NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

CHOVÁ SE VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA KE SVÝM OBČANŮM TRANSPARENTNĚ?

14.09.2020.

Komentář Novoměstského kurýra:

A je tu ještě jedna oblast, která si zaslouží pozornost.

A to je hlasování v Radě a na Zastupitelstvu.
Když se v Zastupitelstvu vedla diskuze o tom, zda vrátit zvukové záznamy (bylo to v únoru 2019, ZM č. 3), rozhodovalo se i o tom, zda zveřejňovat jmenovitě, jak kdo hlasuje. Tehdy zastupitelé zveřejňování jmen jak kdo hlasuje odmítli. Někteří se boji, "
že by to mohlo být účelově zneužito".
Tak si představte - oni se rozhodli ve volbách ucházet o zvolení do Zastupitelstva (potažmo Rady), a nyní se bojí veřejně přiznat, jak oni konkrétně při hlasování plní své naslibované volební programy. Pro ně je lepší, když ti občané, co je volili, toho vědí co nejmíň o jejich postojích při rozhodování o životě města.
To se mi zdá docela absurdní.
Ne, to JE ABSURDNÍ.


Pokud jde o zveřejňování plnění úkolů jak z Rady města, tak ze Zastupitelstva města, není to vůči občanům od vedení našeho města, podle mého názoru férový přístup. Občané se na stav plnění úkolů v podstatě od posledních voleb nemohou podívat.
Tu formu informace dostupnou na stránkách města pro občany v případě úkolů ze Zastupitelstva – kopie viz výše – považuji minimálně jako by město řeklo: už jste nás zvolili, nyní nechtějte abychom vás informovali jak plníme úkoly, které jsme si uložili.

V září bude další Zastupitelstvo, tak si počkejme, zda se tam reakce k bodu 7.1 z Rady č. 36 a 37 objeví. Možná se najde nějaký zastupitel, který to připomene.

Takže když shrnu vše, co jsem uvedl výše, podle mého názoru je třeba zavést:
1. Zveřejňování pro občany plného znění plnění úkolů uložených v Radě až do jejich splnění.
2. Zveřejňování pro občany plného znění plnění úkolů uložených v Zastupitelstvu až do jejich splnění.
3. Zveřejňování jmenovitě v zápisech jak kdo hlasoval v Radě i Zastupitelstvu.
4. Ponechat zveřejňování zvukových záznamů ze Zastupitelstva, po zavedení přímých videopřenosů z jednání Zastupitelstava přístupných na internetu zvukové záznamy zrušit a tím ušetřit práci s jistě pracným "vypípáváním" některých osobních údajů ve zvukových záznamech.


A věřte mi. Ty 4 požadavky, které jsem výše uvedl, nejsou v řadě jiných měst a obcí nic neobvyklého. Tak to je tam, kde se chtějí zvolení představitelé ke svým občanům chovat otevřeně a poctivě.


A ještě jedna drobná poznámka:
Dnes jsme dostali do schránky dotazník, kde vedení našeho města pokládá občanům řadu otázek s cílem zjistit priority občanů. Ale přiznám se, postrádám tam jednu důležitou otázku:

Její znění by mohlo být následující:


"Jak hodnotíte výsledky práce současného vedení našeho města v polovině volebního období".
(K hodnocení použijte známky 1 - 5 jako ve škole. A prosíme stručné vysvětlení vašeho hodnocení).

Dosažené konkrétní výsledky a jejich kvalita teprve ukážou, zda život a rozvoj města jde správným tempem a správným směrem. Řeči a sliby nic neznamenají. A průzkumy, které ty výsledky nepřinesou, jsou k ničemu. Podívejte se na ten minulý průzkum, pokud se dá někde najít. Tehdy vznikl "Strategický plán města" (2014-2020). Co za těch 6 let přinesl? Samozřejmě existuje přímé srovnání s okolními městy a obcemi. Osobně si myslím, že v náš prospěch toto srovnání nevyznívá.

A tak možná někteří občané využijí volné místo na konci dotazníku.

Jindřich Buchal.


Dodatek z 17.9.2020:

Na stránkách města NMNM se mi podařilo najít souhrn výsledků dotazníkového průzkumu z roku 2013

Podívejte se na některé výsledky:Toto je ten podklad, ze kterého jsem čerpal. Můžete se na celý podívat na stránkách města.
Je tam, ale těžko se hledá. A tak pro usnadnění nabízím níže odkaz:


Zpráva z názorového průzkumu v roce 2013 v NMNM.


Jindřich Buchal.