NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

O BUDOUCÍM VYUŽITÍ HOTELU METUJ JE UŽ ROZHODNUTO?

09.11.2020

V zápise z poslední Rady města č. 51 se objevil bod 5.4 s následujícím obsahem:Připomeňme si, co bylo v zápise RM č.46 v bodu 5.4:
Komentář Novoměstského kurýra:
Tak podle výše uvedeného to vypadá, že o dalším osudu bývalého hotelu Metuj je rozhodnuto.

Ve čtvrtek má být další jednaní Zastupitelstva našeho města. Podíváme-li se do programu tohoto jednání, zda tam najdeme bod k hotelu Metuj - ve zveřejněných podkladech jsem žádnou zmínku o hotelu Metuj nenašel. Možná, že to některý ze zastupitelů otevře.

Ale nabízí se otázky:
- je možné rozhodnout o dalším osudu hotelu Metuj bez schválení zastupitelstvem? A je bez tohoto rozhodnutí možné zahájit např. zpracování nějaké studie, která není zadarmo?
- při poslední "tvůrčí" besedě v kině převládal názor ze strany přítomných občanů pro vrácení se určení objektu k hotelu.
- nedávno proběhl dotazníkový průzkum mezi občany města - zatím nebyly zveřejněny výsledky jak to dopadlo např. konkrétně s hlasy pro bývalý hotel Metuj. A přesto se o budoucnosti objektu už rozhoduje?
Kdy bude zveřejněn ten průzkum?

Počkejme si, zda ve čtvrtek na Zastupitelstvu dojde i na budoucí využití hotelu Metuj.


Jindřich Buchal.