NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

VE SNĚMOVNĚ JE PŘEDLOŽEN NÁVRH NA ZMĚNU ZÁKONA O OBCÍCH č. 128/2000 Sb.

Navrhuje se tam zavedení povinného zveřejňovaní jmenného hlasování v zastupitelstvech.
Podobná změna je navrhována i pro kraje.


28.11.2019.


Foto: web Piráti.

Bude zavedeno zveřejňování jmenného hlasování v Zastupitelstvech a Radách města?
Bude to v novele zákona o obcích a krajích?

Informace z internetu:

Citace:
Jmenné hlasování zastupitelstva může osvětlit některé podezřelé případy prodeje majetku obcí, komentuje legislativní návrh Pirátů Lukáš Bartoň

Praha, 24. října 2018
Piráti předložili návrh novely zákona o obcích a krajích, která nově zavádí, aby součástí zápisu ze zastupitelstva byl záznam o jmenném hlasování zastupitelů. Vláda dnes k tomuto návrhu vydala neutrální stanovisko. Pokud návrh projde v příštích měsících Sněmovnou, občané získají možnost vyhledat postoje zastupitelů v jednotlivých hlasováních. Tyto údaje budou dohledatelné i zpětně. Podle návrhu budou záznamy o hlasování viset na elektronické části úřední desky po dobu nejméně deseti let. Obdobně bude platit povinnost veřejného záznamu u hlasování rady města. Pravidla budou upravena i pro zastupitelstva a rady krajů a hlavního města Prahy.
Podaný návrh vychází z programu Pirátů.
V něm klademe důraz na transparentnost a odpovědnost politiků. Novela bude přínosná i pro samotné zastupitele, pokud by měli problém si vzpomenout na vlastní hlasování. Nadále by nemělo být možné krytí jednotlivých zastupitelů zápisem, v němž jsou schválená usnesení zapsaná jako hlasování celku.
Naše novela osvětlí některé případy prodeje obecního majetku zastupitelstvem za nestandardní cenu. Za návrhem stojí celý poslanecký klub Pirátů.
Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
Zdá se, že tento návrh zákona nezapadl a že by mohlo být jmenné hlasování zavedeno zákonem.
Takže pozor naši páni zastupitelé - už nebude možné - pokud bude zákon schválen - skrývat svým voličům skutečné plnění jejich očekávání.

A ta veřejná odpovědnost za své hlasování, nebudete se toho bát?
Co kdyby naše ZASTUPITELSTVO předběhlo zákon a dobrovolně by zkusilo hlasovat znovu, tentokrát jinak než v letošním únoru, totiž pro zveřejňování v zápisech "jmenného hlasování" v zastupitelstvu. Samozřejmě by to mělo platit i pro Radu města.
Dobrá zpráva je, že se tato změna zákona připravuje. Doufejme, že to v parlamentu dopadne.
A potom nezbude, než aby ti naši zastupitelé, kteří v únoru hlasovali proti zveřejňování jmen při hlasování, překonali svůj strach z toho, že každý bude vědět, jak hlasovali.


Doplněno 8.12.2019:
Zeptal jsem se u Pirátů. Zde je odpověď:
Dobrý den. Zákon je zaparkovaný v sekci opozičních návrhů - ležáků a nemá šanci přes ANO projít ke čtení, tudíž k projednání. Za Piráty - mediální odbor.

Jindřich Buchal.