NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ SE TRADIČNĚ KONALA AKCE "DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ"

Vloženo 15.09.2019

Tentokrát byla akce obohacena o slavnostní podepsání nové "Partnerské smlouvy" s německým městem Hilden.Takže akce zahrnovala:
- Dny evropského dědictví s průvodem a návštěvou okolních památek a akce na novoměstském náměstí s předáním klíče od města panu Janu Černčickému v "živé" podobě.

- Slavnostní podpis nové "Partnerské smlouvy" s německým městem Hilden při příležitosti třicetiletého výročí trvání tohoto partnerství. Tentokrát přijela nejen početná delegace z města Hilden ale přivezli sebou i řadu atrakcí pro děti, které postavili na novoměstském náměstí.

- Vystoupení Báry Basikové při příležitosti zahájení 41. Festivalu české filmové komedie.

- Výstavu značného počtu automobilových veteránů.

Tak se na celou akci podívejme podrobněji:

Dny evropského dědictví - příjezd Jana Černčického:


Dny evropského dědictví - podpis obnovené "Partnerské smlouvy" s německým městem Hilden:

Podívejme se nejdříve, kde se v Německu město Hilden nachází:
Také se podívejme, jak na svých www stránkách popisuje město Hilden vznik partnerství s Novým Městem nad Metují:

Již dne 17.12.1986 se Rada města Hilden rozhodla provozovat nad rámec stávajících partnerských vztahů další partnerství s městem v NDR a komunitou ve východní Evropě.
Po prozkoumání mnoha způsobů navázání partnerství s východoevropským městem pověřila Rada pro partnerství a partnerství správu v roce 1987, aby prozkoumala další podrobnosti o rozhodnutí Rady zahájit další partnerství s obcí v Československu.
To ukazuje, po zkušenostech jiných měst, možnost slibného partnerství. V následujících letech byly požádány o podporu zahraniční úřad a velvyslanectví Československé socialistické republiky a německo-československá společnost.
Ale pouze žádost tehdejší starostky paní dr. Med. Ellen Wiederhold tehdejšímu předsedovi vlády Johannesi Rau při své návštěvě v Československu v roce 1988 u zástupce Československé republiky, žádost Rady a správa města Hilden vedla dne 20. 4. 1989 ke kulturnímu atašé Velvyslanectví Československé socialistické republiky.

Napsal: "Vážený starosto, Československá společnost pro mezinárodní vztahy v Praze předala váš návrh na uzavření partnerství mezi městem Hilden a městem v ČSSR, takže Rada městského národního výboru města Nové Město se jednomyslně rozhodlo zahájit jednání se zástupci svého města a je pro mě velkou ctí pozvat vás, paní starostko, jménem pana Jaroslava Járy, předsedy Městského národního výboru Nové Město ( ...) "

Poté všechno se vyvíjelo docela rychle. Dne 04.09.1989 navštívil velvyslanec Československé socialistické republiky město Hilden, aby vedl kampaň za "twinning" (projekt), ale také vysvětlil názory své země na "manželství měst". Po více než 2 hodinách výměny informací radní Hans-Günther Eckerth, vedoucí šestičlenné hildenské delegace, která měla odejít do Nového Města o čtyři dny později, uvedl, že se dohodli na základech partnerství: dne 11. 9. 1989 byla dohoda o partnerství podepsána během návštěvy delegace v Novém Městě. Později jej jednomyslně ratifikovali hildenští a Nové Město.A nyní několik obrázků:
A nyní vystoupení Báry Basikové při příležitosti zahájení 41. Festivalu české filmové komedie:


No a na závěr nabídka značného množství automobilových krasavců:

Toto je pouze vstup do letošního "Dne evropského dědictví". Akce se opravdu povedla, počasí nemohlo být lepší.
Nafotografoval jsem tentokrát poměrně velké množství obrázků, podívejte se na ně ve fotogalerii.


Dny evropského dědictví 2019 v Novém Městě nad Metují.

Jindřich Buchal.