NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


JE ROZHODNUTO - ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PŘEMĚNU HOTELU METUJ NA BYTOVÝ DŮM

Vložeo 25.06.2021.

Poměrně velkou většinou včerejší Zastupitelstvo schválilo zahájení zpacování projektu přeměny bývalého hotelu Metuje na bytový dům. Také bylo na základě požadavku předsedy bytové komise odsouhlaseno snížení počtu těch nejmenších bytů (viz zveřejněná studie níže) a zvýšení počtu několika větších, prý největší zájem je o byty 2+kk.

V přízemí budovy má být, kromě jiného, devět parkovacích stání pro osobní automobily.

Je škoda, že na tak lukrativním místě v centru města vznikne bytový objekt a ne hotel s perspektivou dalšího rozvoje celé této lokality s návazností na blízké údolí Metuje, kde se předpokládá zahájení revitalizace - koupaliště a další.
A to za situace, kdy v prostoru kasáren byla zahájena příprava výstavby velkého počtu bytů, kde by se podobné byty dnes situované do bývalého hotelu Metuj daly jistě umístit. Ovšem o případné účasti města na výstavbě v prostoru kasáren, nemá zatím město nějakou bližší představu.


Také se v diskuzi objevily názory, že město nemá dostatečně zmapovanou svou stuaci ve vlastním bytovém fondu, uvažuje se dokonce o odprodeji některých bytů, protože údržba je náročná a město nemá dostatek prostředků. A stav těchto bytů už často neodpovídá současným požadavkům na bydlení. Kolik a jakých vlastní město bytů? Jaké jsou potřeby? Jaká je představa řízení bytového fondu města do budoucnosti? To jsou otázky, které asi měly být podrobně zváženy, než se rozhodne o další výstavbě městských bytů.

O nevhodnosti lokality "Hotel Metuj" pro výstavbu bytů já osobně vůbec nepochybuji.
Jak bude město řešit posílení rozvoje turistického ruchu v našem městě, což doporučuje nový Strategický plán rozvoje 2021, jsem docela zvědav, když solidní ubytovací kapacita pro vícedení pobyty turistů v našem městě jednoznačně chybí.
A tak není vyloučeno, že podobně jako se to stalo u kina, kde byl zmařen náklad cca 600 tisíc Kč z prostředků našeho města, když došlo ke zrušení předchozího rozhodnutí Zastupitelstva, se situace bude opakovat u akce "Hotel Metuj". Na včerejším Zastupitelstvu vystoupili s řadou námitek proti navrhovanému řešení v podstatě pouze zastupitelé za ODS.

Poznámka autora:
Nadále najdete sledování případu "Hotel Metuj" v rubrice "Výstavba v našem městě" mého Novoměstského kurýra.

Jindřich Buchal.


MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ VYDALO INFORMACI PRO ZASTUPITELSTVO O NAVRHOVANÉM ŘEŠENÍ HOTELU METUJ

Toto řešení má naše Zastupitelstvo schvalovat ve čtvrtek 24.6.2021.

Vložeo 22.06.2021.

Podívejte se nejdříve na obrázky (převzaty ze stránek města):V souvislosti s dotacemi existují dvě varianty řešení bytů:
Komentář Novoměstského kurýra:

Já jsem opakovaně při různých příležitostech vyslovil názor, že lokalita hotelu Metuj je jedna z nejcenějších v našem městě a podle toho by se mělo ubírat rozhodování o jejím využití.

V žádném případě to není budování bytů. Toto místo je přímo předurčeno pro podporu rozvoje turistického ruchu v našem městě, vyloženě se nabízí propojení s nedalekým údolím řeky Metuje, kde se konečně rýsuje revitalizace toho údolí včetně koupaliště (viz nový Strategický plán, který je před vydáním).

V situaci, kdy se v prostoru bývalých kasáren rýsuje výstavba bytů pro cca 600 až 700 osob, není nic jednoduššího, než tam situovat těch několik bytů podobného charakteru, jaké město prosazuje do hotelu Metuj. A hotel Metuj řešit jako hotel s dalšími kroky na to navázání na vedlejší údolí Metuje. Je třeba najít investora, co všechno by se tam mohlo objevit jsem popsal jinde. Když se našel investor na vybudování "Rajské zahrady", proč by se nemohl najít i na akci "Hotel Metuje". Vhodné ubytování pro větší množství turistů na více dnů v našem městě jednoznačně chybí. A vhodná architektonická kancelář by si s tím širším pohledem na tuto lokalitu určitě dokonale poradila. Je to běh na delší trať, ale proč ne?
A že by se při další vhodné podpoře turistického ruchu v našem městě při jeho atraktivitě s městskou památkovou rezervací, malebným blízkým i vzdálenějším okolím včetně Polska našla po takovém ubytování poptávka, považuji za nepochybné.

Pozemek mezi objektem hotelu Metuje a hranou toho údolí je třeba od současných majitelů odkoupit (nebo k jejich spokojenosti vyměnit) a ne si od nich pronajímat kousek, aby vůbec bylo možné vjet na nádvoří hotelu Metuj. Pro začátek by tam mohlo být docela velké parkoviště. Dnes je tam dlouhodbě jen přebujelé roští. To v centru města nikomu nevadí?

