NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NABÍZÍ SE NAŠEMU MĚSTU MOŽNOST VYBUDOVAT DŮSTOJNÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ?

23.01.2020

O ukončení činnosti sociálního zařízení "Hotel Metuj" je rozhodnuto.

Umístění všech klientů je vyřešeno.
A tak je na místě otázka co bude s hotelem Metuj dál?


Jde o poměrně velkou ubytovací kapacitu uprostřed našeho města, majitel objektu bude jistě chtít takové využití, které by přinášelo pozitivní hospodářský výsledek, pokud možno co největší. Nezkoumal jsem, do jaké míry může vedení našeho města ovlivnit podnikatelské záměry podnikatelů. Ovšem, vzhledem k relativně blízké lokalitě Kvasiny a poměrně velké poptávce po ubytovacích kapacitách některými tamními pracovníky, nelze považovat za nemožné, že by se úvahy majitele objektu mohly ubírat tímto směrem.

Pan starosta v rubrice "Dotazy a odpovědi" 17.1. mimo jiné sdělil, že:
"... se zástupci majitele budovy Hotelu Metuj komunikujeme, ale situace je velmi komplikovaná."

Nevíme zatím o čem, s jakým cílem a hlavně s jakým výsledkem je ta komplikovaná komunikace.


Poloha objektu v našem městě je určitě docela atraktivní. Nechci se zde vracet k období, kdy naše město Hotel Metuj prodalo a hodnotit, zda to byla chyba (mimochodem, chyba to určitě byla).
Dnes by se ale mohla nabídnout možnost odkoupit tento hotel zpět (případně vyměnit za něco jiného) a vytvořit v tomto místě postupně kulturní zařízení, které by konečně důstojným způsobem mohlo doplnit vybavenost našeho města. Znamenalo by to samozřejmě také koupit hotel Rambousek a pozemek na straně k údolí. Že to není jednoduché? Že to je nemožné? Možná. Ale možná, že také ne. A výsledek by mohl být opravdu atraktivní s budoucí možností napojení na to dnes zanedbané a nevyužívané údolí Metuje dole, jehož pozemky jsou v majetku města, kde dříve nebo později určitě dojde k revitalizaci.
Je pravda, že rekonstrukce kina, tak jak je městem pojata (a nyní zkomplikována vstupem památkářů), nemůže z hlediska možnosti realizace kulturních akcí splnit potřebné požadavky. V tomto smyslu se už objevila v rubrice "Dotazy a odpovědi" na www stránkách našeho města zajímavá otázka.

Podívejme se na to:

Citace:
Dobrý den. Hodně se mluví o ukončení činnosti soukromé firmy v bývalém areálu hotelu Metuj. Nenapadlo náhodou někoho se v případě, pokud by k tomu došlo, spojit s majiteli objektu a buď mu nabídnout finanční pomoc za spoluúčast města v tomto zařízení ubytovávat potřebné obyvatelé města (doba čekání v Oáze je neúnosně dlouhá), nebo se stát spoluvlastníkem.

V dalším případě uvažovat, zda objekt neodkoupit pro potřeby města. Jestli si někdo všiml, tak v našem městě chybí prostor pro více než sto účastníků. Určitě by to byla lepší investice, než do přestavby kina, které je pro různé společenské akce nevhodné. Hlavně po tom, co se zrušila kavárna hojně navštěvovaná v zimních měsících důchodci a maminkami s malými dětmi.

Mimo jiné by se také mohlo stát, že o případný objekt projeví zájem nějaký podnikavec v oboru ubytování a tím se město dostane na úroveň těch měst, kde mají veliké problémy s kriminalitou ve středu obce.
Byli bychom moc rádi, aby se zastupitelé o toto více zajímali a projevili zájem o naše město, když už k tomu dostali mandát. Děkuji za odpověď. ZH (Vloženo 16.01.2020).


Vážený pane Hanuši,
se zástupci majitele budovy Hotelu Metuj komunikujeme, ale situace je velmi komplikovaná. Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a ostatními městy nyní věnujeme všechny síly na řešení problémové situace našich občanů umístěných v Domově seniorů Metuj.
S pozdravem
Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 17.01.2020
Konec citace.Podívejme se blíže na majetkovou situaci v tomto místě:
(Poznámka: níže uvedené skutečnosti jsou názory Novoměstského kurýra)


Zobrazené území i objekty by bylo třeba získat do vlastnictví města. Nebo (možná) sehnat investora, který by do toho šel a chtěl podnikat s kulturním zařízením. Je třeba se rozhlédnout, jak něco podobného funguje jinde.


Velikost celého území je podle katastru 2582 m2, tj. cca čtvrt hektaru.


A co by tam mohlo být?
- Restaurace hotelového typu - dnes existuje v bývalém hotelu Metuj - asi nějaké zušlechtění.
- Ubytování hotelového typu s pokoji s plným příslušenstvím - nutná rekonstrukce, vhodné je propojení s ubytovací kapacitou hotelu Rambousek.
- Restaurace venkovského typu - rekonstrukce dnešní restaurace Rambouska, propojení s komplexem.
- Venkovní sezení s pohledem do (dnes zanedbaného) krásného a perspektivního údolí, výhledově přístup do tohoto údolí přímo z tohoto komplexu.
- Společenský sál s potřebným zázemím a potřebnou velikostí - nová dostavba.
- Vícepodlažní parkoviště s napojením na nový komplex.


Tak vidíte, jak velký prostor z části zcela nevyužitý, zde leží ladem!!! Není to vhodné místo pro atraktivní kulturní zařízení města? Stačí jen koupit, vypsat soutěž a sehnat peníze nebo investora. Jak "jednoduché". O hodně jednodušší řešení by to bylo, kdyby hotel Metuj patřil městu. Kdopak ho tenkrát asi prodal?


A tak si počkejme, kdo a jaké aktivity kolem Hotelu Metuj a jeho okolí rozjede. Nebo už někdo rozjel? Pokud by se naše město rozhodlo se v této věci angažovat, určitě nelze otálet.
Jindřich Buchal.