NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

HOTEL METUJE KONČÍ JAKO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ.

07.01.2020, 12.01.2020, 13.01.2020, 16.01.2020, 17.01.2020, 23.01.2020

Dne 6.1.2020 odvysílal hradecký rozhlas zprávu, že Hotel Metuje skončí jako sociální zařízení. Důvodem je, že se jim za cca 8 let své existence nepodařilo získat potřebné doklady pro provoz tohoto zařízení.

V hotelu je v současné době 65 klientů, kteří budou muset najít náhradní umístění. Z Nového Města nad Metují je tam 8 klientů.

Kdo jim pomůže vyřešit tuto svízelnou situaci?Vloženo 23.1.2020:

Ve vysílání hradeckého rozhlasu byla odvysílána zpráva, že se Kraji ve spolupráci s obcemi podařilo vyřešit umístění všech klientů z Hotelu Metuj.

Jindřich Buchal.

Vloženo 17.1.2020:

V rubrice "Dotazy a odpovědi" na www stránkách našeho města se objevil následující dotaz:

Citace:
Dobrý den. Hodně se mluví o ukončení činnosti soukromé firmy v bývalém arealu hotelu Metuj. Nenapadlo náhodou někoho se v případě, pokud by k tomu došlo, spojit s majiteli objektu a buď mu nabídnout finanční pomoc za spoluúčast města v tomto zařízení ubytovávat potřebné obyvatelé města (doba čekání v Oáze je neúnosně dlouhá), nebo se stát spoluvlastníkem.
V dalším případě uvažovat, zda objekt neodkoupit pro potřeby města. Jestli si někdo všiml, tak v našem městě chybí prostor pro více než sto účastníků. Určitě by to byla lepší investice, než do přestavby kina, které je pro různé společenské akce nevhodné. Hlavně po tom, co se zrušila kavárna hojně navštěvovaná v zimních měsících důchodci a maminkami s malými dětmi.
Mimo jiné by se také mohlo stát, že o případý objekt projeví zájem nějaký podnikavec v oboru ubytování a tím se město dostane na úroveň těch měst, kde mají veliké problémy s kriminalitou ve středu obce.
Byli bychom moc rádi, aby se zastupitelé o toto více zajímali a projevili zájem o naše město, když už k tomu dostali mandát. Děkuji za odpověď.
ZH (Vloženo 16.01.2020).

Vážený pane Hanuši,
se zástupci majitele budovy Hotelu Metuj komunikujeme, ale situace je velmi komplikovaná. Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a ostatními městy nyní věnujeme všechny síly na řešení problémové situace našich občanů umístěných v Domově seniorů Metuj.
S pozdravem
Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 17.01.2020
Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
No vida, situace je složitá, dokonce velmi. Ale jaký je cíl té komunikace s majitelem objektu, to jsme se nedozvěděli.

Jindřich Buchal.


Vloženo 16.1.2020:
Dnes se mi ozvala paní Mgr. Marcela Hrubá, ředitelka penzionu "Hotel Metuj" a sdělila mi, že mi odpoví na položené otázky (viz vstup 12.1.2020), jakmile to jen trochu časově bude možné. Veškerý svůj čas, že věnuje řešení situace klientů Hotelu Metuj.

Jindřich Buchal.Vloženo 13.1.2020:

Dnes ráno jsem zaslechl v rozhlase Hradec Králové následující zprávu:
"Z města Náchod je v Hotelu Metuj v Novém Městě nad Metují šest klientů. Město Náchod se o tyto klienty postará".

No vida, Město Náchod se jako obvykle k řešení problémů staví čelem bez zbytečných řečí.


Jindřich Buchal.


Vloženo 12.01.2020.

Dne 7.1.2020 vydalo město Nové Město nad Metují následující informaci:

Citace:
Informace o situaci v domově seniorů Metuj s.r.o.
Domov seniorů Metuj s.r.o. je provozován soukromou společností. Město Nové Město nad Metují bylo o možnosti ukončení činnosti této neregistrované sociální služby informováno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

Domov seniorů Metuj s.r.o. je provozován soukromou společností. Město Nové Město nad Metují bylo o možnosti ukončení činnosti této neregistrované sociální služby informováno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Domov seniorů Metuj s.r.o. s městem o této záležitosti nekomunikuje. Královéhradecký kraj městu Novému Městu nad Metují dne 19.12.2019 zaslal vyjádření k plánovanému ukončení provozu soukromého neregistrovaného zařízení Domova seniorů Metuj s.r.o., a to ke dni 15.3.2020.