Když nic jiného, docela bych doporučoval věc "Hotel Metuje" když ne zabrzdit, tak alespoň pozdržet a počkat na výměnu vlády v našem městě, ke které nepochybně v příštím roce po volbách dojde.

Jsem opravdu zvědav, jaká diskuse se rozvine k bodu "Hotel Metuje" na tom příštím Zastupitelstvu, které bude už ve čtvrtek 24.6.2021. A také se tam bude schvalovat nový Strategický plán rozvoje 2021 pro naše město. I tam je zmínka o hotelu Metuje.

Jindřich Buchal.


MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ VYDALO INFORMACI PRO VEŘEJNOST K HOTELU METUJ

Podívejte se na současný pohled vedení našeho města na rekonstrukci hotelu Metuj:

Vložeo 28.05.2021.

Komentář Novoměstského kurýra.

Podívejme se nejdřív na bod k hotelu Metuj z dubnového Zastupitelstva:
Takže so k tomu dodat?

Především je třeba zmínit, že o hotelu Metuj se zřejmě definitivně rozhodne na červnovém Zastupitelstvu. Jak si můžete přečíst výše, na dubnovém Zastupitelstvu proběhla docela bohatá diskuze, poněkud rozmělněná zmínkou pana starosty o zájmu Lídlu o výstavbu v našem městě. Vedení našeho města považuje ale zřejmě za hotovou věc, že tam budou ty byty, v přízemí místo té krásné restaurace parkoviště. Uvidíme tu diskuzi na červnovém Zastupitelstvu, asi opět v přímém přenosu.

Protože mě město nominovalo do Komise pro tvorbu nového Strategického plánu, tak jsem mimo jiné v tamní diskuzi opakovaně vyjádřil názor, že hotel Metuj není vhodné místo pro budování sociálních bytů (jakýchkoli bytů), naopak, že to je jedno ze strategických míst v našem městě pro podporu rozvoje turistického ruchu. Že je škoda zničit tu krásnou restauraci, když žádná lepší v našem městě není. Že to místo má potenciál vybudovat slušný hotel pro turisty navštěvující naše město pro případy, že by zde chtěli strávit několik dnů. Aby, když sem přijedou z Hildenu nemuseli hledat ubytování v okolí. A podobně.
V současné době byla zveřejněna vítězná studie lokality Kasárna, kde jsou navrženy byty pro cca 600 až 700 osob. To je například vhodné místo pro umístění sociálního bydlení a také i pro byty zubních lékařů, které už dávno mělo vedení našeho města pro své občany do města lákat, protože dostat se do evidence zubního lékaře v našem městě i širokém okolí je nemožné. Ale to jsem odbočil. Zmiňuji to zde proto, že ve výše uvedeném vyjádření města je poprvé zmíněn byt pro lékaře.

Lokalita hotelu Metuj je významná ještě z jednoho důvodu. Při tvorbě nového Strategickéh plánu byla celkem shoda, že je třeba začít s revitalitzací údolí Metuje, která obtéká naše město. A to nejen vybudováním koupaliště ale i dalších vhodných zařízení pro podporu turistického ruchu v našem městě. Nejen turistického ruchu ale i sportovního a společenského vyžití občanů. Vedle hotelu Metuj směrem k údolí je dlouhodobě zanedbaný pozemek, který vlastní několik majitelů. Ten je třeba odkoupit. Tam by pro začátek mohlo být vybudováno docela velké parkoviště, výhledově i několikapodlažní s přístupem do toho krásného, dnes hrubě zanedbaného údolí. K budoucímu novému koupališti odtud je to kousek. Mohl by tam být i bezbariérový přístup.
A co by mohlo být vybudováno výhledově na horní straně toho několikapodlažního parkoviště ponechávám na fantazii čtenářů Novoměstkého kurýra. Svou fantazii jsem rozvíjel, viz níže na této stránce i jinde. Připomínám - bavíme se tady o časovém horizontu 10 - 15 let. Nic není nemožné.


Pokud zvítězí sociální bydlení v hotelu Metuj, budou dokonale zabity výše uvedené možnosti dlouhodobějšího rozvoje tohoto vzácného místa ve prospěch zatraktivnění turistiského ruchu v našem městě. Samozřejmě platí to nejen pro turisty ale i pro občany našeho města. Vhodného investora pro toto místo je třeba najít (podobně jak to proběhlo u nedaleké Rajské zahrady, kde dokonce investor přišel sám, nebylo ho třeba hledat)

A zničení té krásné restaurace ve stávajícím hotelu Metuj považuji za dokonale barbarský čin. No podívejte se na to znovu. Víte o lepší restauraci v našem městě?A tak doufejme, že na tom červnovém Zastupitelstvu zvítězí rozum. Ale co když ne? Pak nezbývá než doufat, že nové vedení města po příštích volbách bude mít ještě možnost (a vůli) "kormidlo" otočit. A že se vedení našeho města změní, to považuji za zcela samozřejmé.

Jindřich Buchal.
Chcete komplexní informaci? Podívejte se na stránku k hotelu Metuj v Novoměstském kurýru:

Rekonstrukce hotelu Metuj