NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


DNE 11.10.2021 DOPLNIL PAN KAREL FALTA NA FACEBOOKU NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACI

Vloženo 11.10.2021, aktualizace 18.10.2021

Citace:
"O víkendu se mi dostalo do rukou Echo z 8. října 2021 v němž p. Hofmann v článku s názvem "Zásady etického kodexu..." uvádí informaci, že tajemník městského úřadu
Bc. Petr Tyč je veden ve svazcích StB pod krycím jménem "SPRÁVCE".
Tuto informaci si ale p. Hofmann dostatečně neověřil.
Pan Tyč uvedený ve svazcích StB není totožný s osobou tajemníka v Novém Městě nad Metují".

Konec citace.


Vloženo 11.10.2021 - 13.32 hodin
Tak to netrvalo dlouho a pan Karel Falta se na facebooku opravil a vzal své původní tvrzení zpět.

Citace:
"Chtěl bych se tímto omluvit p. Hofmannovi za to, že jsem uvedl, že si dostatečně neověřil informaci o tom jestli tajemník městského úřadu v Novém Městě nad Metují
Bc. Petr Tyč figuruje ve svazcích StB.
Ledaže by byl na světě ještě nějaký Petr Tyč pobývající v Olešnici s naprosto stejným dnem narození".

Konec citace.

Komentář Novoměstského kurýra:
Počkejme si na reakci pana Hofmanna.

Doplnění v 13.32 hodin:
Tak pan Hofmann snad nemusí doplňovat žádný komentář.

I když - na facebooku vstoupil do diskuse pan Hylský s následující zprávou:

Citace:
"Vzhledem k tomu, že pan Tyč vykonává funkci tajemníka úřadu, musí mít negativní lustrační osvědčení. U jeho jména figuruje poznámka SIGNÁLNÍ. Zkusil jsem najít, co to vlastně znamená a nalezl jsem níže připojené.Navíc je u něho také poznámka PO značící prověřovanou osobu.
Dobu komunistické totality jsem fakticky nezažil, ale z toho, co se dá dohledat se zdá, že pan tajemník byl spíše režimem sledován, než že by mu napomáhal.
Čtete-li ze zápisu nějaké jiné skutečnosti (které jsem mohl přehlédnout), reagujte prosím".
Konec citace.


K tomu dodávám - nebudu zde dále tlumočit diskuzi na facebooku - zájemce o to, jak to bude případně pokračovat, odkazuji na facebook.
Já si počkám na nějaký výsledek, který pokud bude, v zájmu objektivity, bych zde doplnil. Zdá se, že pokud je vydáno negativní lustrační osvědčení, není co řešit.

Vloženo 18.10.2021:

Reakce pana Týče v regionálních novinách ECHO č.25/2021:

Jindřich Buchal.

V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO VYŠEL DALŚÍ ČLÁNEK

Vloženo 03.10.2021

Komentář Novoměstského kurýra:

Samozřejmě chci se vyjádřit k té části, která se týká mé osoby a mého Novoměstského kurýra.
Pokud bych měl možnost se vyjádřit k tam uvedeným informacím, doporučil bych panu Hofmanovi malý doplněk.
Na konci bych doplnil:

Nedávno mu například pan starosta sdělil v souvislosti s odpovědí na otázky k obchvatu toto:
"Mrzí mě, že i přes několikáté naše vysvětlování složitých zákonných postupů a poměrně dlouhých termínů při změnách ZÚR a PÚR dochází ke stálému matení veřejnosti".


To je doklad o přímém zpochybnění mých tvrzení a závěrů k obchvatu v mém Novoměstském kurýru.
Pokud jde o tu stálost "ataků", projevuje se to spíš skrytě v různých komunikacích, odpovědích (nebo neodpovědích) na otázky, projevilo se to i v "Komisi pro tvorbu nového Strategického plánu", do které mě město přizvalo a kde proti některým mým návrhům a formulacím vystoupili zástupci města.
Vše je podrobně dokumentováno v "Novoměstském kurýru" v části "Obchvat" a také nově v části "Strategický plán - teorie a praxe". Zde sleduji kdy začne naše město nový Strategický plán plnit a jak o plnění bude informovat.