Vedení Domova seniorů Metuj žádnou oficiální informaci městu zatím nepodalo. Odbor sociálních věcí Královéhradeckého kraje uvedl, že situaci aktivně řeší a vyjednává se společností provozující toto soukromé zařízení. V Domově seniorů Metuj je ubytováno přibližně 60 osob, které budou v případě ukončení provozu potřebovat zajistit péči jinak. Královéhradecký kraj dále ve svém vyjádření přislíbil, že zajištění služeb bude v případě ukončení provozu koordinovat a to především hledáním vhodných sociálních služeb v místech, kde senioři žili dříve, případně žijí jejich rodinní příslušníci.

Z cca 60 klientů Domova seniorů Metuj je jen přibližně 8 z Nového Města nad Metují nebo spádových obcí. Většina je z jiných obcí a dokonce i jiných krajů. Krajský úřad KHK bude koordinovat umístění klientů do jiných zařízení (např. podle místa původního bydliště nebo bydliště příbuzných). V příštích dnech Královéhradecký kraj plánuje zaslat obecním úřadům s rozšířenou působností jmenné seznamy klientů, kteří z dané obce pocházejí. Každý městský úřad, pak bude své občany v Domově seniorů Metuj kontaktovat s nabídkou poradenství a pomoci.

Odbor sociálních věcí města bude ve spolupráci s MSSS Oáza hledat řešení pro oněch cca 8 místních klientů. Není však v možnostech Oázy ani zájmu města převzít zodpovědnost za desítky seniorů z různých obcí napříč republikou.
Konec citace.Dne 10.1.2020 jsem oslovil ředitelku domova seniorů Metuj následujícím e-mailem:

Citace:
Dobrý den paní Hrubá,
dovoluji se na Vás obrátit s návrhem na zveřejnění Vašeho vyjádření k současné situaci v Hotelu Metuj po sdělení, že má být uzavřen. Tato zpráva vzbudila v Novém Městě docela značnou pozornost.
Já jsem provozovatelem internetových stránek "Novoměstský kurýr", kde zveřejňuji i aktuální informace z našeho města. Zveřejnil jsem po otevření Hotelu Metuj reportáž o této události.

Novoměstská veřejnost by jistě uvítala i Vaše vyjádření k současné situaci. A tak se na Vás obracím s nabídkou uveřejnění Vašeho stanoviska.

Asi by bylo vhodné sdělit následující informace:
1. Je Vaše rozhodnutí ukončit činnost v Hotelu Metuje nezvratné a nepřichází v úvahu nějaké řešení, které by umožnilo pokračovat?
2. Jaká je v případě ukončení Vaše představa o vyklizení objektu k datu ukončení?
3. Proč se Vám nepodařilo získat za 8 let tu potřebnou registraci?

Za Vaši zprávu děkuji předem.
Konec citace.


Zatím jsem neobdržel žádnou odpověď.


Jindřich Buchal.


Vloženo 7.1.2020:

Podívejte se na článek z internetu:
(Převzato ze stránek Rozhlasu Hradec Králové).

Citace:
V Novém Městě nad Metují končí soukromý domov seniorů Metuj. Klienti řeší svou budoucnost .
7. leden 2020.

Hotel Metuj, který v Novém Městě nad Metují slouží jako soukromý domov důchodců, ukončí provoz.

K poslednímu březnu ukončí provoz Hotel Metuj, který v Novém Městě nad Metují slouží jako soukromý domov důchodců. Ten patří mezi neregistrovaná zařízení. Nesplňuje totiž podmínky pro provozovatele sociálních služeb. O změnu se zařízení snažilo devět let, teď prý provozovatelce došla trpělivost a odmítá pokračovat. Pětašedesát klientů se tuhle informaci dozvědělo před pár dny, řada z nich přitom neví, co s nimi bude.V Domově seniorů Metuj se chystají obědy. Klienti se schází v jídelně. Na první pohled jde o den, jako každý jiný. Jenže řada seniorů současně řeší, co s nimi za pár týdnů bude.

"Mám jenom nemocného bratra a neteř. Ta se sice snaží, ale pracuje, má děti, starat se o mě nemůže. Jinak jsem bezdětná," říká například šestaosmdesátiletá Věra Tauchmanová.

Prakticky celý život prožila v Praze, tam pro ni ale před osmi lety místo v domově důchodců nebylo a tak se nastěhovala do Nového Města nad Metují. Že domov nemá potřebnou registraci jí nevadí, péči si pochvaluje.

