NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NA MÍSTĚ BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ SE USKUTEČNIL SRAZ PŘÍZNIVCŮ BUDOUCÍHO KOUPALIŠTĚ.

16.08.2020.

Podívejte se na fotografický záznam této události:
Komentář "Novoměstského kurýra":
Akce byla velmi dobře připravená jak organizačně tak i pracovním nasazením dobrovolníků na "zkulturnění" prostoru bývalého koupaliště před konáním této akce. Vznikla tam vyčištěná louka, kam se usadili návštěvníci, kteří chtěli svou účastí vyjádřit podporu pro vznik koupaliště nového na místě dnes naprosto zanedbaného prostoru slavného koupaliště původního.
Tak doufejme, že to pomůže při rozhodování zastupitelů našeho města o podpoře vzniku toho nového biotopu. Pokračovat by se mělo vybudováním hráze proti "stoleté" vodě a potom s notným využitím dotací vybudováním nového biotopového koupaliště.

Na místo se dostavilo více než 200 účastníků.

Tak doufejme, že se vše zdárně bude posunovat ke konečné realizaci toho koupaliště nového.

A ještě na závěr je třeba vyjádřit velký dík organizátorům této akce a všem dalším pomocníkům.

Jindřich Buchal.