NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA AKCE "ARCHITEKTI O MĚSTĚ"
17.06.2020.
Účast novoměstských občanů byla docela veliká, což je dobrá zpráva pro naše město. Je tu zřejmě docela silný podíl těch občanů, kteří mají opravdový zájem na tom, aby rozvoj našeho města postupoval co nejlépe, aby byly napraveny některé chyby, které se staly, aby se změnily některé nesprávné postupy.


Hlavní aktéři akce, zleva: stojící Vojtěch Lichý, který celou akci také úspěšně moderoval, Lukáš Ehl, Michal Kudrnáč, Viktor Vlach a Radek Novotný.
Prostřednictvím přenosu na dálku se připojil starosta Horažďovic Michael Forman.

Místostarosta ing. Hovorka se snažil vysvětlit okolnosti, které vedly k tomu, že studii na řešení kina dělal městský architekt, trochu se zasekla diskuse o počtu parkovacích míst v tzv. "Zlatém trojúhelníku".Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve bych ještě chtěl zdůraznit velkou zásluhu pana Karla Falty na konání celé akce a také zřejmě řady dalších pomocníků. Vše bylo bez jakýchkoli problémů.

A nyní k průběhu:
Na začátku proběhla informace pana starosty z Horažďovic, který podrobně a srozumitelně vysvětlil, jak se dostali do současné fáze zpracování projektové dokumentace pro stavbu, která zvítězila ve výběrové soutěži. Věřím, že nikdo z přítomných po jeho vystoupení nepochyboval, že architektonická soutěž je ta nejsprávnější cesta k tomu nejlepšímu výsledku. Ovšem samozřejmě to nemyslím doslova, že nikdo nepochyboval. Bohužel, jsou případy, kdy dobrá myšlenka nezvítězí. Je to tehdy, když někteří z těch, kteří rozhodují, upřednostní svůj "politický kabát" před zdravým rozumem. Ano, jsou takové případy.

Pochválit musím i ty, kteří zajistili technickou stránku komunikace s panem starostou Horažďovic. Kupodivu vše bylo slyšet perfektně po celou dobu.

Následovalo sdělení poznatků a zkušeností hostů.

Ze všeho podle mě vyplynuly tři základní závěry:
1. Architektonická soutěž je ta nejsprávnější cesta k dobrým výsledkům při rozhodování o rozvoji měst a obcí v souvislosti s důležitými investičními akcemi.
2. Komunikace s občany v průběhu vzniku konečného řešení je nezbytná.
3. Městský architekt nemůže projektovat stavby města z důvodu střetu zájmů.


Pan Němeček, jeden ze zastupitelů, který se besedy zúčastnil (mimochodem bylo jich přítomno 8 z počtu 21, které ve městě máme) vystoupil s názorem, že se občané nezúčastňují jednání Zastupitelstva, kde by se ta komunikace s nimi mohla odehrávat. Docela úsměvné bylo vystoupení spolužáka pana Němečka (představil se tak) z Červeného Kostelce, který pěkně a přesvědčivě vysvětlil, že Zastupitelstvo není podle jejich zkušeností to správné místo pro komunikaci s občany v souvislosti s realizací významných investičních akcí. Samostatné besedy jsou nezbytné. Protože pan Němeček je i radní (Volba pro Nové Město), doufejme, že tuto radu použije a bude i v praxi prosazovat.

Velmi potěšující bylo vystoupení zastupitelky paní Ireny Kupkové, která poděkovala za konání této akce a sdělila, že pro ni je důležité znát názory odborníků, a že jí to pomůže při rozhodování ve funkci zastupitelky. Také sklidila docela silný potlesk, což dokazuje, že občané mají rádi, takto uvažující zastupitele. A to bez ohledu na jejich "politický kabát".

Celkově lze říci, že se "Sokolovna 3" vydařila. Doufejme, že semínka, která rozhodila, vyklíčí na těch správných místech. Uvidíme. V příštím týdnu je v kině beseda s občany, kterou svolává vedení města. Tato akce asi ledacos naznačí.


Dodatečná poznámka - 11.30 hod. 17.06.20:
Na facebooku sdělil pan Josef Hylský, že v sokolovně bylo přítomno 13 zastupitelů. Já jsem vycházel z informace paní Kupkové, kterou tam sdělila - počet 8. Není důvod panu Hylskému nevěřit. 13 to je z 21 většina. Pokud si přítomní zastupitelé vezmou v sokolovně sdělené informace a doporučení k srdci, můžeme se těšit na lepší rozhodování v našem Zastupitelstvu než dosud. SLÁVA!


Jindřich Buchal.