Pokud jde o obchvat, tak tři roky po referendu město nezveřejnilo žádné významné výsledky realizace výsledku platného a závazného referenda, které jednoznačně doporučilo ukončit práce na tzv "přeložce" a zahájení práce na "jihozápadním obchvatu" (pouze dopis na Kraj k ZÚR).
Poslední aktualizace ZÚR vyšla v dubnu letošního roku a nejsou tam žádné informace o Novoměstském obchvatu. Tři roky po tom referendu. Ale co tam opakovaně je, je doporučení i Novému Městu nad Metují řešení obchvatu. Je tam doslova toto:A pan starosta si dovoluje mi tvrdit, že matu veřejnost, když říkám, že výsledky, které za ty tři roky od referenda ve prospěch obchvatu město dosáhlo (nejsou totiž žádné), jsou nedostatečné.

Ale je třeba připomenout i to dlouhé období před referendem, kdy doslova krátkozrace a nepochopitelně trvalo vedení města na přeložce procházející městem.
Vše je podrobně zdokumentováno v Novoměstkém kurýru.

A pro zajímavost níže uvádím "Projektový list č. A.4.1", který byl městu předán spolu se "Strategickým plánem rozvoje NMNM 2021" v červnu 2021 (město jich obdrželo celkem 38 k různým oblastem rozvoje). Pro občany tyto listy město dosud neuveřejnilo. Nový "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" ano. Nechci spekulovat proč. Najdete je ale - jak jinak - na Novoměstském kurýru v části "Strategický plán - teorie a praxe".

A ten co je níže se týká obchvatu. Není nic jednoduššího, než sledovat jeho plnění městem. Stačí se zeptat jednou za čtvrtletí některým zastupitelem na Zastupitelstvu. Město totiž zatím nedalo veřejnou informaci o tom co už podniklo k zahájení plnění toho nového "Strategického plánu rozvoje NMNM 2021" a které cíle chce řešit nejdříve. A připomínám, že nový Strategický plán spolu s těmi "Projektovými listy" stál město víc než půl milionu korun. A ty "Projektové listy", které jsou novinkou, mají sloužit k tomu, aby ten nový "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" nedopadl stejně, jako ten z roku 2014. Totiž o jeho plnění na stránkách města nějaké systematické informace nenajdete. Alespoň já jsem je nenašel.

Najde se nějaký zastupitel, který se o to bude zajímat?


Další komentář Novoměstského kurýra:
Soukromé internetové stránky "Novoměstský kurýr" jsem založil v roce 2006. Od začátku jsem dokumentoval různé události v našem městě, mimo jiné jsem hned na začátku zpochybnil tzv "přeložku" a doporučil řešit obchvat. Na Novoměstském kurýru mám k obchvatu nashromážděno za tu dobu už 180 vstupů s velkým množstvím vyjádření, dokumentů a tvrzení. Vše tam je zakonzervováno, jinde se už řada věcí nedá najít.
Do referenda zcela jednoznačně vedení města odmítalo obchvat. Po referendu vedení města sdělilo "Končíme s přeložkou, začínáme s obchvatem". Ovšem jaký je výsledek po třech letech od referenda jsem popsal výše.

V poslední době stále více kritizuji nedostatečné výsledky v rozvoji, které naše město v posledních letech dosahuje ve srovnání nejen s okolními městy. Kritizuji i nedostatečnou komunikaci vedení města s občany. Kritizuji i postoje těch zastupitelů, kteří zapomněli, že mají pracovat pro občany. Sympatizuji s občanskou aktivitou, která dokázala svolat schůzky s občany - na rozdíl od vedení města - kteří s kritikou vedení města nešetřili. Sympatizuji i s těmi zastupiteli, kteří se v polovině volebního období vzbouřili a opustili vládnoucí koalici.
Kritizuji řízení rozvoje celého tzv. "Zlatého trojúhelníku" a zacházení s tamními podnikateli. Spadá tam kino i autobusový terminál. Spadá tam i komplexní řešení parkování v této oblasti.

Vše najdete v Novoměstském kurýru. Cítím sympatie lidí, kterých si vážím. Cítím nepřátelství a někdy i aroganci lidí, kterých si nevážím. A to je pro mě potěšitelný výsledek. A co očekávám? Změnu po příštích komunálních volbách.
A to výraznou. Zasahující i mezi některé pracovníky Městského úřadu.

Jindřich Buchal.