NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ BUDE POKRAČOVAT BESEDA S VEDENÍM MĚSTA

17.01.2020
Tak se pokusme připomenout základní skutečnosti k předpokládaným tématům:

KASÁRNA:

V loňském roce byly prozatím zastaveny úvahy našeho města o zbourání objektu, který je dnes neobsazen. Ke konci roku 2019 město ukončilo možnost užívání tohoto objektu dočasným uživatelům.

Na Zastupitelstvu č. 4 (18.4.2019) byl uložen následující úkol:
"ZM ukládá MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání koncepční RM a následně do semináře ZM.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 10.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato"Na Radě města č. 19 ze dne 29.7.2019 byl uložen následující úkol:
RM ukládá ST požádat vlastníka, Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, o bezúplatný převod pozemků st. p. č. 2210 o výměře 697 m2, st. p. č. 2211 o výměře 905 m2, st. p. č. 2207/1 o výměře 63 m2, st. p. č. 2206 o výměře 66 m2 a st. p. č. 2199 o výměře 47 m2 včetně staveb a p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště, rekreační plocha, p. p. č. 658/12 o výměře 3742 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 658/13 o výměře 122 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu bývalých kasáren, zapsaných na LV č. 1801 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

Podívejme se, o které pozemky se jedná:

Podívejme se (barevně označeno), o které pozemky a budovy se jedná (tj. co chce město od Kraje vrátit):
Na obrázku níže připomínám co zahrnuje tzv. "celá oblast kasáren" a hnědě co dnes patří Královéhradeckému kraji:

Jednoduchým porovnáním obou obrázků výše zjistíme, co naše město vynechává ve své žádosti na Kraj o vrácení našemu městu.


V zápise z Rady města č. 30 (16.12.2019) v bodu 8 (diskuse) je zveřejněna následující zajímavá zmínka o "případu kasárna":

Citace:
Pan Jarolímek - vyjádřil pochybnosti k zadávacím podmínkám pro urbanistickou studii pro území bývalých kasáren. Nebyl na semináři k této věci, ale z reakcí některých členů Komise pro výstavbu a rozvoj shledává určité rozpory.
Ve stejném duchu se vyjádřil Ing. Maur, MBA.

Navázala delší diskuse přítomných k celému procesu přípravy architektonické soutěže.
ST s MST se kriticky vyjádřili ke zvoleným postupům ze strany některých členů komise, nikdo vedení nekontaktoval, na nic se nedotazoval a o ničem nejednal ani na semináři, kam byli přizváni, ani po něm.
Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
Vypsání soutěže na architektonické řešení celého prostoru kasáren zatím nebylo provedeno (pokud vím). Veřejnost není seznámena se současným stavem ani s představami města co by tam chtělo mít tj. co dává do zadání. Dokonce někteří radní nedávno vyjádřili pochybnosti k zadávacím podmínkám.

A tak se nabízí otázky:
1. Pozemky o které požádalo město (viz z RM 29.7.2019) Kraj o převedení zpět na město do dneška (16.1.2020) nebyly na město převedeny (viz katastr). Jak to tedy je s tím zadáním architektonické studie "na celé území bývalých kasáren"?
2. Jaké je stanovisko Kraje k požadavku na navrácení pozemků?
3. V jaké fázi je zadání pro architektonickou studii pro celý prostor kasáren a co obsahuje? (Viz úkol ZM z 18.4.2019)ZLATÝ TROJÚHELNÍK - Autobusové nádraží:

Již delší dobu citlivé místo pro novoměstskou veřejnost.
Pro tzv. "Zlatý trojúhelník" stále platí Regulační plán Rychta z roku2010.

Podívejte se jak vypadá dosud platný "Regulační plán Rychta" z roku 2010:Toto je výřez z tzv. "Regulačního plánu Rychta" z roku 2010.


Toto je tzv. "Autobusový terminál - studie.

Po zveřejnění ve výloze knihovny se objevila docela silná kritika, ing. arch. Vojtěch Lichý např. v Náchodském deníku ze dne 21.4.2017 veřejnosti sdělil:

Citace:
Také Vojtěch Lichý upozornil, že kvalita vizualizací je podle něho úplný výsměch, ať už se jedná o perspektivu, materiály nebo stíny a návrh působí nedotaženě. "Jediná správná myšlenka je místo příliš nezastavět. Proč však další veřejné záchody uprostřed nástupiště? Ty jsou přece pod potravinami přes ulici," podivuje se a dodává: "Mezi blokem zastávky a železářstvím bude vznikat navíc poměrně malý prostor, který vůbec nebude fungovat společně s terminálem. Celý přístřešek musí být mnohem více subtilní a transparentní, aby neclonil budovu železářství."

Podle Lichého návrh vůbec neukazuje nějaký cit pro detail jak povrchů, tak mobiliáře. "Černý "stůl" jako přístřešek a lavičky z kopce jsou toho jasným důkazem. Pokud si nechceme kazit město podprůměrnými a nedomyšlenými stavbami, je nejvyšší čas tuto akci zastavit a znovu pečlivě promyslet," doporučuje.
Zdroj: https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/kolem-autobusoveho-terminalu-je-trochu-dusno-20170421.html
Konec citace.Nové Město nad Metují již delší dobu (cca rok) připravuje "inovaci" regulačního plánu z roku 2010 "Zlatého trojúhelníku". Veřejnosti není známo v jaké fázi tato změna je ani co se tam bude měnit proti té studii z roku 2010.

Určité emoce ve městě vzbuzuje výstavba mezi Nerudovou ulicí a ulicí TGM, která tam v současné době probíhá.

Vedení města se díky svému zřejmě necitlivému přístupu (dle názoru Novoměstského kurýra) k jednání s majitelem Autoservisu v Nerudově ulici, dostalo s tímto majitelem do sporu, který (zřejmě) do dneška nedospěl k dohodě přijatelné pro majitele Autoservisu.

Dokonce město v minulosti uvedlo, že v důsledku tohoto rozporu nemohlo získat dotaci na výstavbu autobusového terminálu.

Po městě kolují různé dohady o "naschválech" a také o "nadstandardním přístupu" a pod.

Jednoznačně jde o téma "ožehavé".


A tak se nabízí otázky:
1. Kdy bude vydána nová podoba řešení tzv. "Zlatého trojúhelníku" a jaké změny tam budou proti té z roku 2010?
2. V jaké fázi je řešení sporu s majitelem autoservisu vedoucí k oboustrané spokojenosti? Naše město je přece městem vstřícným k podnikatelům!
3. Byly novou výstavbou mezi Nerudovkou a TGM dodrženy podmínmky dané "Regulačním plánem Rychta" z roku 2010 a také ve stavebním povolení?
4. V jaké fázi je příprava realizace "Dopravního terminálu" v prostoru vedle Rychty? K jakým změnám v řešení došlo od toho prvního zveřejnění?


Jindřich Buchal.