NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

FIRMA FATO POKRAČUJE NA SVÝCH POZEMCÍCH V NAŠEM MĚSTĚ.

08.09.2020.

Jde o prostor nad bývalým kasárenským autoparkem v proluce vlevo od ulice Československé armády.

Podívejte se na několik obrázků:Tak toto je poslední pozemek, co úspěšná firma Fato v našem městě vlastní. Co říkáte, docela pěkné místo.
Co zde asi bude? Zatím se staví kousek komunikace, viz následující fotografie.


Komentář "Novoměstského kurýra":
Modře je vyznačen pozemek firmy Fato.
Jak je vidět z fotografií, komunikace je po cca 100 metrech ukončena. Dále nebude možné nejen projet autem, ale i projít do Vrchovinské ulice. To je docela škoda, myslím, že ten průchod pro pěší a cyklisty tam mohl být postaven. Nevím, proč k tomu nedošlo. Přitom napojení na ulici ČSA, která vede přímo do města se opravdu nabízí. To je kritika ne na Fato, ale na naše město. Jde o pozemek 2073/6 (ten úzký proužek nad modře vyznačeným pozemkem), který je dnes v soukromém vlastnictví majitelů přilehlého domu a dříve byl zřejmě cestou.
Podívejte se na trasu, kterou bude muset zvolit například maminka s kočárkem při cestě do města, nebo děti do školy v Komenského ulici z konce Vrchovinské ulice. Není to trochu divné řešení?

Jindřich Buchal.