NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTSKÉM KINĚ PROBĚHLO DISKUSNÍ SETKÁNÍ "MĚSTO PRO OBČANY".
24.06.2020.Dovolte mi několik postřehů z tohoto setkání.
Především je třeba konstatovat, že to byla akce prospěšná pro veřejnost, proběhla v klidu a bez vzájemného napadání, bohužel účast ze strany občanů byla velice slabá.
První tři řady byly vyhrazeny zastupitelům a zaměstanancům Městského úřadu. Podívejte se na fotky jak to v hledišti vypadalo:


A tady mi dovolte, abych se poprvé zastavil:
Předpokládejme, že v našem městě je cca 4000 občanů, kteří se více méně jsou ochotni zamyslet nad tím, co se v našem městě děje nebo bude dít. Ti samozřejmě do kina všichni nepřijdou - přece by se tam ani nevešli. Ale je velká škoda, že se jejich názory a náměty, pokud je mají, nedostanou na to správné místo. Dnes, kdy existuje internet, je docela jednoduché dát možnost všem těmto občanům, aby se vyjádřili. Pěkně v pohodlíčku a teple domova.
Stačilo by v okamžiku, kdy se začne rozhodovat o konkrétní významnější investiční akci, že by město založilo na svých stránkách samostatnou stránku věnovanou této akci. A tam by dávalo průběžně informace o průběhu přípravy a realizace této akce. Jednoduše - kdy a co se stalo (bylo vykonáno). Mohly by se tam dávát i fotky z průběhu reralizace, různé studie, zadání pro výběrová řízení k volnému nahlédnutí a pod. A tak by mohl, kdokoli, kdo by měl zájem, se tam kdykoli podívat a být průběžně v obraze. A také by se mohl svěřovat se svými názory a náměty. Jedna sekce by obsahovala postup realizace, druhá sekce by shromažďovala náměty a názory a realizátgor by s nimi nakládal dle svého uvážení. Určitě by na této sekci neprobíhala žádná komunikace, k tomu je rubrika města "Dotazy a odpovědi". Takže by to nikoho nijak moc nezatěžovalo. A obě sekce by byly průběžně volně přístupné veřejnosti.
No a jednou za čas, kdy by to bylo vhodné, by se zástupci města sešli se svými občany a probrali by formou besedy, jak s náměty naložili a vysvětlili by své důvody pro svá rozhodnutí a postupy. Tam by mohla proběhnout ta komunikace "z očí do očí", která je určitě důležitá. A je na zváženou, zda se nevěnovat vždy jen jednomu případu. Tento způsob by byl dokonale průběžně transparentní, takže by existovala jednoduchá kontrola ze strany občanů, jak věci postupují. Samozřejmě, ta otevřenost by mohla být pro některé "realizátory" někdy nepříjemná. Ale bylo by to, vůči občanům, poctivé.Ale zpátky do kina:

Letošní investiční akce:


Zastupitelé budou zítra rozhodovat, co se odsune z důvodu nutnosti snížit výdaje.
Budoucnost kina:K tomuto tématu se rozpoutala docela bohatá diskuse. Nakonec se mi zdálo, že převažoval názor, že výběrové řízení na jiné řešení, než dnes už má stavební povolení, by bylo lepší. Uvidíme, k čemu se zítra přikloní Zastupitelstvo.

Docela zajímavý byl námět z pléna, že by bylo dobré, kdyby přítomní zastupitelé sdělili, jak budou zítra hlasovat. Pan starosta se pokusil vysvětlit, že to není úplně vhodné, protože na zítřejším zastupitelstvu k tomu bude řada informací, které mohou dokonce dnešní pohled na věc změnit.
Ovšem stala se zajímavá věc - vystoupila zastupitelka z ODS (Irena Kupková) a řekla, že oni (ODS - Kupková, Slavík, Jarolímek) budou pro výběrové řízení a nové řešení. Poté vystoupili se stejným názorem zastupitelé Paarová, Rozštlapil, Hylský. (Pokud je v těchto jménech nějaká nepřesnost, prosím ozvěte se)..
S opačným názorem, tj. zůstat u stávajícího řešení, vystoupili pánové Němeček a Hable. Ostatní přítomní zastupitelé se k tomu nevyjádřili.


