NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V KRČÍNĚ ZAČALA PRAKTICKÁ ZÁCHRANA STARÉ ŠKOLY.

28.08.2020.

Podívejte se na fotografický záznam této události, který mi poslala paní Irena Řehounková:

Komentář "Novoměstského kurýra":
Především musím poděkovat paní Řehounkové za dokonalé fotografie.
Také musím zdůraznit, že díky úsilí kolektivu nadšenců byla stará škola nejen zachráněna před zbouráním, pokud by se splnila původní představa vedení našeho města, ale už se rozjela její praktická záchrana, tentokrát je to nová střecha. A tak přejme těm nadšencům, kteří se o to zasloužili, aby práce pokračovaly i na dalších částech budovy. Budeme se těšit na další etapy. A věřím, že to stejně vidí nejen občané Krčína ale i celého našeho města. Doufejme, že už také i vedení města.

Jindřich Buchal.