NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

POČTY NAKAŽENÝCH CORONAVIREM V OBCÍCH JSOU DOSTUPNÉ NA INTERNETU.

Podívejte se na Nové Město nad Metují,
ale také na "PES" Česká republika, Královéhradecký kraj a také okres Náchod.


30.04.2021.

Zdroj dat: ÚZIS ČR.
(Zde uvedené údaje jsou pouze přepis údajů z ÚZIS - bez záruky. Úředně vydané údaje viz ÚZIS)
Od 30.10. jsem přešel na zdroj dat přímo od ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistik). Uvidíme, jak to bude fungovat. Očekávám dostupnost nových dat hned následující den ráno. Údaje několika posledních dnů se vždy následující den trochu mění z důvodu zřejmě dodatečného upřesňování. Tyto změny průběžně do grafů promítám.

Zde uvádím výběr pro samotné Nové Město nad Metují.Nezbývá než dodat - buďme opatrní, dodržujme daná pravidla.

Ale co dál?
Nový ministr zdravotnictví přišel s novým systémem sledování míry nákazy v krajích ale i v obcích (snad) pomocí stupnice od 1 do 100. Čím vyšší číslo, tím větší nákaza v regionu a tím přísnější opatření. Na to, co je třeba dodržovat pro konkrétní rizikové skóre, se může každý podívat v tabulce, která byla zveřejněna a zobrazil jsem ji níže.

Rozhodl jsem se tyto údaje sem vkládat do grafu a to pro Českou republiku.
Graf pro Nové Město nad Metují uvádí celkový počet nakažených v příslušných dnech a také kolik v ten den přibylo.
Grafy níže jsou dle dat z ÚZIS. Platný stupeň je označen zeleným číslem.Jak to vypadá v okolních městech? (Vložený počet nakažených platí vždy pro stav předchozí den než je aktuální).

(Ke dni 30.4.2021 Novoměstský kurýr končí se sledováním nákazy.)

Broumov 22
Police nad Metují 9
Hronov 8
Česká Skalice 6
Náchod 39
Jaroměř 21
Opočno 18
Dobruška 6
   
Nové Město nad Metují 8

Poznámka: od 6.1.2021 byl výpočet "rizikového skóre" změněn s cílem, aby se více přiblížil současné realitě.Připomínám:
Grafy zobrazuji hlavně proto, abychom se mohli radovat až nákaza začne mít sestupnou tendenci.

A NÁM VŠEM PŘEJI, ABY TO BYLO CO NEJDŘÍV.


Jindřich Buchal.