Budoucnost hotelu Metuj:Shrnu-li to velmi stručně, měl jsem dojem, že obava z toho, že v případě když to město nekoupí, tak se lehce může stát, že objekt bude sloužit k ubytování více či méně tzv. "nepřizpůsobivým", vedla k převážení názoru to koupit. A padla zde také informace, že město by s tím v podstatě, kdyby to koupil někdo jiný a udělal z toho tu "ubytovnu", prakticky nemohlo nic dělat. Docela dlouho se diskutovalo, co by v objektu mohlo být, kdyby to město koupilo. Sociální zařízení nebo hotel? Paní zastupitelka Balcarová doporučovala sociální zařízení, z pléna se častěji ozývala varianta hotel, který v našem turisticky exponovaném městě chybí.

Já jsem se k této věci podrobně vyjádřil v Novoměstském kurýru v Aktualitách už v lednu.

Zastupitelé musí rozhodnout zítra, jinak to majitel prodá někomu jinému. Cena se pohybuje kolem 14 mil. Kč.
Biotopové koupaliště:Kupodivu, mezi občany byl trochu osamocený "bojovník" za koupaliště ing. Brož. Vysvětloval možnosti dotací, kterými by se dal předpokládaný náklad snížit. Paní Škodová z MÚ vysvětlila, že s dotacemi to je velmi těžké, že často se původní předpoklad jednoduchosti je získat, nesplní.

Nakonec proběhla stručná informace o přípravě "Strategického plánu města".

Ještě jedna informace:
Po ukončení jsem se samostatně zeptal ing. Hovorky, jak dopodlo jednání s Krajským úřadem o pozemku v kasárnách, který je v majetku Kraje. Je to cca celá jedna třetina celého areálu.
Pan ing. Hovorka mi sdělil, že jednání ještě nejsou ukončena, zatím je pozemek v majetku Kraje. Plánovaná studie však bude zadána na celý areál, prý to je možné i když celý pozemek nepatří městu. Tak uvidíme jak to nakonec dopadne.
Ještě dodatečně přidávám zprávu, kterou naše město zveřejnilo 25.6.2020:

Vedení města diskutovalo s občany v Kině 70.
Ve středu 24. června 2020 se v novoměstském kině konalo setkání s občany města. Na programu byla diskuze nad následujícími tématy: vývoj rozpočtu města, letošní investiční akce v Novém Městě nad Metují, budoucnost Kina 70 a Hotelu Metuj, biotopové koupaliště LAM a aktualizace strategického plánu města.
V Kině 70 se sešlo přibližně 70 zástupců veřejnosti a 15 zastupitelů. Jednotlivá témata prezentoval starosta, místostarosta, vedoucí odboru financí Jiří Kunte a vedoucí Oddělení rozvoje města Simona Vojnarová.

"Z průběhu celého podvečera mám pozitivní dojem. Snažili jsme se prezentační formou představit občanům investiční akce ve městě, které v letošním roce proběhly, probíhají, nebo jsou v plánu zrealizovat," vysvětluje místostarosta Libor Hovorka a dodává:

"Dle mého názoru je tato forma setkání s občany dobře zvolená cesta. Kdo chce aktuální informace o dění ve městě získat a s problematikou se seznámit, tak má ideální příležitost."
"Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se v kině s námi sešli. Cílem tohoto setkání bylo především informovat občany o tom, co se ve městě plánuje a aktuálně děje.
Další setkání plánujeme koncem listopadu nebo začátkem prosince, před schvalováním rozpočtu města na rok 2021," uvedl starosta Petr Hable.Jindřich Buchal.