NÁVRAT DO VOLBY
JAK JSME VOLILI DO EU V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ?

Vloženo 28.5.2014.
Informace získána na www.volby.cz:Jaké závěry lze z této tabulky vyvodit?
Jak známo, na podzim nás čekají komunální volby.
Je podle mého názoru poměrně vysoká pravděpodobnost, že podobné rozložení sil v našem městě lze očekávat i po těchto komunálních volbách.
Tak hurá, ještě je čas na převlékání kabátů. Nebo by se dalo ještě něco změnit?

J.B.