NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SVOLÁVÁ BESEDU S OBČANY DO MÍSTNÍHO KINA

08.06.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Tak už je tu i pozvánka na besedu s občany v místním kině. Město ji zveřejnilo dnes odpoledne.

A co tam postrádám?
- informaci o konečném řešení celého Zlatého trojúhelníku
- informaci o obsahu zadání pro architektonickou soutěž řešení celého prostoru bývalých kasáren

Doufejme, že v diskuzi se i na to dostane.

Dodatek ze dne 10.6.2020:
V rubrice "Dotazy a odpovědi" jsem zaznamenal myšlenku pana Dvořáčka, že by bylo dobré, aby město ke každé stavební akci zřídilo internetovou stránku, kde by průběžně zaznamenávali aktivity směřující k realizaci těchto akcí. Jak jinak, pan starosta to odmítá. Podobnou myšlenku jsem mimo jiné už sdělil i panu místostarostovi v únoru, kdy jsme spolu měli rozhovor, že internet je velice vhodná platforma pro rychlé a v četnosti dle potřeby, poskytování informací o vývoji realizace staveb.
Já na Novoměstském kurýru sleduji několik staveb a poctivě tam zaznamenávám co se mi podaří zjistit a vyfotit. A mám za to, že to je opravdu vhodný způsob pro podávání operativních informací.

Pokud jde o schůzky s občany, ty by samozřejmě neměly zaniknout, stačila by schůzka v kině jednou za rok. A občané by byli "vyzbrojeni" těmi informacemi z internetu. Ovšem mám vážné podezření, že město se takovýchto "internetových" operativních informací bojí, oni by tam totiž často neměli co dát, protože jak známo, výsledky váznou. A opravdová "transparentnost" se tady moc nenosí.

A nakonec si nemohu odpustit zmínku o obchvatu. Zanedlouho to bude dva roky od referenda, které rozhodlo o obchvatu mimo město. Z odpovědí na otázky Novoměstského kurýra v únoru při mé komunikaci s panem místostarostou (viz má stránka v Kurýru k obchvatu), je zřejmé, že to je prakticky "mrtvá" záležitost, za dva roky se to vůbec nikam neposunulo. A není pravda, že naše město za tu dobu nemohlo nic udělat. Velmi, velmi smutná historie.

Jindřich Buchal.