NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NMNM 2021 DLE ZPRÁV VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA

Vloženo 17.10.2021

Číslo opatř. Znění opatření v Projektovém listu Hlavní zodpovědnost

 

Poslední aktualizace Odkaz na příslušný projektový list
s informací o plnění
A.1.1. Aktivní koordinační a motivační role města při zprostředkování ploch pro výstavbu rodinných domů a bytových domů Místostarosta
Hovorka Libor
  projektovy list A.1.1.
A.1.2. Startovací byty pro mladé, sociální byty MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.1.2.
A.1.3. Prověření možnosti bydlení v areálu bývalých kasáren Místostarosta
Hovorka Libor
  projektovy list A.1.3.
A.1.4. Kanalizace Spy Město vybuduje novou kanalizaci v místní části Spy. Kanalizace bude budována jako oddílná MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.1.4.
A.2.1. Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12-24 let) Městský klub
Krákora Zdeněk
  projektovy list A.2.1.
A.2.2. Podpora sportování mladých a neorganizovaných skupin MěÚ Oddělení školství, kultury a sportu
Habrová Iveta
  projektovy list A.2.2.
A.2.3. Modernizace stávajících a výstavba nových venkovních zařízení pro sportování především dětí a mladých lidí MěÚ Oddělení rozvoje města
Vojnarová Simona
  projektovy list A.2.3
A.2.4. Revitalizace území bývalých kasáren MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.2.4.
A.3.1. Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list A.3.1.
A.3.2. Letní koupaliště MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.3.2.
A.4.1. Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města Starosta
Hable Petr
21.10.2021 projektovy list A.4.1.
A.4.2. Parkování v centru města MěÚ Oddělení rozvoje města
Vojnarová Simona
  projektovy list A.4.2.
A.4.3. Oživení centra města Místostarosta
Hovorka Libor
  projektovy list A.4.3.
A.5.1 Architektonické a urbanistické soutěže MěÚ Oddělení rozvoje města
Vojnarová Simona
  projektovy list A.5.1.
A.5.2 Modernizace zimního stadionu TJ Spartak
Vik Vladimír
  projektovy list A.5.2.
A.5.3. Modernizace sokolovny TJ Sokol Nové Město nad Metují
Mach Martin
  projektovy list A.5.3.
A.5.4. Modernizace a nové využití budovy bývalého hotelu Metuj MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.5.4.
A.5.5. Kino 70 MěÚ Oddělení rozvoje města
Vojnarová Simona
  projektovy list A.5.5.
A.5.6. Oživení objektu kláštera a návaznost na oživení Komenského ulice Správce Novoměstský klášter, s.r.o. a majitel Řimsko-katolická farnost v NMnM
Souček Jan + ?
  projektovy list A.5.6.
A.5.7. Autobusový terminál MěÚ Oddělení rozvoje města
Vojnarová Simona
  projektovy list A.5.7.
A.5.8. Revitalizace veřejných prostranství MěÚ Odbor majetku města
Pozděna Libor
  projektovy list A.5.8.
B.1.1. Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch Starosta
Hable Petr
  projektovy list B.1.1.
B.1.2. Projektový přístup k rozvojovým požadavkům a potřebám podnikatelů MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
Tyč Petr
  projektovy list B.1.2.
B.2.1. Informace pro investory MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
Tyč Petr
  projektovy list B.2.1.
B.2.2. Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
Tyč Petr
  projektovy list B.2.2.
B.3.1. Systém informací pro podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
Tyč Petr
  projektovy list B.3.1.
B.3.2. Komunikace s podniky a podnikateli Starosta; starosta může některými aktivitami pověřit místostarostu
Hable Petr
  projektovy list B.3.2.
B.4.1. Obnova technického vybavení místní střední školy Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují
Barešová Klára
  projektovy list B.4.1.
B.4.2. Program spolupráce střední školy a firem a základních škol Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují
Barešová Klára
  projektovy list B.4.2.
B.5.1. Prostory pro začínající podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
Tyč Petr
  projektovy list B.5.1.
B.5.2. Spolupráce místní SŠ a firem při ověřování (technických) nápadů mladých Střední průmyslová škola, odborná škola a základní škola Nové Město nad Metují
Barešová Klára
  projektovy list B.5.2.
C.1.1. Průzkum potřeb a očekávání cílových skupin Infocentrum
Švanda Jiří
  projektovy list C.1.1.
C.1.2. Nové příležitosti pro aktivní rekreaci v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.1.2.
C.2.1. Příležitosti pro ubytování v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.2.1.
C.2.2. Cyklostezka kolem Rozkoše MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.2.2.
C.3.1. Společná propagace MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.3.1.
C.3.2. Informace pro turisty MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.3.2.
C.3.3. Digitální informace MěÚ Úsek cestovního ruchu
(?)
  projektovy list C.3.3.
Poznámky Novoměstského kurýra:
Informace uvedené v tabulce výše jsou čerpány ze "Strategického plánu rozvoje NMNM 2021", "Projektových listů" a pokud jde o uvedená jména - ze stránek města (organizační schéma) nebo z internetu.
Informace o plnění budu doplňovat podle informací o stavu plnění zveřejňovaných vedením našeho města. Také se může stát, že nebudu mít co doplnit, protože to nikde nenajdu. S tím ovšem nic nenadělám.

Zatím mi není jasné, jak bude město pracovat s pojmem "Hlavní zodpovědnost" (a konkrétními "Hlavními zodpovědnými"), který je uveden v "Projektových listech" a který vedení města v průběhu tvorby nového "Strategického plánu 2021" nijak nerozporovalo.
Podle mého názoru to jsou právě "Hlavní zodpovědní", kteří by měli průběžně sdělovat informace o plnéní toho "svého" strategického opatření.
.


Nenašel jsem v organizaci města "Úsek cestovního ruchu" tak počkám, koho tam dosadí město.

Poznámka nakonec:
Prosím, zatím to berte jako pokus "Novoměstského kurýra" ukázat jednoduchý "systém" pro evidování ale i informování novoměstské veřejnosti o plnění nového "Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují 2021".
A dokázat, že to nijak významně nečerpá "kapacity" Městského úředu.
Transparentnost v souvislosti s plněním nového "Strategického plánu" považuji za zásadní.

Samozřejmě, pokud naše město začne systematicky, konkrétně a dostatečně často (nejlépe průběžně) zveřejňovat informace o plnění jednotlivýchn opatření toho nového Strategického plánu, tak není problém použít systém našeho města a moje "pokusy" jsou zbytečné.
Tak se nechme překvapit.

Zatím jsme se o způsobu informování, který chce naše město používat vůči veřejnosti nic nedozvěděli. Pokud to bude jednou za rok, tak to není k ničemu.
Jako příklad, jak by to mohlo vypadat, jsem doplnil u PJA.4.1 informaci o referendu k obchvatu. Vidíte, že to je opravdu jednoduché. Jen chtít a mít co doplňovat.
Kdy doplní "Hlavní zodpovědný" k tomuto PJA.4.1 další kroky a doklady k nim za ty tři uplynulé roky od referenda?

No možná se to dozvíme, až město zveřejní tu informaci o "rozpracovanosti" některých opatření, kterou jak je v zápise z "Komise", obdrželi členové komise.


A ještě jedna poznámka:
Pokud kdokoli zjistí chybu nebo omyl, prosím sdělte mi to.


Jindřich Buchal.