"Osm let jsem absolutně spokojený člověk."
V té chvíli má v očích slzy. Kam půjde prvního dubna netuší. Trvalé bydliště má stále v Praze, v tamních zařízeních prý pro ni ale není místo.
"Kamkoli zavolám, tam se mi smějou. No paní, do třech měsíců? Vyloučená věc." Kontaktovala i řadu soukromých zařízení, ta si ale zase nemůže dovolit.
"Na to já nemám. To je dneska od pětadvaceti do čtyřiceti tisíc." Což je i víc než dvojnásobek toho, co platí v Novém Městě nad Metují.
"Já nevím. co se mnou bude. Tak mě dejte rovnou do krematoria, nebo snad eutanazie. Už z toho mám nervy v čudu."Hledá se forma pomoci klientům domova.
V podobné svízelné situaci jako paní Věra jsou přitom i další senioři. S částečnou pomocí mohou počítat ti, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji. Krajský úřad totiž slíbil, že v krizové situaci s umístěním klientů pomůže, potvrzuje to Sylvie Velčovská z tiskového odboru. "Situaci koordinujeme. Jednáme samozřejmě s jednotlivými obcemi, kontaktovali jsme poskytovatele sociálních služeb a to nejen ty, které zřizujeme, ale i soukromé."

Osm klientů domova má trvalý pobyt v Novém Městě nad Metují. Těm by chtěla pomoci radnice, podle starosty Petra Hableho z Volby pro město je to ale problém. Město sice má vlastní domov seniorů, v něm ale místo není.

"Určitě jsme znepokojeni, ale v rámci svých možností nemůžeme tuto situaci řešit."

K poslednímu březnu ukončí provoz Hotel Metuj, který v Novém Městě nad Metují slouží jako soukromý domov důchodců.
Asi jedinou možností jak lidem po ukončení provozu v Metuji pomoci je tak posílení terénní pečovatelské služby. Ta ale má smysl jen v případě, že se lidé mají kam vrátit.
Že by Domov seniorů nakonec provoz přeci jen neukončil ředitelka a provozovatelka Marcela Hrubá odmítá.

"Zavíráme z toho důvodu, že už nechceme zažívat aroganci státních úředníků. Je to prostě velice nepříjemné, ale je to tak."

Domov seniorů Metuj měl problémy od začátku svého působení. Kvůli chybějící registraci splácí pokutu 250 tisíc korun od krajského úřadu, teď hrozila pokuta další. V termínu se totiž nestihly úpravy za zhruba 4 miliony korun, nutné k získání registrace. Úředníci sice termín nakonec prodloužili, Marcela Hrubá se ale i tak rozhodla, že činnost domova ukončí.
Konec citace.

Autoři: Václav Plecháček, Milan Baják.
Foto Václav Plecháček.
Zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/v-novem-meste-nad-metuji-konci-soukromy-domov-senioru-metuj-klienti-resi-svou-8132020
K tomu Novoměstský kurýr dodává:

Je jistě důležitá pro Nové Město nad Metují otázka:
Co na tomto lukrativním místě bude?


Vlastníkem této nemovitosti je dle katastru nemovitostí EG REAL a.s. Praha.
Stejná společnost vlastní i objekt Rychty v našem městě.

Na internetu lze prostřednictvím živnostenského rejstříku dohledat i následující informace:


předseda představenstva Václav T., okres Rychnov nad Kněžnou, Od: 16. září 2010
člen představenstva, Lumír Č., okres Rychnov nad Kněžnou, Od: 16. září 2010
Matoušková P., Rychnov nad Kněžnou, Od: 16. září 2010, člen dozorčí rady
Blanka Č., okres Rychnov nad Kněžnou, Od: 16. září 2010, Jitka S., Kostelec nad Orlicí, Od: 16. září 2010
předseda dozorčí rady, Jan M., Rychnov nad Kněžnou, Od: 16. září 2010.

To jen tak pro zajímavost o vlastníkovi hotelu Metuj.
A ještě připomínám:
Dne 6.9.2011 jsem se při příležitosti otevření tohoto zařízení byl do Hotelu Metuje podívat. Tak si to připomeňme níže uvedeným odkazem:

Otevření penzionu pro seniory

Najdete tam i odkaz na stránky současného nájemce. Zatím jsem tam žádnou informaci o konci Hotelu Metuj jako pensionu pro seniory nenašel.
Jindřich Buchal.