NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ZAJÍMAVÁ STUDIE REKONSTRUKCE KINA V NAŠEM MĚSTĚ


15.05.2020.

Ing. arch. Radek Novotný poslal v pondělí všem zastupitelům studii na rekonstrukci kina z pohledu externího pracoviště.

Zde uvádím dva obrázky z předané studie:

Komentář Novoměstského kurýra:

Vybral jsem obrázky, kde dobře vidíme návaznost rekonstrukce kina na Nerudovu ulici - shodou okolností v současné době vydává město změnu č. 1 řešení tohoto prostoru - co ale tato změna obsahuje se mi nepodařilo ze zveřejněných materiálů pochopit - viz rubrika Novoměstského kurýra "Výstavba v našem městě".

Předaná studie pro rekonstrukci kina ing. arch. Novotným je jistě zajímavým příkladem, že věci se dají řešit i jinak, než docela nedávno, pokud jde o kino, schválilo naše Zastupitelstvo.

Co myslíte, přinese předaná studie nějaké ovoce?

Studii si můžete prohlédnout zde:


Rekonstrukce kina - studie ing. arch. Novotný


Jindřich Buchal.