NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ZAČALA VÝSTAVBA ZAJÍMAVÉHO NOVÉHO OBJEKTU V NAŠEM MĚSTĚ


Vloženo 18.08.2021A tak doufejme, že půjde stavba rychle a bezproblémově na svět a že občané získají novou a zajímavou službu (?). Ale to uvidíme až v praxi. Nyní musíme věřit, že vedení našeho města a Zastupitelé rozhodují uvážlivě a pečlivě ve prospěch všech občanů.

Že by mělo být vše v pořádku sděluje mimo jiné i odstavec ze zápisu Zastupitelstva č.18, v bodu 4/5, který zde uvádím samostatně (celý bod 4/5 viz níže):

Jindřich Buchal.

NOVÁ STAVBA V NAŠEM MĚSTĚ JE NA STARTU


Vloženo 30.04.2021, doplněno 23.06.2021

Dodatečně zde doplňuji bod 4/5 z jednání Zastupitelstva č. 18:Podrobnější průběh tohoto bodu obsahuje zvukový záznam ze Zastupitelstva č. 18.
Pan starosta se vyslovil pochvalně v souvislosti se splněním stavebníkem všech požadavků města.


Jindřich Buchal.


Zdroj obrázku: www stránky města NMNM, podklady pro jednání ZM č.18 - bod 4/5


Vjezd na pozemek bude z hlavní silnice.
Z jednání na Zastupitelstvu (viz výše) se dá předpokládat, že stavba brzy dostane stavební povolení.
Jindřich Buchal.