NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


NA POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA č.77 SE JEDNALO ZNOVU O LOKALITĚ HRADČANY
Vloženo 20.11.2021
Komentář Novoměstského kurýra:
Znovu musím připomenout, že podle mého zjištění na katastru p.č. 1137 nepatří Kraji ale soukromému vlastníkovi, kterého znám osobně a vím, že tam bydlí. Prostě já to na tom katastru vidím.

Také si musím postěžovat, že já, jako občan jsem se z toho bodu nedozvěděl to nejdůležitější - totiž jaký byl výsledek toho jednání na Kraji a zda je naděje, že tu lokalitu město získá a za jakých podmínek. Snad by se ta forma i obsah informací dala zlepšit.

Potěšilo mě, že se v zápisu objevila nově zmínka o přilehlém pozemku p.p. 961 - viz moje připomenutí níže.


V každém případě doufám, že věc je pro naše město na dobré cestě a že uvedenou lokalitu za rozumných podmínek získá.

Jindřich Buchal.

PAN JIŘÍ NOVOTNÝ UVEŘEJNIL NA FACEBOOKU INFORMACI O HISTORII OBJEKTU NA HRADČANECH

Dovoluji si informaci o Hradčanech převzít do mého Kurýra v souvislosti se skutečností, že naše město chce projednat se současným majitelem,
kterým je Kraj Hradec Králové, převzetí Hradčan do majetku našeho města - viz níže.
Doporučuji, podívejte se na Facebook, kde pan Novotný ve skupině "Mystery of Nové Město nad Metují" uveřejňuje velmi zajímavé historické fotografie.


Vloženo 30.10.2021

Citace z facebooku:
Na návrší, zvaném Hradčany, přes které se vine silnice k Jestřebí, vidíme největší budovu, bývalý hotel Benoni, dnes internátní školu.

Roku 1898 koupil úředník dráhy Jindřich Benoni od obce pozemek "Na Hradčanech" ve výměře 4000 m2 za 1.500 zlatých a vystavěl zde nákladem 16.000 zlatých vilu s číslem popisným 135.-C, která po dvou letech přešla ve vlastnictví spořitelny Červený Kostelec. Část pozemku odkoupila od Jindřicha Beoniho Albertina Kopecká, manželka písaře a nechala si zde vystavět přízemní domek s číslem popisným 137.-C.

Jindřich Benoni, vrchní revident státních drah ve výslužbě, narozen roku 1861 dne 28. září 1937 ve věku 76 let zemřel, odešla s ním jedna typická postava novoměstských ulic. Za mlada veselý společník a ve středních letech funkcionář činný v obecní samosprávě, překvapil v roce 1898 celé město, když si na Hradčanech vlevo od silnice k Jestřebí vystavěl poměrně velkou budovu a zařídil v ní restauraci a penzionát s dámskou obsluhou, která měla přilákat zákazníky.

Jako hoteliér však neuspěl. V odlehlé části města nepřicházelo tolik hostů, jak očekával, a dámská obsluha se ukázala jako pochybný tah, protože bdělé manželky vážených občanů novoměstských svým mužům návštěvu restaurace nepovolovaly.

Benoni dům prodal a budova byla adaptována pro nájemní byty.
Okresní úřad získal za první republiky stavbu pro okresní nemocenskou pojišťovnu. Renovovaný dům dnes slouží jako domov učňovské mládeže.

Konec citace.

Jindřich Buchal.

V POSLEDNÍ RADĚ MĚSTA JE ULOŽEN ÚKOL JEDNAT S KRAJEM O PŘENECHÁNÍ NOVOMĚSTSKÝCH HRADČAN

Vloženo 08.10.2021


Drobná poznámka: č.p. 1137 nepatří Kraji, asi se vloudila malá chybička.
Na tomto obrázku z Katastru je šedě vyznačen současný majetek Kraje v této oblasti.


Komentář Novoměstského kurýra:

Je velmi dobře, že se konečně naše město začalo zajímat o lokalitu "Hradčany", která patří ke "školnimu" majetku Kraje v našem městě, ovšem využití už delší dobu žádné nemá.
Bylo by velmi smutné, kdyby lokalitu získal nějaký cizí investor s neznámými záměry využití. Tak jako se to stalo nedávno s Rezkem. A i klenot v našem městě - ZÁMEK - je možná v ohrožení z hlediska nejisté budoucnosti a vztahů s městem v případě prodeje.


Připomenu, že pan místostarosta ne tak dávno jednal úspěšně s Krajem o přenechání docela velkého pozemku v lokalitě "Kasárna", který také patřil škole. Proč by se to nemohlo povést i v lokalitě "Hradčany".
Samozřejmě včetně rozsáhlého pozemku. Tak uvidíme. Užití pro město by jistě nebyl problém.
Třeba by to pomohlo zachránit hotel Metuj jako hotel a sociální byty umístit právě na Hradčany. A to i když už zřejmě běží zpracování pro Metuj projektové dokumentace, tak jak si to, poněkud neuváženě, prosadila současná koalice v NMNM. Lokalita "Metuj" v exponované části města se určitě nehodí na sociální bydlení, ale zcela jistě na podporu turistického ruchu v našem městě v podobě hotelu se zázemím.


Mimochodem, sociální byty by se daly umístit určitě možná ještě lépe i do plánované rozsáhlé bytové výstavby v prostoru "Kasárna" a lokalitu "Hradčany" a tamní velké pozemky využít v rámci předpokládané revitalizace údolí Metuje s nedaleklým koupalištěm, které se tam bezpochyby, doufejme docela brzy, objeví.

A tak si počkejme, co dojedná pan místostarosta na tom Kraji. Doufejme že to dopadne.
Jindřich Buchal.