NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA PRVNÍ ETAPA SETKÁNÍ OBČANŮ S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

19.11.2019.
Akce byla svolána díky občanské iniciativě, která vznikla v souvislosti se snahou obnovit v Novém Městě nad Metují koupaliště. Je docela zajímavé, že snaha vyvolat komunikaci mezi občany a samosprávou Nového Města nad Metují vzešla ze strany občanů. Je ovšem třeba kvitovat docela s radostí, že účast zastupitelů našeho města byla opravdu vysoká. Z 21 zastupitelů se dostavilo, pokud jsem dobře počítal, 15. A řada z nich na setkání vystoupila.

Z původně plánovaných 5 okruhů se podařilo probrat jenom dva - koupaliště a kino. Proto bylo dohodnuto, že se uskuteční další setkání, kde se bude pokračovat.

Pozitivní byl i vysoký zájem občanů z našeho města, kteří zaplnili sál novoměstské sokolovny. Pokud někdo očekával, že se vyskytne nějaká konfliktní situace, tak se mýlil. Setkání proběhlo v důstojné rovině. Moderování se ujal pan Karel Falta a také Vladimír Brož. Na níže uvedených fotografiích uvádím jména těch, kteří vystoupili.

Musím se zmínit o jedné "drobnosti" která mě zaujala. Když pan Brož vysvětloval, proč by koupaliště nemohlo být v prostoru u fotbalového stadionu, řekl něco v tomto smyslu:
" To chcete aby kolem jezdily kamiony a obtěžovaly hlukem a smradem?"
Tím myslel dosud plánovanou přeložku silnice I/14. Toto konstatování mě, jako dlouholetého prosazovatele plnohodnotného obchvatu našeho města potěšilo.
Doufám, že podobný názor sdílejí i zastupitelé našeho města, totiž že přeložka hrozí svému okolí hlukem a smradem.

Pokud jde o kino, pánové Myška a Novotný vysvětlili hodnoty objektu z hlediska architektonického. Dnes je situace taková, že je pravděpodobné, že se objekt kina stane památkou a bude nutno jakékoli úpravy objektu předkládat ke schválení památkářům. Je škoda, že pokud k tomu dojde, tak se bude muset s projektováním začít znova a už vynaložené náklady na studii a projekt (cca 520 tis. Kč) tím zřejmě budou znehodnoceny. Kromě toho pan Novotný uvedl několik příkladů podobných rekonstrukcí památkových objektů, kde se vybíralo z několika návrhů a postup použitý v našem městě označil, mírně řečeno, za neobvyklý.

Pokud jde o termíny realizace obou staveb - výstavba koupaliště a rekonstrukce kina - žádné bližší termíny zatím nejsou stanoveny.

Poznámka:
U jmen vynechávám tituly, za to se omlouvám.


Zastupitelé.


Občané NMNM.


Občané NMNM.


Pan Falta.


Zleva Jiří Podolský, Kamila Králová, Karel Falta.


Zleva starosta Petr Hable a místostarosta Libor Hovorka


Zprava pánové Podolský, Falta, Myška, Novotný, Brož, Lichý.
Zleva pánové Falta a Hable.


Zastupitelé.


Vladimír Brož.
Zastupitelka Soňa Paarová.


Zastupitelka Jana Balcarová.


Pan Novotný.


Zastupitel (a radní) Vilém Maur.
Vojtěch Lichý.


Zastupitel (a radní) Josef Hylský.


Pan Myška.


Pan Brož.


Zastupitel (a radní) Jan Němeček.
Jindřich Buchal.