NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRODALO LUKRATIVNÍ POZEMEK.

23.11.2019.
Jedná se o tento pozemek: viz foto níže.Parametry:
velikost pozemku 790 metrů čtverečných. Cena 1900 Kč za metr čtverečný.

Poslední zastupitelstvo rozhodlo o prodeji následujícím usnesením:
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. Michala Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do 3 let od vydání stavebního povolení postaví stavbu dle jím předložené nabídky a dle popisu funkční náplně budovy, vybuduje 9 parkovacích míst ve shodě s navrženým režimem na parkovišti a přímý sjezd na pozemek p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze silnice I/14 v ul. T. G. Masaryka včetně obslužné komunikace bez použití komunikace v Březinkách na pozemku p. p. č. 663/30 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dále uhradí kupní cenu do 60 dnů po předložení kupní smlouvy a uhradí poplatek za návrh na vklad práva do KN. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy v upraveném znění v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 6, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.


Komentář Novoměstského kurýra:

Pozemek koupil současný provozovatel vinotéky "Pinot Noir" umístěné v nájmu v objektu u kruhové křižovatky u hasičské zbrojnice.
Objekt musí do konce roku opustit, protože od pronajímatele dostali výpověď.

Na facebooku se objevilo "rozloučení" provozovatelů vinotéky:

Citace:

VŠECHNO HEZKÉ JEDNOU KONČÍ.
A bohužel se i my musíme rozloučit s naším Pinotem.
Ještě přibližně měsíc můžete zajít na vínko, prkýnko, kávu, dortík, limonády nebo jen tak si prostě užít prostor v Pinotu. Chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaši ohromnou přízeň. A moc nás mrzí, že místo degustací a oslav ohlašujeme toto. Děkujeme všem za obrovskou zkušenost. Jak jste se mnohokrát přesvědčili, na vše výjimečné je dobré si počkat.
Dlouho mě nešla na patro vhodná slova, ale zkrátka jsme doslova vyčerpáni z přístupu pana majitele, ale rozhodně nejsme znechuceni! A to díky Vám i skvělým kolektivem co máme!!
Nakonec se nemusíte bát i my bez vína žít neumíme. A neznamená to, že když něco starého končí, nemůže něco nového začít.
Takže ještě jednou VELKÝ DÍK VÁM VŠEM.
S láskou VÁŠ PINOT NOIR.

P.S. na Vánoce co nejdříve upřesníme pracovní dobu.
P.S.01 dárkové poukázky nejlépe uplatněte do 24.12.

Konec citace.


K tomu dodávám:
Program zastupitelstva je znám předem. Vtírá se mi otázka - napadlo některého ze zastupitelů se jít zeptat pronajímatele prostoru pro Pinot Noir u "kruháče", jaké má zkušenosti se svým nájemcem? Nebo mu alespoň zavolat telefonem? Přece jenom - rozhodnutí takového informovaného zastupitele v zastupitelstvu by mohlo být "kvalifikovanější".

Pan pronajímatel byl s provozem vinotéky ve svém objektu nespokojen. Dal Pinot Noir výpověď. Dokonce tam několikrát musela zasahovat policie. Naposled v předchozí noci. Na podrobnosti se ho může kdokoliv zeptat. I kterýkoli zastupitel.

Dnes je rozhodnuto. A tak se ptám: bylo to dobré rozhodnutí? Na pozemku má být postaven penzion, kde v přízemí bude něco podobného jako je dnes Pinot Noir a v patře provoz penzionu. Jestli ten prodej pozemku bylo dobré rozhodnutí se ukáže po uvedení nového objektu do provozu. Je to na Pinot Noir.

Jindřich Buchal.