Václava Voborníka z Vrchovin do Kurýra s vyjádřením nesouhlasu s přeložkou vstup-002
20060426 Názor autora Novoměstského kurýra, jak by mohl vypadat plnohodnotný obchvat Nového Města nad Metují vstup-001


Jindřich Buchal.