NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NA WWW STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTA SE OBJEVILA ZAJÍMAVÁ INFORMACE.

21.11.2019.
Zřejmě jako informaci pro občany zveřejnilo naše město následující zápis:Komentář Novoměstského kurýra:
Tak co jsme se dozvěděli?
Týká se to dotačních titulů v roce 2018. Asi proběhlo nebo má proběhnout nějaké vytipování, které tituly to jsou. Kdy to bude? Které tituly to jsou? Jaké jsou závěry?

Téma dotace je v našem městě opravdu citlivé téma, je všeobecně známé, že nějakou významnější dotaci se už docela dlouho našemu městu nepodařilo získat.
A tak bychom uvítali jistě nějkou podrobnější informaci a také závěry co s tím.

Nemohu si odpustit sdělit, co by tomu řekla naše moravská babička:
"Takovými informacemi za prasatama házet".


Jindřich Buchal.