NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NEZÁVISLÁ OBČANSKÁ INICIATIVA SVOLÁVÁ DO MÍSTNÍ SOKOLOVNY SETKÁNÍ ČÍSLO 3

08.06.2020.Komentář Novoměstského kurýra:
Tentokrát zřejmě půjde o seznámení s postupy a cestami k dobrým architektonickým výsledkům včetně konkrétních příkladů. Zda a jaké tam bude zastoupení z řad vedení města uvidíme zřejmě až na místě.

Nedávno jsem zaznamenal informaci, že vedení našeho města také chce svolat setkání s občany. Zatím nezveřejnilo oficiální pozvánku, ale padla o tom zmínka nedávno v rubrice města "Dotazy a odpovědi". Možná, že by to setkání v sokolovně mohlo vytvořit dobré předpoklady pro kladení kvalifikovaných dotazů z řad občanů na tomto následném avizovaném setkání s občany v režii města.

Jindřich Buchal.