NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MÁ PROBLÉM
Po městě se to už nějakou dobu povídá, dnes reagovalo vedení našeho města následujícím způsobem:

Dne 10.10.2019 zveřejnilo NMNM následující prohlášení:

Citace:

Prohlášení Rady města Nové Město nad Metují (dále jen "RM") k situaci v Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují.

Prostřednictvím usnesení přijatého na 24. řádném zasedání RM dne 07.10.2019 vydává RM prohlášení k situaci v TJ Spartak Nové Město nad Metují:

RM vyjadřuje znepokojení z informací, které se objevily ve vztahu k finanční situaci v TJ Spartak. RM vyzývá TJ Spartak k předložení všech relevantních informací, které se týkají finanční a personální situace v TJ Spartak, a to do 16.10.2019. RM vyzývá TJ Spartak k učinění veškerých kroků směřujících k řešení vzniklé situace.

Ve věci TJ Spartak byla RM dále přijata tato usnesení:
RM ukládá ST zveřejnit informace o prohlášení RM k situaci v TJ Spartak Nové Město nad Metují na www stránkách města Nové Město nad Metují a FB profilu města.
RM ukládá ST zajistit požadovaná vyjádření TJ Spartak, která se týkají finanční a personální situace v TJ Spartak s tím, že budou zařazena a projednána v programu RM 25, tj. 21.10.2019.

Petr Hable v.r.
starostaK věci vydala dne 07.10.2019 prohlášení rovněž Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují - prohlášení ke stažení ZDE.

V Novém Městě nad Metují, dne 10. října 2019Konec citace.


Prohlášení TJ Spartak uvedené v příloze prohlášení NMMM.
Zde je:
Dne 11.10.2019 byl uveřejněn zápis z Rady města č. 24, kde je uveden bod 8.1
Cituji zde část tohoto bodu týkající se problému v TJ Spartak:

Citace:

8/1 Podnět radních Ing. Němečka, Ing. Maura, MBA, a p. Jarolímka ve věci TJ Spartak

Identifikace:
Radní Ing. Němeček, Ing. Maur, MBA, a p. Jarolímek navrhli projednat a reagovat na znepokojující zprávy, které souvisí s aktuální situací v TJ Spartak.

Odůvodnění:
Iniciativa radních.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
V rámci obsáhlé diskuse přítomných radních, která se týkala aktuální situace v TJ Spartak, bylo rozhodnuto mj. o tom, že RM vydá prohlášení ke skutečnostem a informacím, které dosud obdržela. Část radních uvedla, že ani žádné informace dosud neměli, takže s nimi byli seznámeni. Mj. bylo také konstatováno, že žádné oficiální prohlášení za TJ Spartak na město nedorazilo.
Radní kritizovali to, že určité informace zazněly vůči ST již v průběhu léta, ale nikde řešeny dosud nebyly ani nebyly předány na zasedání RM nebo ZM.

ST podal vysvětlení, proč tyto informace nebyly dosud veřejně prezentovány.

Dále radní konstatovali, že zmiňované informace se především týkají možné zpronevěry financí TJ Spartak konkrétní osobou, a protože město podporuje tento spolek poměrně významnými dotacemi, je třeba, aby k těmto záležitostem přijala RM stanovisko, tj. vydala za město prohlášení a výzvu na TJ Spartak, aby byly dodány veškeré existující informace a došlo k urychlenému řešení problémů.

Konec citace.Komentář Novoměstského kurýra:
Mě osobně překvapila skutečnost, že o problémech v TJ Spartak byl již někdy v létě informován pan starosta (jak vyplývá z výše uvedené citace), a až na výše uvedené Radě na základě požadavku uvedených Radních, byl zařazen tento bod a následně město 10.10. zveřejnilo výše uvedené prohlášení.
Tato skutečnost musí vzbudit u těch, co sledují dění ve městě, zákonitě výrazné "povytažení obočí" nad tím, proč to tak bylo. Vysvětlení pana strarosty, které v Radě zaznělo, bohužel neznáme, v zápise z Rady není uvedeno. Ale veřejnost by toto vysvětlení jistě také ráda slyšela. Zejména když TJ Spartak dostává od města významné dotace a současný problém se týká právě financí.


Případ budu i dále sledovat.

Jindřich Buchal.