NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V PROSTĚJOVE ZAVEDLI NOVÝ ZPŮSOB SBĚRU ODPADU.
16.07.2020.

Citace z facebooku:
Prostějov má nové polopodzemní kontejnery.

Od 1. července 2020 je uvedeno do provozu 9 stanovišť na tříděný odpad osazených polopodzemními kontejnery.

Tyto kontejnery nahradily kontejnery klasické plastové, které nemají tak velký obsah a mnohdy jsou již staré a nevzhledné. Na rozdíl od kontejnerů podzemních mají polopodzemní větší vhoz, tudíž nedochází k ucpávání a odpad se do nich lépe ukládá.

Stanoviště polopodzemních kontejnerů jsou vybudována v ulicích C. Boudy, Kpt. O. Jaroše, Francouzská, Sídl. svobody mezi bl. 18 a mateřskou školou, Dr. Horáka, Čechovická, Čs. armádního sboru a na Husově nám. u polikliniky a u hřiště školy.

Každé stanoviště má kontejner na papír, plast, směsné sklo a bio odpad. Prosíme občany, aby vhazovali do kontejnerů jen odpad, který tam patří. Špatným tříděním se znehodnotí celý obsah velkého kontejneru a ten pak nemůže postoupit dále ke zpracovateli k recyklaci.Konec citace.
Komentář Novoměstského kurýra:
Jde o nádoby, které jsou zčásti zapuštěné pod zem pro zvětšení jejich objemu. Při odvozu se provádí výměna nádoby za prázdnou.

No vida, výborné a čisté řešení. A snad ani ne tak drahé. Asi odstraňuje ten nepořadek kolem klasických kontejnerů, který tak často vidíme v našem městě.


Kontejnery nad "STOPEM" - dnes pořádek:
Jindřich Buchal.